TR | EN
Bölümümüz

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tunç KÖSE Tel:0(222) 2393750 / 1736 tkose@ogu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT Tel:0(222) 2393750 / 1359 tyiyit@ogu.edu.tr
Bölüm Sekreteri Ayşe Adıyaman Tel:0(222) 2393750 / 1117 adiyaman@ogu.edu.tr

 

GENEL TANITIM

İşletme bölümümüzün temel amacı; dünyadaki değişimi yakalayabilecek, girişimci, karar verme becerileri gelişmiş, bilgiyi üretip paylaşabilecek ve teknolojiye hakim bireyler yetiştirmektir.

İyi bir işletmecinin sahip olması gereken hukuk, matematik, iktisat, maliye, davranış bilimleri, istatistik ve araştırma yöntemleri gibi temel disiplinler yanında finans, girişimcilik, halkla ilişkiler, insan kaynakları, muhasebe,  yönetim ve organizasyon, üretim ve pazarlama yönetimi gibi işletme fonksiyonlarıyla ilgili dersler de günün koşulları ve değişim ihtiyacı dikkate alınarak bölümümüzde okutulmaktadır. Ayrıca akademik çalışmalara fırsat tanımak amacıyla, konusunda yetkin öğretim üyelerinin katkılarıyla yüksek lisans ve doktora programları da sürdürülmektedir.

Bölümü başarıyla tamamlayan mezunların, girişimcilik özellikleri ile kendiişlerini kurma ve geliştirme şanslarının yanında, tüm özel sektör ve kamu kurumlarda uzman, müfettiş ve yönetici adayı olma imkânları da bulunmaktadır. Ayrıca mezunlar mali müşavirlik, denetçilik gibi pozisyonları da elde edebilmektedirler. Bunun yanında mezunlarımızın Üniversitelerde kariyer yapma imkânları da bulunmaktadır.

Vizyonumuz;

İşletme bölümleri içerisinde ulusal ve uluslar arası düzeyde aranan ve tercih edilen bir marka olmaktır.

Misyonumuz;

Çağdaş bilimin gereklerine ve gelişmecilik anlayışına uygun olarak farklı disiplinlerle etkileşimli çalışabilecek, kendine güvenen, değişik alanlara ilgi duyan ve girişimci ruha sahip işletmeciler yetiştirmek ve öğretim elemanlarının araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalarını teşvik edecek toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek ve uygun vasıtalarla yaymaktır.