TR | EN
Arş. Gör. Dr. Yücel TÜRKER
Arş. Gör. Dr. Yücel TÜRKER

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2009

Y. Lisans

İşletme

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2009-2011

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-

 

                                                                                                   

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2009-2011

Ar.Gör. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-

 

Yayınlar:

Uluslararası İndesklerce Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özkan-Canbolat, E., Türker, Y. ve Tekin, B. 2010.  Normatif ve Taklitçi Baskıların Aile Şirketlerindeki Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi. Journal of Humanities and Social Sciences,  (yayında).  ISSN: 1309–676.

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

 • Özkan-Canbolat, E., Türker, Y. ve Tekin, B. 2010.  Normatif ve Taklitçi Baskıların Aile Şirketlerindeki Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi. 1. Girişimcilik, Aile İşletmeleri ve İnovasyon Uluslararası Konferansı. 21-23 Ekim 2010, Çankaya Üniversitesi: Ankara.
 • Özcan, M. ve Türker, Y. 2013. İnsan Kaynaklari Yönetimi Bilgisinin Akademik Konumu:
 • Ders Kitaplari Örneği. 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 27-30 Kasım, Valetta, Malta.
 • Keskin, B. ve Türker Y., 2014. "Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis: An Application in European Airline Industry", Applied Statistics 2014, Bled, Slovenia.
 • Polat, A., Türker, Y. ve Köse, H., 2016. 7th Multidisciplinary Academic Conference, The Reaction of Abnormal Returns to The Large Stock Market Shocks. Evidence from Borsa Istanbul Sport Index,2016, Prag, Çek Cumhuriyeti
 • Türker, Y., Polat A. ve Köse, H. 2016. The Effects of the 2001 Economic Crisis of Turkey on Holding Companies’ Diversification Strategies: Does Bank Ownership Make Difference?, International Conference on Accounting Management and Economics(ICAME 2016), 2016, Sultan Idris Education University, Malezya.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özkan-Canbolat, E., Beraha, A., Çeliksoy, E. ve Türker, Y.  2010. Türk Liderlik Profili: Türk Siyasi Liderleri Üzerine Niteliksel Bir Çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2 (2): ISSN: 1309 -8012.
 • Yalçınkaya, A. ve Türker, Y. 2016. Türk Yönetim/Örgüt Yazınında Örgüt Kuramı Çalışma Alanı: 2002-2013 Yılları Arası Bir Değerlendirme. Ege Akademik Bakış. Cilt 16:3.

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

 • Özkan-Canbolat, E., Beraha, A., Çeliksoy, E. ve Türker, Y.  2010. Türk Liderlik Profili: Türk Siyasi Liderleri Üzerine Niteliksel Bir Çalışma. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı: 9-10 Ekim 2010, Kuşadası-Aydın.
 • Özkan-Canbolat, E., Türker, Y. 2011. 2001 Ekonomik Krizinin Türkiye’deki İşletme Gruplarının Çeşitlenme Stratejilerine Etkileri. 19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: 26-28 Mayıs 2011, Çanakkale.
 • Koç, U. ve Türker, Y. 2012. Örgütsel Öğrenme ve Kurumsal Kuram: Kavramsal Bir Tartışma. 3.Örgüt Kuramı Çalıştayı: 3-4 Şubat 2012, Ankara.
 • Koç, U. ve Türker, Y., Özcan, M. 2013. Çevre’deki Bilim: Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırmaları.  21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Kütahya.
 • Yalçınkaya, A. ve Türker, Y. 2014. Türk Yönetim/Örgüt Yazınında Örgüt Kuramı Çalışma Alanı: 2003-2013 Yılları Arası Bir Değerlendirme. 5.Örgüt Kuramı Çalıştayı: 7-8 Şubat 2014, İstanbul.
 • Türker, Y. ve Yalçınkaya, A. 2014. Türk Yönetim Örgüt Yazınında Örgüt Kuramları: 2003-2013 Yılları Arası Kongre ve Çalıştay Bir Değerlendirme. 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: 22-24 Mayıs 2014, Konya.
 • Yalçınkaya, A. ve Türker, Y. 2015. Bağlamı dikkate almak: Türkiye kaynaklı çalışmalar üzerine bir inceleme. 6.Örgüt Kuramı Çalıştayı: 6-7 Şubat 2015, Bodrum.
 • Koç, U. Taşcı, D., Tokgöz, N., Yalçınkaya, A. ve Türker, Y., 2016.İmalatçı KOBİ'lerdeki İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği. 24. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Projeler:

 • Koç, U. Taşçı, D., Tokgöz, N., Yalçınkaya, A. ve Türker, Y., 2016. İmalatçı KOBİ'lerdeki İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği. Anadolu Üniversitesi, BAP Projesi