TR | EN
Doç. Dr. Nurcan DENİZ
Doç. Dr. Nurcan DENİZ
  • Araştırma Alanları: Yalın Üretim, Hizmet Kalitesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Mantık, Performans Yönetimi, İş Etüdü, Ergonomi, Verimlilik Yönetimi
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1746
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
  • Ofis: B1-11
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
  • Özgeçmiş: https://avesis.ogu.edu.tr/ndeniz

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2005

Lisans

Kimya Mühendisliği (Çift Anadal)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

İstatistik

Anadolu Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

Doktora

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Üretim ve Servis Sistemleri Anabilim Dalı

2013-2018

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

2018-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Deniz N. (2020). Cognitive biases in MCDM methods: an embedded filter proposal through sustainable supplier selection problem. Journal of Enterprise Information Management (SSCI), 33(5), 947-963.

Deniz N. (2020). Teknolojı Yönetiminde Moora ve Aras Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri İle Patent Değerleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 191- 207.

Deniz N., Özçelik F. (2019). An extended review on disassembly line balancing with bibliometric social network and future study realization analysis. Journal of Cleaner Production (SCI-E), 225, 697-715.

Deniz N. Büyük K. (2019). Developing an Inpatient Perceived Healthcare Service Quality Scale (IP-HSQS). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1377-1410.

Basak E. E., Yılmaz I.S., Deniz N. (2019). Endüstriyel ürün imalatı yapan bir isletmede yalın üretim uygulaması. Endüstri Mühendisligi, 30(3), 157-172.

Deniz N. Özçelik F. (2019). Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE’ye Dayalı Bir Çözüm YaklasımıÖnerisi. Alphanumeric Journal, 7(2), 399-416.

Deniz N., Özçelik F. (2018). Improving healthcare service processes by lean thinking. Pamukkale University Journal Of Engineering Sciences- (ESCI), 24(4), 739-748.

Deniz N. Büyük K. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Hastaların Kalite Algılarının Değerlendirilmesi. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(3), 52-69.   

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Deniz N. (2020). Multi Criteria Decision Making in Seru Production Management III. Economics, BusinessOrganization Research Conference.

Deniz N. (2020). How fractals contribute to supply chain management? – An initial bibliometric and social network analysis on articles indexed in web of science. 7th International Symposium Chaos, Complexity and Leadership.

Kaynak, H. Deniz N. (2020). Kriz Döneminde Bütünleşik Pazarlama İletişimi Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Öneriler: Covid-19 Salgını Örnek Uygulaması, 5th International Conference of Business Students (ICOBS’20.

Güneş Demirbaş, M. Deniz N. (2020). Sürdürülebilir Tekstil Tedarik Zincirlerinde Pazarlamanın Rolü, 5th International Conference of Business Students (ICOBS’20).

Sahin, Ö., Deniz N. (2020). Çevrimiçi Alışverişlerde Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Satın alma Üzerindeki Etkisi, 5th International Conference of Business Students (ICOBS’20).

Deniz N. (2019).  Cognitive Biases in MCDM Methods: An Embedded Filter Proposal, The 25th InternationalConference on Multiple Criteria Decision Making.

Deniz N. Özçelik F. (2018). Determining Task Assignment Priorities For Disassembly Line Balancing Problem with ELECTRE, 16th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM 2018).

Deniz N. (2018). Supplier Selection Problem in the Behavioral Operations Management Context, XIII Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2018

Deniz N. (2018). Simheuristic Applications on Operations Management Related Problems,

XIII Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2018

Deniz N. (2018). Behavioral Effects on Newsvendor Problem’s Solution, XIII Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2018

Ercan Teksen, H., Deniz, N. (2017) “A Fuzzy Inference Method based on Logistic Regression for Diabetes Diagnosis”, 5th International Fuzzy Systems Symposium, 14-15 Ekim, Ankara.

Deniz, N. (2017) “Erkek Egemen Mühendislik Dünyasından Ev İdaresine Göç Eden Bir Mülteci: Lillian Moller Gilbreth”, 1th International Women Research Symposium, 13-14 Ekim, Eskişehir.

Deniz, N. (2017) “Human 4.0 in the Industry 4.0”, International Symposium on Industry 4.0 and Applications”, 12-14 Ekim, Karabük.

Deniz, N. Saraç, T. (2016) “A Comparative Study of Scalarization Techniques on The Bi-Objective Set Covering Problem”, 14th International Logistics and Supply Chain Congress, 1-2 Aralık, İzmir.

Deniz, N. Ozcelik, F. (2016) “Integrated Consumption and Provision Map Implementation in Healthcare Sector”, Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Applications, 14-15 Temmuz, İstanbul.

Deniz, N. Ozcelik, F. (2016) “Coral Reef Optimization Algorithm’s Suitability for Dynamic Cell Formation Problem”, Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Applications, 14-15 Temmuz, İstanbul.

Deniz, N. Peker, K. Ö. (2015) “Determining Relative Efficiency of turkish Provinces According to Their Resource Utilization by Classic and Fuzzy Data Envelopment Analysis Methods” The 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5-6 December, İstanbul.

Deniz, N. (2015) “Fuzzy MCDM Usage in Healthcare Service Quality Literature” The 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5-6 Kasım, İstanbul.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Deniz N. (2019). Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinden Moora ile Patent Değerleme, TTO KONGRE 2019. Eskişehir.

Deniz N. Özçelik, F. (2018). Demontaj hat dengeleme probleminin çözümünde kullanılan meta sezgisel yaklaşımlar 38. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2018), Eskişehir.

Kitap Bölümleri:

Deniz N. (2021). The Roles of Human 4.0 in the Industry 4.0 Phenomenon, Kitap Adı: Logistics 4.0. CRC Press.

Deniz N.  (2020). Continuous Improvement and Lean Quality Management, Kitap Adı: Quality Management, Anadolu University.

Deniz N. (2019).  Sağlık Bilişimi ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Kitap Adı: Sağlıkta Kalite Yönetimi Güncel Konular ve Stratejik Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi.

Büyük, K. Deniz N. (2019). Örgütsel İzlenim Yönetimi ve Liderlik, Kitap Adı: İzlenim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi.

Deniz N. (2019). Bilişsel Yanlılıkların İzlenim Yönetimi Üzerindeki Etkisi, Kitap Adı: İzlenim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi

Deniz N. (2019). Sosyal Ağlarda İzlenim Yönetimi,  Kitap Adı: İzlenim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi

Deniz N. (2019).  İzlenim Yönetimi ve Araçları, Kitap Adı: İzlenim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi

Deniz N. (2019).  Görünüm, Mekân, Davranış ve İzlenim Yönetimi, Kitap Adı: İzlenim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi

Deniz N. (2019).  İzlenim Yönetiminde Bireysel ve Kültürel Farklılıklar, Kitap Adı: İzlenim Yönetimi, Anadolu Üniversitesi

Deniz, N. (2016). Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme,  Kitap Adı: Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi.

Deniz, N. (2016). İşbilim ve Verimlilik,  Kitap Adı: Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi .

Deniz, N. (2016). Verimlilik ve Yalın Düşünce, Kitap Adı: Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi.

Deniz, N. Büyük, K. (2016). Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol, Kitap Adı: Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Anadolu Üniversitesi

Deniz, N. (2013-I. Baskı, 2015-II. Baskı) Zaman Etüdü, Kitap Adı: İş Etüdü, Anadolu Üniversitesi

Deniz, N. (2013-I. Baskı, 2015-II. Baskı) Ergonomi-1, Kitap Adı: İş Etüdü, Anadolu Üniversitesi

Deniz, N. (2013-I. Baskı, 2015-II. Baskı) Ergonomi-2, Kitap Adı: İş Etüdü, Anadolu Üniversitesi

Hakemlikler:

Journal of Cleaner Production (SCI-E)

Journal of Enterprise Information Management (SSCI)

Artificial Intelligence Review (SCI)

Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (ESCI)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (ESCI)

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mühendislik ve Tasarım Bilimleri Dergisi

III. Economics, Business & Organization Research Conference

Projelerde Yaptığı Görevler:

Araştırmacı, “Metilen Mavisi fungal biyosorbsiyonu”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-2018.

Proje Yürütücüsü, “Şehrimiz Evimizdir”, AB Projesi, 2009.

Profesyonel Deneyim:

2006-2009: Uzman / Performans Yönetim Ofisi / Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Ödüller ve Başarı Bursları:

Endüstri Mühendisliği Bölüm Birinciliği

TÜBİTAK Yüksek Lisans Destek Bursu

TÜBİTAK Doktora Destek Bursu