İİBF Dergisi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir. İİBF Dergisi; Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax tarafından indekslenmektedir.
Detaylı bilgi için : http://dergipark.gov.tr/oguiibf 

 

Sahibi/Owner: Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
Editör/Editor in Chief: Doç.Dr. Halil Semih KİMZAN
Editör Yardımcısı/Co-editor: Doç.Dr. Ferdi ÇELİKAY
                                                   

Yayın Kurulu/Editorial Board: 

Prof.Dr. Ali ÇELİKKAYA
Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR
Prof.Dr. Nuray GİRGİNER
Prof.Dr. Emrah FERHATOĞLU
Prof.Dr. Tunç KÖSE
Doç.Dr. Füsun YENİLMEZ
Doç.Dr. Arzum ERKEN ÇELİK
Doç.Dr. Oytun MEÇİK
Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ
Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY
Doç. Dr. Rukiye TINAS
Dr. Öğr. Üy. Ali Onur ÖZÇELİK

 

Dergi Sekreteryası:
Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL
Arş. Gör. Betül YAVUZ
Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN
Arş. Gör. Damla GELDİŞEN

Arş. Gör. Talha KÖSEOĞLU

 

İLETİŞİM:
Web: http://dergipark.gov.tr/oguiibf 
Tel: 0.222.239 37 50 / 1732
Fax: 0.222.229 25 27
E-posta: iibfdergi@ogu.edu.tr