Akademik Kadromuz
Prof. Dr. Tunç KÖSE (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1736-1117
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1141
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Abdullah YALAMAN
Prof. Dr. Birol YILDIZ
 • Araştırma Alanı: Muhasebe-Finans
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1159
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis : B2-3
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
 • Araştırma Alanları: Finans - Yatırım
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1142
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1143
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-4
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1745
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
 • Araştırma Alanları: Finans/Bankacılık
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1742
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
 • Araştırma Alanları: Muhasebe, Finansman
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1174
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Umut KOÇ
Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Yöneylem Araştırması
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1753
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B2-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY
 • Araştırma Alanları: Bağış Davranışı, Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Teorisi, Pazarlama Ahlakı, Araştırma Yöntemleri, Eleştirel Pazarlama Çalışmaları.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1760
 • Kişisel Web Alanı: http://iibf.ogu.edu.tr/Akademisyen.aspx?ID=67
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-6
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Volkan DOĞAN
 • Araştırma Alanları: Tüketici psikolojisi, davranışsal ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1139
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
 • Araştırma Alanları: Nicel Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1749
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN
 • Araştırma Alanları: Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, İnovasyon
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1731
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B2-11/ C13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ
 • Araştırma Alanları: İstatistik, Ekonometri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1172
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Liderlik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1140
 • Bölümü: İşletme Bölümü
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B2-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ
 • Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1138
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Ticaret Hukuku
 • Ofis: B4-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Onur DİRLİK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Örgüt kuramı, Ulusal İş Sistemleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1395
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN
 • Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Girişimcilik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1395
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY
 • Araştırma Alanları: Muhasebe, Denetim
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1735
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe - Finansman
 • Ofis: B2-2
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ
 • Araştırma Alanları: Yalın Üretim, Hizmet Kalitesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Mantık, Performans Yönetimi, İş Etüdü, Ergonomi, Verimlilik Yönetimi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1733
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B1-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT
 • Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Örgüt Kültürü
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1359
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Salih TORUN
 • Araştırma Alanları: İşletme, Muhasebe-Finansman, Vergi Hukuku, Sermaye Piyasaları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1746
 • Anabilim Dalı: Muhasebe-Finansman
 • Ofis: B4-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR
Arş. Gör. Dr. ŞAFAK AĞDENİZ
Arş. Gör. Dr. Mahmut Sami İŞLEK
 • Araştırma Alanları: Pazarlama Teorisi, Tüketici Kültürü, Sosyal Medya
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1746
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Dr. Hamid Murat ÖZCAN
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1171
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B4-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Yücel TÜRKER
Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN
Arş. Gör. Damla GELDİŞEN
 • Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, İstatistik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1358
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Hasan DURMUŞ
 • Araştırma Alanları: İstatistik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1171
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: B4-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Halime ARSLAN GÜRDAL
 • Araştırma Alanları: İstatistik,Yöneylem Araştırması
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1171
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
 • Ofis: -
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi