TR | EN
Arş. Gör. Dr. Hamid Murad ÖZCAN
Arş. Gör. Dr. Hamid Murad ÖZCAN

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme (İngilizce)

Hacettepe Üniversitesi

2005-2010

Y. Lisans

Pazarlama (Tezli)

Anadolu Üniversitesi

2010-2013

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2013-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2011-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  • Özcan H.M. ve Argan M. (2014). Tüketiciyle online (çevrimiçi) bağ kurma ile sadakat ve yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişki: Facebook örneği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 51-82.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

  • Türker, Y. ve Özcan, H.M. (2013). İnsan kaynakları yönetimi bilgisinin akademik konumu: Ders kitapları örneği. 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management. 27-30 Kasım: Valletta/Malta

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • Koç, U.; Türker, Y. ve Özcan H.M. (2013). “Çevre”deki bilim: Türkiye'deki insan kaynakları yönetimi araştırmaları. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı:252-254. Kütahya
  • Özcan, H.M ve Özdemir B. (2015). Türkiye’deki stratejik yönetim alanı nereye gidiyor: 2008-2014 yılları arası ulusal yönetim ve organizasyon kongresi bildirileri üzerine bir değerlendirme. 23. Ulusal Yönetin ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı:179-181. Bodrum
  • Özdemir, B. ve Özcan, H.M. (2015). Sanal kaytarma türü sapkın davranışın örgütün organiklik derecesi açısından incelenmesi: Bir kamu kuruluşu örneği. 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı:Tokat.