TR | EN
Prof. Dr. Birol YILDIZ
Prof. Dr. Birol YILDIZ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Dumlupınar  Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme

Dumlupınar  Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme

Dumlupınar  Üniversitesi

1999

Önlisans

AÖF / Adalet

Anadolu Üniversitesi

2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Dumlupınar Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1994-1998

Ar.Gör.

Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1998-1999

Yar.Doç.

Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1999-

Visitor Scholar

       The State University of New Jersey  -  Rutgers / Business School

16.1.2007- 5.5.2007

Doçent

Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1.4.2011-15.5.2016

Danışmanlık

e-Yaz Yazılım Bilişim Danışmanlık San. Tic.Ltd.Şti. (Teknopark)

16.11.2011-16.11.2012

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23.1.2015-
Profesörlük Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı 15.6.2016-
 
Yayınlar:
SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale:
 • Yıldız, B., Akkoç, S., “Bankruptcy Prediction Using Neuro-Fuzzy : An Application in Turkish Banks”, International Research Journal of Finance and Economics, 60, 114-126 (2010).
 • Yıldız, B., Yezegel, A., “Fundamental analysis with Artificial Neural Network”, The International Journal of Business and Finance Research”, 4 (1), 149-158 (2010).
 • Yılancı, F.M., B. Yıldız, “Control Risk Assessment in Auditing: Artificial Neural Network Approach”, İktisat, İşletme ve Finans, 23 (273), 119-132 (2008).
 • Yıldız, B., “Fundamental Analysis with Neuro-Fuzzy Technology: An Experiment in Istanbul Stock Exchange”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 25-41 (2007).
 • Sevim, S., B. Yıldız, S. Akkoç, “Overreaction Hypothesis and an Empirical Work on the Istanbul Stock Exchange”, ISE Review, 9 (35), 21-36 (2007).
 • Yıldız, B., “Prediction of Financial Failure With Artificial Neural Network Technology and an Emprical Application on Publicly Held Companies”, ISE Review, 5 (17 Special Issue), 47-62 (2001). [ Doktora Tezinden Üretilmiştir]
 • Sevim, S., Yıldız, B., Dalkılıç, “Risk Assessment for accounting Professional Liability Insurance”, Sosyoekonomi, 24(29), (2016). DOI:10.17233/se.17780.
 • Yıldız, B., Akkoç, S., “Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Keşifsel Bir Araçla (ANFIS) İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Dergisi, 11 (1), 285-308, (2016).
 • Yıldız, B., “İflasın Ertelenmesi ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Muhasebe Meslek Mensubunun Rolü”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2 (2), 192-223, (2016). Başlıca Eser
 • Arsoy, M.F., Yıldız, B., “Temettü Tahmini ve Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 155-174, (2015).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe):

 • YILDIZ B., AĞDENİZ Ş. (2019).  Denetim 4.0’ın Teknolojik Altyapısı.  Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (58), 83-102. (Yayın No: 5201545)
 • Yıldız, B., (2016) “İflasın Ertelenmesi ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Muhasebe Meslek Mensubunun Rolü”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2 (2), 192-223,.
 •  Yıldız, B. ve Ağdeniz, Ş. (2018), "Muhasebede Analiz Yöntemi Olarak Metin Madenciliği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,  20(2), 286-315.
 • Ağdeniz, Ş., Yıldız, B . (2019). A Comparative Study of Machine Learning Algorithms As an Audit Tool in Financial Failure Prediction. TIDE AcademIA Research, 1 (1), 11-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tide/issue/46547/513428
 • Sevim, S., Yıldız, B., Dalkılıç, “Risk Assessment for accounting Professional Liability Insurance”, Sosyoekonomi, 24(29), (2016). DOI:10.17233/se.17780.
 • Yıldız, B., Akkoç, S., “Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Keşifsel Bir Araçla (ANFIS) İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Dergisi, 11 (1), 285-308, (2016).
 • Arsoy, M.F., Yıldız, B., “Temettü Tahmini ve Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 155-174, (2015).
 • Yıldız, B., Akkoç, S., “Banka Finansal Başarısızlıklarının Sinirsel Bulanık Ağ Yöntemi İle Öngörüsü”, Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3 (1),9-35 (2009).
 •  Ünlü, U., Yıldız, B., Yalama, A., “İlk Harka Uzun Dönem Getirilerinin Tahmini: Yapay Sinir Ağı ile İMKB için Ampirik Bir Çalışma”, Ekonometri ve İstatistik”, 10, 29-47 (2009).
 • Yıldız, B., “Oran Analizinde Bulanık Mantık Kullanımı: Ampirik Bir Çalışma”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 10 (2), 183-205 (2008).
 • Yıldız, B., H. Gedik, “Bulanık Bütçeleme ve Bulanık Bütçe Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 141-166 (2004).
 • Aktaş, R., M. M. Doğanay, B. Yıldız, “Mali Başarısızlığın Öngörülmesi : İstatistiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırılması”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (4), 1-24 (2003). [ Doktora Tezinden Üretilmiştir]
 • Yılancı, M., B. Yıldız, M. Kiracı, “Finansal Başarısızlık İle Çalışma Sermayesi Yönetimi Arasındaki İlişki : SPK’ya Tabi İşletmelerde Bir Araştırma”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4 (4), 1-15 (2002).
 • Yıldız, B., “XBRL : 21. yüzyılın finansal Raporlama Dili”, Vergi Dünyası, 21 (254), 129-137 (2001).
 • Yılancı, M., B. Yıldız, “Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo Denetimi Çelişkisi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2 (5), 67-77 (2001).
 • Yıldız, B.,”Promosyon, Eşantiyon ve Numune Ürünlerde KDV Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları”, Mükellefin Dergisi, 102, 65-71 (2001).
 • Yıldız, B., “Muhasebenin Yeni Rolü”, Tavşanlı MYO Yıllığı, 1995.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri:

 • Yıldız, B., A. Yalama ve M. Coşkun, “Forecasting the Istanbul Stock Exchange National 100 Index Using An Artificial Neural Network”, World Congress On Science, Engineering and Technology (December 17-19, 2008), Bangkok, Vol:36, 36-39, Waset,2008.
 • Sevim, S., B. Yıldız, S. Akkoç, “Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy Modeling and an Empirical Analysis”, 2nd International Credit Risk and Rating Conference (8-9 May 2008), Ankara, 14-21, 2008.
 • Yildiz, B. ve Akkoc, S. (2010). Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy: An Application in Turkish Banks. Proceedings of the New York State Economics Association3(1), 143–154.
 • Yılancı, Münevver ve Birol YILDIZ, Mustafa SAYIM, (2005), “Control Risk Assesment in Auditing: An Artificial Neural Network Approach”, MODAV, 2nd Annual International Accounting Conference, Istanbul, 10-12 November 2005 (Kongre CD’si)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri:

 • Yıldız, B. ve Tenekecioğlu, B. (2004). Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerindeki Etkisi ve İMKB 100 İşletmelerinde Görgül Bir Çalışma. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 25-26 Kasım, 579–590.

Alanında yurtiçinde, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitap :

 • Yıldız, B., Finansal Analizde Yapay Zekâ, Beta, İstanbul, 2009.
 • Yıldız, B., T. Köse, Soru ve Cevaplarla TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015.
 • Yılancı, M. F., B. Yıldız, M. Kiracı, T. Köse, Genel Muhasebe, 3. Bası, Nisan Kitabevi, Eskişehir, 2014.
 • Yılancı, M. F., B. Yıldız, M. Kiracı, Muhasebe Denetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • Yılancı, M. F., B. Yıldız, M. Kiracı, Muhasebe Denetimi,  Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları No: 1444, Eskişehir, 2012.
 • Köse, T., Yıldız, B., Şengül Çelikay, D., Ağdeniz, Ş., Muhasebe I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 301, Eskişehir, 2018

Diğer yayınlar :

 • Yılancı, M., B. Yıldız, Muhasebe Bilgi Sistemi (Ders Notu), Eskişehir, 1999.
 • Yılancı, M., B. Yıldız, “Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo Denetimi Çelişkisi”, Muhasebe ve Denetime Bakış2 (5), 67-77 (2001). Bu makale “Uzay, Şaban ve Seval K. Selimoğlu, Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yapılan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Yayın No: 82, İstanbul 2007” adlı çalışmada tıpkı basım olarak yer almıştır.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

 • Kalite Maliyetlerinin Raporlanması Tez Danışmanı : Prof.Dr. Hüseyin ERGİN

Doktora Tezi Tezi Başlığı  ve  Danışmanı :

 • Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve Ampirik Bir Uygulama Tez Danışmanı : Prof.Dr. Hüseyin ERGİN

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Serkan Kurnaz, Muhasebe eğitimi veren ve vermeyen anadolu liselerindeki öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin belirlenmesine yönelik Bursa ilinin Orhangazi ilçesinde bir araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • Yıldız, Ö., “Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Kilimlioğlu, S., “KOBİ’ilerin Risk Sermayesi Finansman Modelinden Yararlanma Olanakları ve Beklenen Faydalar: Eskişehir İl Merkezindeki KOBİ’ler Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Kara, S., “Entelektüel Sermaye Bileşenlerinden İnsan Sermayesinin Ölçülmesine Yönelik Alternatif Bir Yaklaşım”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Akın, İ., “Er ve Erbaşların İntihar Olasılıklarının Yapay Sinir Ağı İle Tahmini”, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • Gedik, H., “Bulanık Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü”, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003.
 • Akkoç, S., “Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB’de Ampirik Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 • Tenekecioğlu, B., “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerine Etkisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 • Özsüsler, C., “Üretim Bilgi Sistemi ve Bir Tekstil Firmasında Geliştirilmiş Bir Uygulamanın İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

Yönetilen Doktora Tezleri  :

 • Mehmet Akif Bulut, Kredi Analizinde Makine Öğrenmesi Kullanımı: Tarımsal Kredilerde Uygulama Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
 • M. Fatih Arsoy, İşletmelerde dağıtılan temettülerin yapay sinir ağları ile tahmini : Borsa İstanbul sanayi sektörü üzerine bir uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Şafak. Ağdeniz, Finansal raporların analizinde metin madenciliğinin kullanımı:Borsa İstanbul şirketlerinin kurumsal yönetim niteliklerinin tahmini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Murat Yurdakul, Karbonat kökenli doğal taşların yapay sinir ağları ile kesilebilirlik tayini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Muhasebe Denetiminde Kontrol Risk Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, 2002, Araştırmacı.
 • Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2014-547, Proje Yöneticisi

İdari Görevler :

 • Dekan Yrd.    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / İİBF 1999-2000
 • Müdür Yrd.    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE   2000-2007
 • Mavelana Fakülte Koordinatörü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / İİBF  2012 –
 • Muhasebe Finansman ABD Başkanlığı  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / İİBF 2013 -

Ödüller :

 •  İMKB Uluslararası Makale Yarışması – Mansiyon Ödülü (2000).
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :
 • Eskişehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik Üyelik