TR | EN
Arş. Gör. Dr. Hasan DURMUŞ
Arş. Gör. Dr. Hasan DURMUŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans

Sayısal Yöntemler

Marmara Üniversitesi

2018

Doktora

Sayısal Yöntemler

Marmara Üniversitesi

Devam ediyor

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör

ESOGÜ İşletme Fak.

2015-Devam ediyor

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Yazılan kitaplarda bölümler :

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Diğer yayınlar :