• Slayt
FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN TALEPLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
7.01.2021

Fakültemiz öğrencileri, ders kayıtları -ders kayıt dönemi, ekle-sil dönemi, dersten çekilme hakkı dönemi- ve ders kayıt dönemi dışında dersleri ile ilgili bütün taleplerini önce kendi kayıtlı oldukları bölümlere, aşağıdaki bölüm mail adreslerine dilekçelerini yazmak suretiyle yapabileceklerdir. Fakülte mail adresine, sekreterliğine ve dekanlığına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

  

Bölüm

e-mail adresi

İşletme    

isletme@ogu.edu.tr    

İktisat    

iktisat@ogu.edu.tr

Maliye

maliye@ogu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölümü

uluslararasiiliskiler@ogu.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

sbkyonetimi@ogu.edu.tr

İ.İ.B.F. VE KARİYER HAFTASI 2021
26.04.2021

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
7.04.2021

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMLARI HAKKINDA DUYURU
23.02.2021

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri ders programlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirler:

https://iibf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/64/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-ders-programi 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV MAZERET SINAVLARI PROGRAMI
4.12.2020

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAV PROGRAMI

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV MAZERET SINAVLARI HAKKINDA DUYURU
1.12.2020

29.11.2020 Tarihinde biten Güz Dönemi Ara Sınavlarının mazeret sınav başvurusu 02.12.2020 Çarşamba günü sona erecektir. 

UZEMÖYS ÜZERİNDEN YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN DUYURU
11.11.2020

Fakültemiz öğrencileri UZEMÖYS sistemi üzerinden uzaktan yapılacak sınavlarla ilgili bilgilere https://ogu.edu.tr/Web/DuyuruDetay/8892 adresinden ulaşabilecektir. 

TUBİTAK 2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) HAKKINDA DUYURU
4.11.2020
TUBİTAK tarafından, lisans düzeyinde örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerimizin Ar-Ge kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya
teşvik edilmesi amacıyla yeni bir STAR çağrısı hazırlanmıştır. Yeni çağrı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak 1.000 lisans öğrencisi desteklenecektir. Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlamıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: 
DERS TELAFİLERİ HAKKINDA DUYURU
27.10.2020

28.10.2020 Çarşamba günü  öğleden sonra ve 29.10.2020 Perşembe günü tam gün Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle resmi tatil olduğundan, bugünlerde yapılamayan derslerin telafileri 30.10.2020-31.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders telafilerinin belirtilen bugünlerden hangisinde ve hangi saatte yapılacağına dersi yürüten öğretim üyesi karar verecek ve ilan edecektir. Bunun için fakültemiz öğrencilerinin, ESUZEM sisteminden, kendi derslerine ait duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

Uzaktan Öğrenim Sistemine Giriş İle İlgili Duyuru
2.10.2020

Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında dersler uzaktan öğrenme sistemine uygun yapılacaktır. Fakültemiz öğrencileri UZEM Öğrenme Yöntemi Sistemi'ne (UZEMÖYS) 4 Ekim 2020 tarihinden itibaren NetYetki şifresi ile giriş yapabileceklerdir. Uzaktan eğitim ile ilgili bilgilere ve eğitim videolarına UZEM web sitesinden (http://uzem.ogu.edu.tr) erişilebilecektir. 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYDI DANIŞMANLIKLARI
1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
28.09.2020
  • Sosyal Seçmeli Dersler grubundaki "Demokratik Kültür, Edebiyat Okumaları, Kişisel Gelişim, Mesleki Vizyon ve Türk Halk Edebiyatı" dersleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden,  "Birey ve Toplum" dersi ise İşletme Bölümü'nden seçilecektir.
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri "Birey ve Toplum" dersini seçemeyeceklerdir. 
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ DUYURU
23.09.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri (yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri dahil olmak üzere) ders kayıtlarını aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde yapabileceklerdir. 

 

 

29.09.2020 (SALI)

 

08:00-10:30

 

13:00-23:00

 

02.10.2020 (CUMA)

 

08:00-17:00

 

 

EKLE SİL GÜNLERİ

07.10.2020-09.10.2020

 

08:00-17:00

 

 

Ders kayıtlarından önce ve ders kayıtları esnasında yapılması gerekenler ile bilgiler  https://oidb.ogu.edu.tr/Storage/OgrenciIsleri/Uploads/Son-Ders-Kay_t-Duyurular_-son.pdf adresinden edinilebilir. 

Ders kaytıları esnasında izlenecek yollar ile ilgili şablon https://oidb.ogu.edu.tr/Storage/OgrenciIsleri/Uploads/ESOGUBS_DERSKAYIT_V..pdf adresinde yer almaktadır.

ARA SINAVLAR HAKKINDA DUYURU
31.03.2020

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu'nun 27.03.2020 tarihinde aldığı karara bağlı olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde  Ara Sınavlar 13.04.2020-18.04.2020 tarihleri arasında online  şekilde uzaktan öğretim sistemi içinde yapılacaktır. 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
17.09.2019

Yeni Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14 Eylül 2019 tarih ve 30888 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.