TR | EN
Doç. Dr. Onur DİRLİK
Doç. Dr. Onur DİRLİK

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

2004

Y. Lisans

İşletme Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

2008

Doktora

İşletme Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi

2015

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Akdeniz Üniversitesi - SBE

2005-2015

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü

2016- Devam ediyor

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özen-Aytemur J. ve Dirlik O. (2015), "Is Turkish Business System Changing? An Assessment Based on Regional Development Agencies", International Journal of Business and Social Research, 5(3), 57-68.
 • Dirlik, O. ve Aydın-Ünal, D. (2014), "Re-Reading The Term “Strategy”", International Journal of Business and Social Research4(4), s. 111-124.
 • Yapıcı N, Dirlik O., Büyükküpcü A., Yurtseven Ö. ve Boz H. (2011), "Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme", İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business & Economics Research Journal ), 2(4), s. 97-113.
 • Sarvan F., Arıcı E, Gürçaylılar T. ve Dirlik O. (2010), "Antalya Serbest Bölgesi’nde Yat Üretim Kümesinin Gelişimi: Kaynaklara Dayalı Bir Analiz", Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 10(19), s. 286-312.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Ömüriş  E, Karsavuran Z. ve Dirlik O. (2016), Well-being in Cultural Tourism: An Explorative Study on Tourists’ Experiences
 • Tourism And Cultural Landscapes: Towards A Sustainable Approach, 12-16 June, 2016 Budapest, Hungary.
 • Aydın-Ünal D, Dirlik O. (2012) "Consumption Motivations of Women as a Mother and a Wife", 2nd World Conference On Business, Economics and Management, 10 -12 Mart 2013, Antalya.  (Selection and peer review under responsibility of Organizing Committee of BEM 2013 Published by Elsevier Ltd, Original Research Article, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, 8 January 2014, Pages 886-890).
 • Dirlik O, Aydın-Ünal D. (2012) "Investigating Young Academicians’ Perception of Career within their Career Progress", 2nd World Conference On Business, Economics and Management, 10 -12 Mart 2013, Antalya.  (Selection and peer review under responsibility of Organizing Committee of BEM 2013 Published by Elsevier Ltd, Original Research Article, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, 8 January 2014, Pages 841-844).
 • Sarvan F., Başer G.G., Köksal C.D, Durmuş E., Dirlik O., Atalay M., Almaz F. (2012) "Network Based Determinants of Innovation Performance in Yacht Building Clusters: Findings of the SOBAG Project", 8th International Strategic Management Conference,21-23 Haziran 2012, Barselona. (Procedia - Social and Behavioral Sciences,v.58, 2012, Pages 830-841).
 • Aydın D, Dirlik O. ve Kıymalıoğlu A. (2011) "Is There an Interaction between Strategic Management and Marketing?",  IMDA: Challenges and Opportunities of Global Business in the New Millennium: Contemporary Issues and Future Trends, 3-7 Temmuz 2011, Poznan.
 • Aydın-Ünal D., Dirlik O., Otamış P. (2011) "A Qualitative Research to Explore the Purchase Behavior Determinants of Middle-Aged Women", World Conference On Business, Economics and Management, 4-6 Mayıs 2012, Antalya. (Selection and peer review under responsibility of Organizing Committee of BEM 2013 Published by Elsevier Ltd, Original Research Article, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 62, 24 October 2012, Pages 1337-1341).
 • Sarvan F., Arıcı E., Köksal C. D., Başer G., Dirlik O., Atalay M. ve Almaz F. (2011) "Network Based Determinants of Innovation Performance in Clusters: A Comparative Analysis of the Knowledge Sharing Networks of the Yacht Building Clusters in Turkey", 7th International Strategic Management Conference,30 Haziran- 2 Temmuz 2011, Paris. (Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 24, 2011, s.1671-1685).
 • Sarvan, F., Gürçaylılar Yenidoğan T., Durmuş Arıcı E. ve Dirlik O. (2009) "The Emergence of The Yacht Building Sector at Antalya Free Trade Zone as an Event-Based Collective Strategy", 25th EGOS Colloquium, Barcelona, 2-4 Temmuz 2009, Barselona.
 • Sarvan, F., Dirlik O., Durmuş-Arıcı E. ve Gürçaylılar-Yenidoğan T. (2009) "A Resource Based Analysis of the Growth of the Yacht Building Sector  at Antalya Free Trade Zone", 5th International Strategic Management Conference, 2-4 Temmuz 2009, Stellenbosch.
 • Sarvan F, Durmuş-Arıcı E, Dirlik O. (2007) "Can The Yachting Sector at Antalya Free Trade Zone Gain Competitive Advantage" 3th International Strategic Management Conference, 21-23 Haziran 2007, Antalya.

Ulusal Bildiriler:

 • Dirlik O. (2014) "Türkiye'deki İş Sisteminde Ara Kurum Olarak Kalkınma Ajanslarının İncelenmesi", 5. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 7-8 Şubat 2014, İstanbul.
 • Atalay M., Dirlik O. ve Sarvan F. (2013) "Yat Yapım Kümelerinde Stratejik İttifakların Yenilik Performansı ve Firma Performansı Üzerindeki Etkileri", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Kütahya.
 • Dirlik O. (2013) "Kalkınma Ajanslarının Bir Aracı Kurum Olarak Türk İş Sistemi Üzerindeki Olası Etkilerinin İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Kütahya.

Hakemlikler:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
 • Akdeniz Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)
 • International Journal of Innovation Science
 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • "Türkiye’de Yat Yapım Kümelerinin Bilgi Paylaşım Ağları, Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Çevrelerinin Yenilikçilik ve Performans Etkileri Açısından Karşılaştırmalı Analizi", TÜBITAK Projesi, 110K357, 2012.
 • "Kalkınma Ajanslarının Yeni Bir Aracı Kurum Olarak Türk İş Sistemindeki Yerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113K435, 2014.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • EGOS (European Group for Organizational Studies)

Ödüller :

 • Yurt dışı doktora araştırma bursu (European University Viadrina, Almanya), Türk Ulusal Ajansı, 2009-2010.

İdari Görevler :

 • Erasmus Koordinatörü, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012- 2013.
 • Erasmus Koordinatör Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü, 2011- 2012.
 • Staj ve Kariyer Geliştirme Komisyonu, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-2010.
 • International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey,  Düzenleme Kurulu Üyesi, Antalya, Mart 2008.
 • İş Hayatına Hazırlık Sertifika Programı, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006-2008.
 • Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu, 2005-2007.