TR | EN
İİBF Dergisi

 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir. İİBF Dergisi; Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax tarafından indekslenmektedir.
Detaylı bilgi için : http://dergipark.gov.tr/oguiibf 

 

Sahibi/Owner: Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY
Editör/Editor in Chief: Doç.Dr. Oytun MEÇİK
Editör Yardımcısı/Co-editor: Dr. Öğr. Üyesi Asmin KAVAS BİLGİÇ
                                                   

Yayın Kurulu/Editorial Board: 

Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR

Prof.Dr. Füsun YENİLMEZ

Prof.Dr. Tunç KÖSE

Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ

Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK

Prof. Dr. Nafiz TOK

Doç.Dr. Arzum ERKEN ÇELİK

Doç.Dr. Bilge Kağan ŞAKACI

Doç. Dr. Ahmet TEKİN

Dergi Sekreteryası:

Arş. Gör. Dr. Talha KÖSEOĞLU

Arş. Gör. Doğuş DÜZGÜN

Arş. Gör. Gökhan SARIÇİMEN

Arş. Gör. Müge DALAR

Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL

İLETİŞİM:
Web: http://dergipark.gov.tr/oguiibf 

E-posta:http://iibfdergi@ogu.edu.tr

ESOGÜ İİBF Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0.222.239 37 50 / 1732
Fax: 0.222.229 25 27