TR | EN
Doç. Dr. Şafak AĞDENİZ
Doç. Dr. Şafak AĞDENİZ

 GÖREVLER

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-İİBF İşletme Bölümü

2014-2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-İİBF İşletme Bölümü

2017- …

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora

2014

Eylül/2017

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME

 

Tez adı: Finansal Raporların Analizinde Metin Madenciliğinin Kullanımı: Borsa İstanbul Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Niteliklerinin Tahmini (2017) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Birol YILDIZ

Yüksek Lisans

2005

Haziran/2007

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL)(TEZLİ)

 

Tez Adı: Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli Çerçevesinde Test Edilmesine Yönelik Uygulama (2007) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ

Lisans

2000

Haziran/2005

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

 

     

YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale

 1. Köse, T. ve Ağdeniz, Ş. (2015), "Kaynak Tüketim Muhasebesinde Kapasite Maliyet Yönetimi", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, C:15, Sayı:45, s.51-74.
 2. Kiracı, M. ve Ağdeniz, Ş. (2016), "İç Denetimde Örnekleme Kullanımı:Kamu Sektöründe Satın Alma Sürecinde Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış, C:15, Sayı:47, s.43-64.
 3. Köse, T. ve Ağdeniz, Ş.(2017), “Zaman Esaslı Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Maliyet Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, C:10, Sayı:2, s.139-160.
 4. Ağdeniz, Ş. (2018), “Entegre Raporlamada İç Denetimin Rolü”, Mali Çözüm, 147, Mayıs-Haziran, s.121-138.
 5. Yıldız, B. ve Ağdeniz, Ş.(2018), "Muhasebede Analiz Yöntemi Olarak Metin Madenciliği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,  20(2), 286-315.
 6. Yıldız, B. ve Ağdeniz, Ş., (2019), "A Comparative Study of Machine Learning Algorithms as an Audit Tool in Financial Failure Prediction", TIDE Academia Research, 1(1), 11-32.
 7. Yıldız, B. ve Ağdeniz, Ş., (2019), "Denetim 4.0'ın Teknolojik Altyapısı", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 19(58), 83-102.
 8. Köse, T. ve Ağdeniz ,Ş., (2019), "The Role of Management Accounting in Risk Management", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ağustos, 509-526.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale

 1. Ağdeniz, Ş. (2015), “Kamu Sektöründe İç Denetim Faaliyetinin Etkililiğini Arttırmaya Yönelik Yapılan Uygulamalar”, Denetişim, Sayı:16, s.12-25.

Uluslararası Bilimsel Toplantıda Sunulan Sözlü Bildiri

 1. “Integration of Theory of Constraints, Lean Manufacturing and Six Sigma – The TLS Model”, VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, Köse, T. & Ağdeniz, Ş., 2018
 2.  "Yönetim Muhasebesinin Yeni Paradigması: Bütünleştirme", 15. Uluslararası Muhasebe Kongresi, Köse, T. ve Ağdeniz Ş., 13-15 Eylül 2018, Kapadokya, Nevşehir. 
 3.  "Sürekli Güvence Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim", Uluslararası Akademik Forum 2018, 11 Mayıs 2018, Eskişehir.
 4.  "Z Kuşağının Muhasebe Eğitimi:Muhasebe 4.0", XXXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Ağdeniz Ş. ve Çelikay, D.Ş., 19-23 Nisan 2019, Denizli.
 5.  "Kısıtlar Teorisi, Yalın Üretim ve Altı Sigma Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Köse, T. ve Ağdeniz, Ş., 20-21 Nisan 2019, İstanbul.
 6.  "Devlet Üniversitelerinin Performans Denetimi Sonuçlarında Raporlanan Bulguların Analizi", Kücükaycan, D. ve Ağdeniz Ş., 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24-27 Nisan 2019, Antalya.
 7.   "The Role of Management Accounting in Risk Management",  Köse, T. and Ağdeniz Ş., V. International Symposium on Accounting and Finance- ISAF 2019, 1-4 May,2019, Bursa

ÖDÜLLER

 1. VII. Current Debates in Social Scinces En İyi Bildiri Ödülü, Nisan/2018
 2. Yüksek Şeref Öğrencisi Mezuniyet (GPA: 3.88/4.00), Çukurova Üniversitesi, Adana, 2007
 3. Şeref Öğrencisi Mezuniyet (GPA: 3.20/4.00), Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

2011-2014

MEMUR

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ), İHRACAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

2007-2011

YETKİLİ YARDIMCISI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO, BİREYSEL KREDİLER, TİCARİ KREDİLER, KAMBİYO

 

2007-2007

UZMAN YARDIMCISI

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş, MALİ İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ

 

 

SERTİFİKALAR

 • TSPAKB  Temel Düzey Lisanslama Belgesi

Yabancı Dil Bilgisi:

 • İngilizce                      : (İyi) (2013 Kasım Dönemi YDS:80)
 • Almanca                     : (Başlangıç Seviyesi)