TR | EN
Arş. Gör. Dr. Halime ARSLAN GÜRDAL
Arş. Gör. Dr. Halime ARSLAN GÜRDAL

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans

İşletme/ Sayısal Yöntemler

Anadolu Üniversitesi

2014

Doktora

İşletme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Devam ediyor

 

 

 

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2012-2017

Arş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2019

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Ünal, S., F. K. İçigen ve H. Arslan Gürdal, ‘‘BIST Seramik Sanayi Firmalarının Finansal Performanslarının AHP ve GRA Yöntemleriyle Ölçülmesi’’, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-12 (Aralık 2017).
 2. Çelikkol H., Uzgören E., Çelikkol M.M., Gurdal H., Çelik B. Dumlupınar Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı- Aralık 2016, 91-100.
 3. Kecek G., Arslan Gürdal H. (2016). Determination of Preference Ranking of Fast Food Companies with Analytic Hierarchy Process: An Application in Dumlupinar University. European Journal of Business and Management, 8(5), 28-34. (Yayın No: 2591657)
 4. Çakmak Z., Arslan Gürdal H. (2015). Arastırma Görevlilerinin Is Tatmin Düzeyi Ile Iletisim Düzeyinin Ayırt Edici Ögelerinin Diskriminant Analizi Ile Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1517-1534. (Yayın No: 2591650)

 

Yazılan kitaplarda bölümler:

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Çelikkol H., Uzgören E., Çelikkol M.M., Gurdal H., Çelik B. Satisfaction Analysis of Students Studying at Dumlupinar University. International Congress on Afro- Eurasian research I, 12-15 October 2016.
 2. Ünal, S., F.K. İçigen and H. Arslan Gürdal, ‘‘The Financial Performance of Ceramic Companies Listed in Borsa Istanbul: An Application of Grey Relational Analysis’’, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, -, September 1-4, 2016.
 3. Gürdal Halıme, Uzgören Nevın, Yüksel Rıdvan (2016). Logıstıc Regressıon Analysıs Of Determınıng The Factors Affectıng To Partıculate Matter Quantıty Whıch Aır Pollutants. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet bildiri)(Yayın No:2591670)
 4. Yüksel Rıdvan, Gürdal Halıme (2016). Forecastıng Gold Prize Usıng Artificial Neural Network And Multiple Linear Regression Methods. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet bildiri)(Yayın No:2591674)
 5. Çakmak Zekı, Gürdal Halıme (2015). Determınatıon Of Dıstınctıve Elements Of Job Satısfactıon Level And Communıcatıon Level Of Research Assıstants Wıth Dıscrımınant Analysıs. International Conference on Social Sciences and Education Research (Özet bildiri)(Yayın No:2591659)
 6. Gürdal Halıme, Uzgören Nevın (2015). Determining The Factors Affecting Sulphur Dioxide (SO2) Quantity From Air Pollution Parameters: A Case Study in Kütahya Center. International Symposium “Economics, Business & Finance” (Poster)(Yayın No:1530796)
 7. Gürdal Halıme (2014). Egitimde Öncelikli Iyilestirme Yapılacak Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Örnek Uygulama. 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem arastırması ve Istatistik sempozyumu (Özet bildiri)(Yayın No:1530795)
 8. Gürdal Halıme, Behdıoglu Sema (2013). Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Ögrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Incelenmesi Ve Bir Uygulama. 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem arastırması ve Istatistik sempozyumu (Özet bildiri)(Yayın No:1530794)
 9. Behdıoglu Sema, Gürdal Halıme (2013). Servis Hata Türü Etkileri Analizi Ve Bir Isletmede Örnek Uygulama. 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem arastırması ve Istatistik sempozyumu (Özet bildiri)(Yayın No:1530792)

 

Diğer yayınlar :