TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Liderlik
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1140
 • Bölümü: İşletme Bölümü
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
 • Ofis: B2-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Özgeçmiş: https://avesis.ogu.edu.tr/ouzun

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme bölümü

Anadolu Üniversitesi

1992

Y. Lisans

İşletme (Yön. ve Org.)

Anadolu Üniversitesi

1995

Doktora

İşletme (Yön.ve Org.)

Anadolu Üniversitesi

2000

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi   Üniversitesi

1995-2000

Ar.Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi   Üniversitesi

2000-2001

Yar.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi   Üniversitesi

2001-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Ö. Uzun ve N. Girginer, “İşletme Yönetiminde Çatışma Nedenleri ve Çözüm Stratejileri:THY İşletmeleri Yer Hizmetlerine Yönelik Bir Uygulama”, İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 21, Sayı 247, s.: 101-113, Ekim 2006.
 • K. Yenilmez, N. Girginer, O. Uzun, Mathematics anxiety and attitude level of students of the faculty of economics and business administrator; The Turkey model, International Mathematical Forum, Vol. 2, 2007, no. 41-44, 1997-2021.
 • K. Yenilmez, N. Girginer, O. Uzun, Mathematics Learning Styles Of Students Of The Faculty Of Economics And Business Administration In Turkey, e-journal of New World Sciences Academy, 2008, Volume 3, Number 2. (Article Number: C0061), 345-362.
 • Ö. Uzun ve E. YİĞİT;  Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, ss:181-213, Nisan 2011.
 • Ö. Uzun ve K. Yenilmez; İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Özyeterliklerinin İncelenmesi: ESOGÜ İİBF Öğrencileri Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, ss:71-82, Haziran 2016.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Özlem UZUN, Yönetimde Güncel Yaklaşımlar kitabı içinde 5. Ünite; “Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonları ve Stratejik Ortaklıklar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2663, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1629, ss: 122-142, Ağustos, 2012.
 • Özlem UZUN, Performans ve Kariyer Yönetimi kitabı içinde 7. Ünite; “Kariyer Planlaması”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2586, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 16291555, ss: 156-177, Kasım, 2012.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yenilmez, K., N. Girginer, Ö. Uzun, “Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2004, 147-162.
 • Ö. Uzun, Y. Tamimi, Örgüt Kültüründe Güç Mesafesi Boyutunun Metaforlarla Analizi (Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2007, 221-246.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ö. Uzun, Ç. Günay, KOBİ’lerin Yönetim-Organizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri-Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde  Bir Uygulama, 5. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı, 25-26 Kasım 2008, 477-494.

Diğer yayınlar :

 • Özalp, İ., Ö. Uzun ve N. Yelkikalan, “Öğrenen Organizasyonlar ve İşletmeler Açısından Öğrenen Organizasyon Olmanın Önemi”, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt  14, Sayı 1-2, 1997, 17-28.
 • Uzun, Ö. ve N. Yelkikalan, “İşletmelerde Benchmarking’in Önemi ve Benchmarking Uygulaması Yapan İşletmelerden Örnekler”, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt  13, Sayı 1-2, 1997, 311-328.
 • Ulukan, C., Ö. Oktal Ö. Uzun ve N.Yelkikalan, ” Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin Profili” Açık Öğretim Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, Kış 1997. 73-94.
 • Uzun, Ö., Yönetimde Güncel Yaklaşımlar kitabı içinde 5. Ünite; “Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonları ve Stratejik Ortaklıklar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2663, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1629, ss: 122-142, Ağustos, 2012.
 • Uzun, Ö., Performans ve Kariyer Yönetimi kitabı içinde 7. Ünite; “Kariyer Planlaması”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2586, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 16291555, ss: 156-177, Kasım, 2012.

Hakemlikler:

 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD) (2015).
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014).
 • Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:8, Sayı:16, (2012).
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:531, Yıl: 46 (2011).

İdari Görevler :

 • Ana Bilim Dalı Başkanı (Yönetim ve Organizasyon)        2005 – 2012