TR | EN
Fakültemiz Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 13.08.1993 tarih, 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, 1993-1994 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz İktisat, İşletme, Maliye Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzere beş bölümle eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir ve tüm bölümlerimizin ikinci öğretim programları bulunmaktadır.

Fakültemiz öğretim dili Türkçe olup, sadece Uluslararası İlişkiler Bölümünde %30 zorunlu İngilizce eğitim olanağı bulunmaktadır. Fakültemiz dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere katkıda bulunabilme adına yurt içinde ve yurt dışında bulunan Üniversiteler, resmi ve özel kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ortak işbirlikleri yürütmektedir.

Fakültemizin temel amacı öğrencilerimizi küresel rekabetçi dünyaya en iyi hazırlamaktır. Fakültemizde öğretim sürecinde mesleki birikim ve uzmanlık kazandırmanın dışında; analitik düşünmeyi, araştırma becerisi ve girişimcilik ruhunu kazanmayı, bilgiyi fikre dönüştürebilmeyi ve sosyal sorumluluk olgusunun toplum hayatındaki işlevini kavramayı da amaçlayan öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda fakültemizin programları yenileştirilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin akademik kadrosu, alanında tanınmış, güncel ve uluslararası ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yapan seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır.

Her yıl ortalama 75 öğrencinin kabul edildiği fakültemiz bölümlerinde, öğrenci-öğretim elemanı iletişimi danışmanlık sistemiyle, olumlu ve kalıcı bir şekilde yürütülmektedir. Fakültemiz de öğretim 3 blokta gerçekleştirilmekte olup, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.

Kendi bölümünde başarılı olan öğrencilerimiz, fakültede uygulanmakta olan çift anadal ve yandal programları ile ikinci bir lisans diploması veya sertifika alabilmektedirler.

 Fakültemize bağlı Kariyer Merkezi bulunmaktadır. 2005 yılında kurulan Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri bir istihdam fırsatı yaratmalarına yardımcı olmaktadır.

Fakültemizde öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemeleri teşvik edilmekte; sanat, spor ve kültür etkinliklere katılmaları desteklenerek çok yönlü ve donanımlı bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda fakültemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri kuruluş tarihlerine göre aşağıdaki gibidir.

  • Spor Kulübü (27.10.2001)
  • Kişisel Gelişim Kulübü (03.04.2003)
  • Toplum Gönüllüleri Kulübü (29.01.2008)
  • Uluslararası İlişkiler Kulübü (24.06.2009)
  • Genç Girişimciler Kulübü (25.02.2010)
  • İşletme ve Ekonomi Kulübü (09.04. 2010)
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü (27.03.2014)
  • Maliye Kulübü (28.01.2015)