TR | EN
Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY
Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY

İletişim

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480, Eskişehir

E-posta: matiltay@ogu.edu.tr

Telefon: +90 222 239 37 50 / 1760

Bölüm: İşletme

Çalışma Alanı: Pazarlama

Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Yandal)

Anadolu Üniversitesi

2005

Lisans

İletişim

Anadolu Üniversitesi

2005

Y. Lisans

İletişim

Anadolu Üniversitesi

2009

Y. Lisans

İşletme (Pazarlama)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010

Doktora

İşletme (Pazarlama)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

Doktora Araştırma

İşletme (Pazarlama)

The University of Texas Rio Grande Valley Robert C. Vackar College of Business & Entrepreneurship

2012-2013

Doktora Sonrası

Lilly Family School of Philanthropy

Indiana University

2016-2017

 

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yön. ve Paz. ABD

2007 - 2014

Dr. Öğr. Üy.

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yön. ve Paz. ABD

2015 - 2018

Doç. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yön. ve Paz. ABD

2018 - 
 

Araştırma Alanları

Bağış Davranışı, Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama, Kurumsal Hayırseverlik, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Teorisi, Pazarlama Ahlakı, Araştırma Yöntemleri, Dijital Pazarlama, Eleştirel Pazarlama Çalışmaları.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Tiltay, M. A. ve M. S. İşlek (2019), “Volunteer Management of Local and National Nonprofit Organisations: An Exploratory Study from Turkey", International Review on Public and Nonprofit Marketing, Doi: 10.1007/s12208-019-00234-2.
 • Tiltay, M. A. ve Ö. Torlak (2019), “Similarities and Differences of Motivations of Giving Time and Money: Giving to Individuals Versus Humanitarian Organizations in an Emerging Market”, International Journal of Nonprofit Voluntary Sector Marketing, Doi: https://doi.org/10.1002/nvsm.1649.
 • Tiltay, M. A. ve R. Şen (2019), “Tüketici Davranışı Teorisi Alan Kimliğinin Oluşumuna Yönelik Bir Değerlendirme: Mevcut Durum ve Eğilimler”, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5 (1), 69-122.
 • Torlak, Ö., M. Özmen, M. A. Tiltay, U. Ay ve M.S. İşlek (2018), "Ritual as Assemblage: Feast of Sacrifice Experiences of Turkish Consumers", Journal of Islamic Marketing, Doi: https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0091. 
 • Dogan, V. and M. A. Tiltay (2017), "Caring About Other People’s Religiosity Levels or Not: How Relative Degree of Religiosity and Self-construal Shape Donation Intention", Current Psychology, Doi: 10.1007/s12144-017-9739-9.
 • Koyuncu, D. T. ve M. A. Tiltay (2017), "Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumunun Tüketim Kalıplarında Meydana Gelen Değişimin Dönemin Romanları Bağlamında Değerlendirilmesi", Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 5(2), 1-19.
 • Keskin, U. ve M. A. Tiltay (2017), "Türkçe Yazında Diğerkamlık (Özgecilik) Yaklaşımı ve Yönetim Düşüncesine Yansımaları", Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 270-287.
 • Tiltay, M. A. ve B. Y. Özkara (2017), "Bağış Amaçlı Online Ürün Satın Alma: Bağış Motivasyonları ve Online Satın Alma Unsurlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü", Business Management Studies: An International Journal, 5(1), 95-114.
 • Torlak, Ö., M. A. Tiltay,  M. S. İşlek, U. Ay (2017), "Türkiye’de Kâr Amaçsız Örgütlerde Pazarlama Çalışmaları (1999 – 2015): Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Mevcut Durum ve Yönelimler", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 170-188.
 • Büyük, K., M. S. İşlek, M. N. Çakmak ve M. A. Tiltay (2016), "Yöneticilerin ve Çalışanların Bakış Açısıyla Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Motivasyonları", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1), 303, 323.
 • Tiltay, M. A. ve Ö. Torlak (2015), “Bir Tüketici Davranışı Olarak Bireysel Bağış: Gönüllü Hizmet Sağlayanlar Üzerinde Bir Odak Grup Çalışması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 7-30.
 • Torlak, Ö., B. Y. Özkara, M. A. Tiltay, H. Cengiz ve M. F. Dulger (2014), “The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention: An Application Concerning Cell Phone Brands for Youth Consumers in Turkey”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, 8(2), 61-68.
 • Torlak, Ö., M. A. Tiltay, B. Y. Özkara ve V. Doğan (2014), “The Perception of Institutionalisation of Ethics and Quality of Work-Life: The Perspective of Turkish Managers”, Social Business, 4(2), 169-180.
 • Torlak, Ö., M. A. Tiltay, V. Doğan ve B. Y. Özkara (2013), “The Effect of Brand Image and Religious Orientation on the Attitudes towards Religious Brand Names: A Study on Youth Consumers”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 37-46.
 • Tiltay, M. A. ve Ö. Torlak (2011), “Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler”, İş Ahlakı Dergisi, 4(7), 93-130.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tiltay, M. A. ve Ö. Torlak (2015), “Yardım Kurumlarına Bağışın Sosyal Yönü: Özgeci ve Bencil Bağış Motivasyonlarının Gizli Bağış Üzerindeki Etkisi", Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 1(1), 23-39.
 • Erdoğan, B. Z., M. A. Tiltay ve H. S. Kimzan (2011), “Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?” Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-27.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 

 • Tiltay, M. A. ve M. Ece, "Kar Amaçsız Örgütlerde Müşteri Odaklılığın Web Sayfaları Bağlamında Değerlendirilmesi", 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 1-3 Kasım, 2019, Bandırma, Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M.A. Tiltay, “The Social Side of Giving to Charities: The Effect of Altruistic and Egoistic Motivations on Anonymous Giving”, Social Business@Anadolu International Conference, June 10-13, 61 - 65, 2015, Eskisehir-Turkey.
 • Tiltay, M. A., “Pozitivist Paradigmadan Eleştirel Pazarlama Çabalarına Doğru Pazarlama Bilgisindeki Dönüşüm”, 11. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 27-30 Kasım 2013, 717-727, Valletta-Malta.
 • Torlak, Ö., M. A Tiltay, V. Doğan ve B. Y. Özkara, “The Perception of Institutionalization of Ethics and Quality of Work Life”, Social Business@Anadolu International Conference, May 30-31, 2013, 71-75, Eskişehir-Turkey.
 • Torlak, Ö., ve M. A Tiltay, “The Effects of Voters’ Material Values, Religious Commitment and Ethical Perceptions on Leader Discourse and Advertising Perceived Believability in Political Marketing”, 7th International Political Marketing Conference, September 18-20, 2013, 7-8, Stockholm, Sweden.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “The Impact of Credit Card Use, Being a Market Maven and Materialism on Compulsive Buying”, 21th World Business Congress, July 4-8, 2012,  448-452, Helsinki, Finland.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Arınma ya da Ahlakileştirme Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin Web Sitelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Söylemlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Uluslararası İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sempozyumu, 13-14 Nisan, 2012, 55-56, İstanbul, Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Dini Bağlılık ve Materyalizmin Gösterişçi Bağış Davranışı Üzerindeki Rolü”, 7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 3-5 Aralık, 2010, 6-13, Çanakkale, Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, "Bilgi Toplumunda Pazarlama Bilgisinin Dönüşümü ve Eleştirel Pazarlamanın Pazarlama Bilgisine Yansımaları", 7. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30-31 Ekim-1 Kasım, 2009, 923-933, Yalova, Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, "Sivil Toplum Kuruluşlarına Bağış Yapmada Gösterişçi Davranışın Rolü", 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 23-25 Ekim 2009, 211-215, Çanakkale, Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Örgütsel Öğrenme ve Pazar (Vatandaş) Odaklılık Arasındaki İlişkiler”, 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 24-26 Ekim 2008, 793-798, Çanakkale, Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Poster Olarak Sunulan Bildiriler

 • Tiltay, M. A. ve M.S. İşlek, “Volunteer Management of Local and National Nonprofit Organizations: An Exploratory Study From Turkey” 45th Annual ARNOVA Conference, November 17-19, 2016, Washington D.C. – USA.
 • Torlak, Ö., M. A. Tiltay, V. Doğan ve B. Y. Özkara, “The Effect of Brand Image and Religious Orientation on the Attitudes towards Religious Brand Names", 42nd EMAC Conference, June 4-7, 2013, 478, İstanbul, Turkey.
 • Torlak, Ö., M. Özmen, M. A. Tiltay, U. Ay ve M.S. İşlek (2017), "Assembling the Ritual: Consumer Experiences in a Diverse Network",  in NA - Advances in Consumer Research Volume 45, eds. Ayelet Gneezy, Vladas Griskevicius, and Patti Williams, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 1062-1062.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Türkiye’de Bağış Süreci Nasıl İşliyor? Bireysel Bağışlar Bağlamında Bir Model Önerisi”, PPAD Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs 2019, 416-420, Kuşadası-Türkiye.
 • Tiltay, M. A., M. Öz  ve M. E. Tepe, “Stratejik Bir Pazarlama Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Türkiye’de Mevcut Durum ve Eğilimler”, PPAD Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs 2019, 364-370, Kuşadası-Türkiye.
 • Torlak, Ö., M. Özmen, M.S. İşlek, U. Ay ve M. A. Tiltay, "Ritüele Katılımdaki Rollere Göre Tüketici Tipolojileri", 23. Pazarlama Kongresi, 27-29 Haziran 2018, 805-811, Kocaeli-Türkiye.
 • Torlak, Ö., M. Özmen, M. A. Tiltay, U. Ay ve M.S. İşlek, "Dini Bir Ritüel Olarak Kurban Bayramı: Türkiye Baglamında Tüketici Deneyimleri", 22. Pazarlama Kongresi, 28-30 Eylül 2017, 877-882, Trabzon-Türkiye.
 • Torlak, Ö., M. A. Tiltay, M.S. İşlek ve U. Ay, “Türkiye’de Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama Çalışmaları (1999-2015): Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Mevcut Durum ve Yönelimler”, 21. Uluslararası Pazarlama Kongresi, 06-08 Ekim 2016, 939-945, Kütahya-Türkiye.
 • Özkara B.Y. ve M. A. Tiltay, “Bağış Amaçlı Online Ürün Satın Alma: Bağış Motivasyonları ve Online Satın Alma Unsurlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü”, 21. Uluslararası Pazarlama Kongresi, 06-08 Ekim 2016, 633-646, Kütahya-Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Bir Tüketici Davranışı Olarak Gönüllü Hizmet Sağlama: Bağış Motivasyonlarının Yardım Kurumlarında Gönüllü Hizmet Sağlama Tutumu Üzerindeki Etkisi”, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 10-13 Haziran, 2015, 377-386, Eskişehir-Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Kar amaçsız Örgütlerde Kurumsal İtibar Yönetimi ve Ölçümü”, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-21 Ekim, 2012, 247-260, Burhaniye, Türkiye. 
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, “Anlık Satınalma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi İçin Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme”, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 26-29 Ekim, 2010, 406-423, İzmir Türkiye.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, "Materyalist Eğilim, Dini Değerler ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler", 14. Ulusal Pazarlama Kongresi", 14-17 Ekim 2009, 61-77, Yozgat, Türkiye.
 • Tiltay, M. A., "İnsan Kaynakları Geliştirmede Web Tabanlı Eğitim Uygulamaları: Banka ve Sigorta Sektörlerinde Bir Değerlendirme", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, 2009, 222-229, Eskişehir, Türkiye, 2009.

Kitap

 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay (2017), Pazarlama Ahlakı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tiltay, M. A. (2017), Web Tasarımı Satış ve Pazarlama (Editör), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kitap Bölümü

 • Tiltay, M. A. (2019), “Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, (Ed: B.Z. Erdoğan ve D. Paşaoğlu Baş), İşletme İlkeleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 87-100.
 • Erdoğan, B.Z. ve M. A. Tiltay (2018), "Pazarlama Biliminin Evrimi", (Ed: B.Z. Erdoğan), Bilim Olarak Pazarlama, İstanbul: Beta Yayınları, s. 21-44.
 • Tiltay, M. A. (2016), “Hizmetlerin Pazarlanmasında Pazar Bölümleme ve Hedef Pazar Seçimi”, (Ed: Ö. Torlak), Hizmet Pazarlaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 22-39.
 • Tiltay, M. A. (2016), “Uluslararası Satış Gücü”, (Ed: E. Eroğlu Hall), Uluslararası Satış Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 2-23.
 • Sevim, N. ve Tiltay, M. A. (2016), “Kültür ve Satış”, (Ed: E. Eroğlu Hall), Uluslararası Satış Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 24-38.
 • Tiltay, M. A. (2016), “Uluslararası Satış Süreci ve Kişisel Satış”, (Ed: E. Eroğlu Hall), Uluslararası Satış Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 66-86.
 • Tiltay, M. A. ve M.S. İşlek (2016), “Sözsüz İletişim”, (Ed: K. Büyük), Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 24-49.
 • Tiltay, M. A. ve M.S. İşlek (2016), “İş Yaşamında İknanın Gücü”, (Ed: K. Büyük), Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 88-107.
 • Tiltay, M. A. (2012), “Stratejik Yönetim ve Örgüt” (Ed: D. Taşcı ve C. Ulukan), Stratejik Yönetim 1, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 106-121.

Kitap Eleştirisi

 • Tiltay M. A. (2019), "Maddi Kültürü Anlamak", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 177-181.
 • Tiltay, M. A. (2016), “Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü (Ömer Torlak, İstanbul: İnkılab Yayınları, 2. Baskı)”, Sosyoloji Konferansları Dergisi,  54, 361-364.

Diğer Yayınlar

 • Tiltay M. A. (2019), "Dijital Çağda Pazarlama Stratejisini Kurgulamak", EOSB Dergi, 1(3), 52-55.
 • Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay (2011), “Materyalizm ve Dini Değerler Bağlamında Tüketici Ahlakı”, İGİAD Bülten, 8(25), 29-31.

Verilen Dersler

 • Lisans: Pazarlama İlkeleri, Pazarlama Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Araştırması, Araştırma Yöntemleri, Dijital Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Yenilik Yönetimi
 • Yüksek Lisans: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Satış Yönetimi, İlişkisel Pazarlama, Sosyal Pazarlama, Marka Yönetimi
 • Doktora: Tüketici Davranışları Teorisi, Strateji ve Pazarlama, Nitel Araştırma Yöntemleri

Profesyonel Deneyim

 • 2005 – 2007: Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı, Eskişehir Sanayi Odası

Proje Görevleri

 • 2015 - 2017: Dış Uzman, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" (AB Projesi), http://casgemproject.com/
 • 2017: Dış Uzman, "Akyurt Anadolu İmam Hatip Lisesindeki Öğrencilerin Motivasyon Kaybı Nedenleri ve Çözüm Önerileri Projesi", T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Editörlük, Yayın ve Düzenleme Kurulu Üyeliği

Fakülte ve Üniversite Görevleri

 • 2019 - : ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 2019 - : ETTOM Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2019 - : ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • 2019 - : ESOGÜ TÖMER Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2015 – 2016: İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 2010 – 2014: ESOGÜ İİBF Kariyer Merkezi Koordinatörü
 • 2009 -  2015: ESOGÜ İİBF Kariyer Merkezi Danışmanı
 • 2008 – 2012: ESOGÜ İİBF Dergisi Sekreteryası

Hakemlikler

 • Journal of Customer Behaviour
 • Annals of Public and Cooperative Economics 
 • Business & Management Studies: An International Journal
 • Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkileri Dergisi
 • İş Ahlakı Dergisi
 • ODTÜ Gelişme Dergisi
 • Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi
 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
 • Çankırı Karatekin İİBF Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Optimum Dergisi
 • Turkish Journal of Marketing
 • Avrasya İncelemeleri Dergisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA)
 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ödüller ve Başarı Bursları

 • İletişim Bilimleri Fakültesi Bölüm Üçüncülüğü Ödülü
 • Avusturya Klagenfurt Üniversitesi Erasmus Programı Değişim Öğrencisi
 • Yükseköğretim Kurumu Doktora Araştırma Bursu
 • TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Bireysel Yetenekler

 • PASW Statistics (SPSS), SPSS Amos, Atlas.ti