TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Hacettepe Üniversitesi

2005-2009

Y. Lisans

İşletme/Muhasebe

Anadolu Üniversitesi

2009-2012

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2009-2017

Ar.Gör.Dr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2017-2018
Yrd.Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2018-
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  • Şengül Çelikay, D. (2014). Türkiye’de İç Denetimin Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16 (1), 119-142.
  • Kiracı, M. ve Şengül Çelikay, D.  (2014). Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Harcamaları Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma, Maliye Dergisi, 166, 115-126.
  • Kiracı, M. ve Şengül Çelikay, D.  (2014). İç Denetçilerin Hileler Karşısındaki Sorumluluğunun İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi Açısından Değerlendirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16 (2), 73-91.
  • Köse, T. ve Şengül Çelikay, D. (2015). Yeni Hasılat Standardı ve Getirdiği Değişiklikler, Mali Çözüm, 25 (127), 19-44.
  • Kiracı,M., Çelikay, F. ve Şengül Çelikay, D. (2016). The Effects of Firms’ R & D Expenditures on Profitability: An Analysis with Panel Error Correction Model for Turkey, International Journal of Business and Social Science, 7(5), 233-240.

Yazılan kitaplarda bölümler :

  • Yılancı,M. ve Şengül, D. (2011). Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetimin Tarihsel Gelişimi: T.C Ziraat Bankası Örneği. Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına, Ed: Yılmaz Benligiray, Adnan Sevim, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2211.

Projelerde Yaptığı Görevler :

  • Türkiye'deki İç Denetim Faaliyetlerinin Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması ve Bir Araştırma (2012-2012), Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Çalışanı
  • Finansal Krizlerin İşletmelerin Araştırma ve Geliştirme Harcamaları Üzerine Etkisi: BİST‟te Bir Araştırma (2013-2015), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Çalışanı
  • Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Veri Zarflama Analiziyle İncelenmesi (2015-2016) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Çalışanı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  • Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı