TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT
Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2005

Y. Lisans

İşletme (Yönetim ve Organizasyon)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010

Doktora

İşletme (Yönetim ve Organizasyon)

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

2007-2016

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

2016-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  • Yiyit, T. (2017). “Sosyal Sermaye Kavramına Türkiye’deki Örgütsel Davranış Çalışmaları Açısından Bir Bakış”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 2017, 1499-1520,
  • Yiyit, T. (2017). “Örgüt Kültürü Modelleri: Modellerin Belirlenmesinde Kullanılan Boyutlar Açısından Bir İnceleme”, International Journal of Academic Value Studies, 3(9), Mart, 153-163, (Doktora Tezinden Üretildi).
  • Yiyit,T ve S. Çorbacıoğlu, “Devlet Üniversitelerinde Stratejik Planlama ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 24, 2014,

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

  • Girginer, N.; Ertuğ K. Z.; Yiyit T, “ Toplumsal Cinsiyet Algıları: SOĞU Akademisyenlerine Yönelik Bir Açıklayıcı Faktör Analizi Uygulaması” , 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) Madrid Spain,
  • Girginer, N.; Ertuğ K. Z.; Yiyit T, “Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromu Algılarının Açıklayıcı Faktör Analizi İle İncelenmesi: ESOGÜ Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama”, Econworld@imperialcollege (2016), London England.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • Yiyit,T ve S. Çorbacıoğlu, “Bürokrasi, Strateji ve Örgütsel Öğrenme: Kamu Sektörü Stratejik Planların Etkinliğinde Zihinsel Modellilerin Rolü,” VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR VII), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2009,

Projelerde Yaptığı Görevler:

  • Girginer N., Ertuğ K. Z., Yiyit, T. (Araştırmacı), (2017), Toplumsal Cinsiyet Algıları: ESOGÜ Akademisyenlerine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2016-1033