Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ
 • Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1138
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Ticaret Hukuku
 • Ofis: B4-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

2007-2013

Doktora

Gazi Üniversitesi

Özel Hukuk

2003-2007

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Ticaret Hukuku

1997-2002

Lisans

Ankara Üniversitesi

Hukuk

Görevler:

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite

Bölüm

2004-

Arş.Gör.

Mustafa Kemal Üniversitesi

İşletme

2004-2014

Arş.Gör.-Dr.

Gazi Üniversitesi

Hukuk

2014-2016

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İşletme

 

Yayınlar:

 Monografiler

 • Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi, Adalet Yayınları, Ankara 2013.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “İhtiyati Haciz Müessesesi ve İhtiyati Hacizle İlgili Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2006, Cilt.X, S.1-2

 • “Taşıma İşleri Komisyoncusunun Taşıma İşini Üzerine Alması ve Bunun Hukuki Sonuçları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.IV, S. 2.

 • “Pazarlamacılık Sözleşmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.XVII, Sayı.4, Ekim 2013.
 • “6102 Sayılı TTK’da Taşıma Hukukuna Dair Yeni Bir Düzenleme “Taşınma Eşyası Taşıması”, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2013, Cilt.11, Sayı.130.
 • “Taşıma İşleri Komisyonculuğunda Kesin Ücret Anlaşması ve Bunun Hukuki Sonuçları”, Legal Hukuk Dergisi Cilt.11, Sayı.132.
 • “6102 Sayılı TTK’da Taşıma İşleri Komisyoncusu İçin Öngörülmüş Yeni Bir Hüküm “Toplama Yük”, Legal Hukuk Dergisi Cilt.12, Sayı.133.