TR | EN
İç Paydaşlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İç Paydaşlar

Adı-Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ

İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tunç KÖSE

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ahmet TEKİN

Maliye Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Alper ÖZMEN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ramazan ERDAĞ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emin KAHYA

Kariyer Geliştirme, Uyg. ve Araşt. Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Müjgan SAĞIR ÖZDEMİR

Kalite Koordinatörü

Yük. Müh. Derya ÖZKAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu Başkan Yard.

Doç. Dr. Oytun MEÇİK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü