TR | EN
Kalite Politikamız

Kalite politikamız; Belirlenmiş olan kalite ilkeleri doğrultusunda Yönetim Sistemi, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Eğitim-Öğretim politikalarının devamlı olarak iyileştirilmesi ve kazanılan çıktıların sürdürülebilir bir şekilde paydaşlara aktarılmasıdır.

a) Öğrenciler ve personel için rahat bir fakülte ortamı sağlamak.

b) Yönetimde sürekliliği sağlayarak, kurumsal kültürü geliştirmek.

c) Öğrenciler ve personelin yönetimle yakın temasını geliştirerek, kurumsal çok yönlü iletişimi teşvik etmek ve kurum kültürü haline gelmesini sağlamak.

ç) Personelin kurumsal bağlılığını artırarak, kurumsal kimlik benliği oluşturmak.

d) Kurum içi iletişimi ve bağlılığı güçlendirmek için personelin motivasyonunu yükseltecek sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.

e) Akademik ve idari personelin yönetime etkin katılımını sağlamak.

f) Öğrenci odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.

g) Akademik kadroyu daha güçlü ve aktif hale getirmek.

ğ) Akademisyenlerin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalara daha fazla katılımını sağlayarak, bilimsel ilerlemeye katkı sağlamak.

h) Bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal gelişimine ve tecrübe sahibi olmasına katkı sağlamak.

ı) Kamu, Sanayi ve Üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.

i) Sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık düşüncesiyle verilen görevleri yerine getirmek.

j) Öğretim elemanlarının, Fakülte ve Bölümler arasındaki uyumunun artırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

k) Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personelin uyum ve koordinasyonunu sağlamak için düzenlemeler yapmak.