TR | EN
Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Önlisans

Dış Ticaret

Anadolu Üniversitesi

2003-2005

Önlisans

Halkla İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

2007-2009

Lisans

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-2008

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2009-2011

Y. Lisans

Yönetim Organizasyon

Hacettepe Üniversitesi

2009-2011

Doktora Sırası Araştırma

Yönetim Bilişim Sistemleri

Seul Hanyang Üniversitesi

2013-2015

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-2015

Doktora Sonrası Araştırma

Beyin ve Psikoloji

Massachusetts Üniversitesi

2018

Doktora Sonrası Araştırma

Pazarlama

Michigan Üniversitesi

2018-2019

 
 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör

Atılım Üniversitesi – Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

2009-2010

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2011-2015

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2015

Misafir Araştırmacı

Seul Hanyang Üniversitesi- Veri Madenciliği Temelli EEG sınıflandırma Çalışmaları

2013-2015

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2016-2019

Misafir Araştırmacı Massachusetts Üniversitesi - Nöroöğrenme Laboratuvarı 2018 Yaz Dönemi
Misafir Öğretim Üyesi Michigan Üniversitesi - Ross School of Business   2018-2019
 

Yayınlar:

SSCI, ESCI ve AHCI dergilerde yayımlanan makaleler :

 • The impact of neuroticism on compulsive buying behavior: the mediating role of the past-negative time perspective and the moderating role of the consumer’s need for uniqueness. Journal of Marketing Theory and Practice (ESCI), 1-16, Aksoy, B., Akpınar, A., & Özkara, B. Y.,2022

 • Fear of Missing Out (FoMO) Scale: Adaptation to Social Media Context and Testing its Psychometric Properties. Studies in Psychology (ESCI), Çelik. F & Özkara, B.Y. 42(1), 71-103, 2022

 • “The neural substrate of schadenfreude: The effects of competition level changes on the processing of pain in others" New Ideas in Psychology (SSCI), Özkara, B. Y.,2021
 • “Using Event-Related Potentials Brain Methods to Study Conscious and Unconscious Consumer Decisions" Journal of Retailing and Consumer Services (SSCI), Özkara, B. Y. & Bagozzi R.,2021
 • Is either peripheral detail(s) or central feature(s) easy to mentally process?: EEG examination of mental workload based on construal level theory. Current Psychology (SSCI)Ozkara, B.Y., & Dogan, V. 2020.  https://doi.org/10.1007/s12144-020-01036-0
 • "The impact of social identity on online game addiction: the mediating role of the fear of missing out (FoMO) and the moderating role of the need to belong" Current Psychology (SSCI), Duman, H. & Özkara, B. Y., 2019
 • "Luxury Consumption Tendency: Conceptualization, Scale Development and Validation” Current Psychology (SSCI), Dogan, V., Ozkara. B.Y & Dogan, M. (2018)
 • “Examining The Effect Of Flow Experience On Online Purchase: A Novel Approach To The Flow Theory Based On Hedonic And Utilitarian Value” Journal of Retailing and Consumer Services (SSCI), 37, 119-131  Ozkara, B. Y., Ozmen, M. & Jong Woo Kim, 2017
 • “Exploring The Relationship Between Information Satisfaction And Flow In The Context Of Consumers' Online Search” Computers in Human Behavior (SSCI), 63, 844-859, Ozkara, B. Y., Ozmen, M. & Jong Woo Kim, 2016

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 • Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu İle Sosyal Medya Ünlülerinin Ve Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın (Ewom) Lüks Tüketim Üzerindeki Rolüne Yönelik Bir Araştırma, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2020 Çetin, C., Tiltay, M.A. & Ozkara, B.Y.,

 

 • Sigara Paketlerinde Kullanılan Resimlerin Korku Düzeylerinin Sigara Bırakma Davranışı Üzerindeki Etkileri Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, İleri, G. & Ozkara, B.Y., 2021

 •  

 • “Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım” İşletme Araştırmaları Dergisi Doğan, V., Ozkara, B. Y., Yılmaz, C. & Torlak, Ö., 2017

 

 • “Sebepli Eylem Teorisi Bağlamında, Kişilik Özelliklerinin İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışı Üzerindeki Rolü” Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 3(1), 77-94  Torlak, O. & Ozkara, B.Y., 2017

 

 • “Kişisel Motivasyon Faktörlerinin Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1224-1246 Celik, Z. & Ozkara, B.Y, 2017

 

 • “Bağış Amaçlı Online Ürün Satın Alma: Bağış Motivasyonları ve Online Satın Alma Unsurlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü” Business And Management Studies: An International Journal Tiltay, M.A.& Ozkara, B. Y, 2017

 

 • “Akış Deneyimine İlişkin Kavramsal Bir Model Önerisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ozkara, B. Y. & Ozmen, M., 2016

 

 • “Materyalizm, Öz-Benzeşim Ve Bireyselciliğin Kişiselleştirilmiş Reklam Kampanyalarına Yönelik Tutumlar Ve Bu Kampanyaları Sosyal Ağlarda Paylaşma  Niyeti Üzerindeki Etkileri” , Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), 24-47., Cengiz, H. & Ozkara, B. Y., 2016

 

 • “Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı Ve Satın Alma Niyetine Etkisi”  Ege Akademik Bakış, 14(1), 73-81., Torlak, O., Ozkara, B. Y. & Dogan, V.,2014

 

 • “The Need For A Different Perspective To Understand The Brand Loyalty: Symbolic Interactionism” International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(10), 1-11, Ozkara, B. Y.,2014

 

 • “The Effect Of Electronic Word Of Mouth On Brand Image And Purchase Intention: An Application Concerning Cell Phone Brands For Youth Consumers In Turkey”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, 8(2), 61-68., Torlak, O., Ozkara, B. Y., Tiltay, M. A., Cengiz, H. & Dulger, M. F.,2014

 

 • “Marka Farkındalığı, Marka İmajı, Markadan Etkilenme Ve Markaya Güvenin Marka Bağlılığı Üzerindeki Görece Etkilerinin İncelenmesi: Turkcell Örneği” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(1), 147-161, Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2014

 

 • “The Perception of Institutionalization of Ethics and Quality of Work-Life: The Perspective of Turkish Managers”, Social Business Journal, 4(2), 169-180. Torlak, O., Tiltay, M. A., Ozkara, B. Y. & Dogan, V., 2014

 

 • “An Exploratory Investigation of Perceived Time Pressure and Brand Switching Due To Promotion for Different Products” European Journal of Social Sciences, 37(1), 58-68, Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

 

 • “Investigation of Brand Name-Country of Origin Preference in Four Different Product Groups with Respect to Conspicuous Consumption Tendency” International Review of Management and Marketing, 3(4), 190-203, Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

 

 • “The Effect of Brand Image and Religious Orientation on The Attitudes Towards Religious Brand Names” İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 37-46. Torlak, O., Tiltay, M. A., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

 

 • “İnternet Ortamında Markaya Güvenin Online Markaların İmajı Üzerindeki Rolü”  İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(2), 5-20.  Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 •  “Luxury Consumption tendency: conceptualization, scale development and  validation” AMA Summer, ABD, Dogan, V., Ozkara, B. Y. & Dogan M., 2016
 • Challenges in Testing the Kano Model's Validity through Computer-Assisted Human Behaviour Analysis, TEMSCON 2022, Sabina Alina Potra, Hazal Duman Alptekin, Adrian Pugna, Nihan Tomris Küçün, Behçet Yalın Özkara, Mădălin-Dorin Pop

 • “The Effects Of Electronic Word Of Mouth On Brand Image And Purchase Intention: An Application Concerning Cellular Phone Brands”, International   Journal Of Arts & Sciences Multidisciplinary Conferences , USA, Torlak, O., Ozkara, B. Y., Tiltay, M. A. & Cengiz, H., 2013
   
 • “The Perception of  Institutionalization of Ethics and Quality of Work-Life”, Social Business International Conference, Torlak, O., Tiltay, M. A., Ozkara, B.  Y. & Dogan, V., 2013
   
 • “An Investigation of A Number of Brand Equity Components Effect on Brand Loyalty: The Case of Turkcell”, 11. International Conference on Knowledge, Economy and Management, Malta, Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013
   
 • “The Effect of Brand  Image and Religious Orientation on the Attitudes Towards Religious Brand Name” 42. European Marketing Academy Conference (EMAC) (Poster), Torlak, O., Tiltay, M. A., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

Yazılan kitaplar :

 • Çetin, C.. ve Özkara, B.Y. (2022), "Dijital Marka İtibarı", (Ed: Çağatan Taşkın ve Emine Nihan Cici Karaboğa) Dijital Dönüşüm Sürecin Marka, İstanbul: Nobel

 • Özkara, B.Y., Editor: Tiltay,M.A., Web Tasarımı Satıs ve Pazarlama, Bölüm adı:Web Tasarımında Pazarlama Iletisimi 2017.
 • Erdoğan, B.Z. ve Özkara, B.Y. (2021), "PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ÇEŞİTLENDİRME", (Ed: B.Z. Erdoğan), Bilim Olarak Pazarlama, İstanbul: Beta
 • Özkara, B.Y., Nöropazarlamada Elektroensefalografi (EEG) Kullanımı  Ekin Yayınevi, Bursa, 2017
 • Koksal, T., Ece, N. J. & Ozkara, B. Y., Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku,  Adalet Yayınevi, Ankara, 2011
 • Koksal, T. & Ozkara, B. Y., Uluslararası Lojistik Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “Algılanan Zaman Baskısının Plansız Satın Alma Üzerindeki Etkisi”, Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 6(12), 1-20. Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • “Meselenin Özünü Mü Yoksa Detaylarını Mı Zihinsel Olarak İşlemek Daha Kolay?: Fenomenlerin Soyutluğu ve Kurgulama Seviyesi Doğrultusunda Zihinsel İş Yükünün EEG ile İncelenmesi” 23. Pazarlama Konferansı, Türkiye, Ozkara, B. Y. & Doğan, V.
 • “Impact Of Negative Emotions On Consumers’ Food Texture Preferences”26. Marketing Conference, (Best Paper Award), Turkey Atakan, S. & Ozkara, B. Y.

 • “Elektroensefalografi (EEG); Olaya İlişkin Potansiyeller ile Tüketici Tercihlerinin ve Satın Alma Fiyatının Tahminlenmesi” 22. Pazarlama Konferansı, Türkiye, Ozkara, B. Y. & Örün, Ö.
 •  “Bağış Amaçlı Online Ürün Satın Alma: Bağış Motivasyonları ve Online Satın Alma Unsurlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü”, 21. Pazarlama Konferansı, Ozkara, B. Y. &Tiltay, M. A
 • “Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının Veri Karakteristiği Ve Veri Kalitesi Kapsamında İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım”, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, (En iyi Bildiri Ödülü), Dogan, V., Ozkara, B. Y., Yilmaz, C. & Torlak, O.
 •  “Taraftarların Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımlarının Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısına ve Satın Alma Niyetine Etkisi”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Torlak, O., Ozkara, B. Y. & Dogan, V
 •  “Algılanan Zaman Baskısının Plansız Satın alma Üzerindeki Etkisi”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y.
 • “The Role Of  The Personal Traits On Internet Shopping In The Context Of Resoned Action Theory”, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, Torlak, O. & Ozkara, B.Y

İnceleme Sürecindeki Çalışmalar:

 • “Estimation Of Consumer Preferences And Purchase Price With Event-Related Potentials” Neuroscience Letters, (Elsevier)
   
 • “A Critical Approach To Flow Theory Based on Online Purchase Intention Literature” Current Psychology (Springer)
   
 •  “A new approach to construction of flow experience; based on hedonic  and utilitarian patterns” Positive Psychology (Springer)
   
 • “Brand Trust in Unit and Number Effect Dichotomy”, Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Editörlük ve Hakemlikler:

 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi (Beta), Editör Yardımcısı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Editör Yardımcısı
 • Sage Open (SSCI), Makale Editörü
 • Psychology & Marketing (SSCI)
 • Journal of Business Economics and Management (SSCI)
 • Current Psychology (SSCI)
 • Baltic Journal of Management (SSCI)
 • Psychological Reports (SSCI)
 • Psychologica Belgica (SSCI)
 • The Journal of Psychology (SSCI)
 • Computers in Human Behavior (SSCI)
 • Psychology Research and Behavior Management (SCI)
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (ESCI), Spanish Journal of Marketing (ESCI), Politeknik (ESCI), Pamukkale Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi (ESCI), Ege Akademik Bakış (ESCI)
 • American Marketing Association Conference (AMA Summer 2016, AMA Summer 2017, AMA Summer 2018, AMA Winter 2019, AMA Winter 2020)
 • European Marketing Academy Conference (EMAC-2015)
 • Society for Consumer Psychology Conference (SCP-2016)
 • Tübitak 1001 ve 1002 proje panelistlikleri
 • 24. Pazarlama Kongresi Pazarlama Araştırmaları Alan Koordinatörlüğü
 • Elektronik sosyal bilimler dergisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları dergisi, Uluslararası İnsan çalışmaları dergisi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Business&Management Studies: An International Journal, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ödüller ve Burslar :

 • Yayın Ödülü, Sosyal Bilimler Alanı, İkincilik,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2015
 • 19. Ulusal Pazarlama Konferansı En İyi Bildiri Ödülü, Birincilik,  Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Haz/2014
 • 2214 A Doktora Sırası Araştırma Bursu (6 Ay) Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ocak/2014
 • Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (6 Ay) Yükseköğretim Kurumu, Şub/2014
 • Yüksek Şeref Öğrencisi Mezuniyet (GPA: 3.69/4.00)  Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2011
 • Şeref Öğrencisi Mezuniyet (GPA: 3.20/4.00) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 200
 • Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bursu  Laurea Üniversitesi, Helsinki, 2006 - 2007
 • Tübitak Yayın Teşvik, 2020
 • Tübitak Yayın Teşvik, 2021
 • ESOGÜ Bilimsel Araştırma Başarı Ödülü, 2021
 • 26. Ulusal Pazarlama Konferansı En İyi Bildiri Ödülü, Birincilik,  Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Temmuz/2022

 

Projeler:

 • Tüketici Tecrübesinin Satın Alma Kararlarındaki Etkisinin Olaya İlişkin Potansiyeller İle Araştırılması, TÜBİTAK 1002, Yürütücü
 • Görsel İpuçlarının Tüketici Kararları Üzerindeki Etkisinin Göz Takip ve Elektroensefalografi (Eeg) İle Araştırılması, TÜBİTAK 1002, Yürütücü
 • EAAİ için  Değer Yaratanlar: Kaçınmacı ve Kaygılı Bireyler, TÜBİTAK 1002, Yürütücü
 • Dürtüsel Saldırganlık ve Düşmanca Niyet Yükleme Yanlılığında Şiddet Olaylarına İlişkin İçeriklere Maruz Kalmanın Etkileri Üzerine Bir EEG Çalışma Önerisi, Tübitak, 2209-A, Danışman
 • Kalıp yargı erişilebilirliğinin N400 ERP bileşeni ile tespiti ve beynin erken yüz işleme sistemlerine yönelik bir keşif çalışması, Tübitak, 2209-A, Danışman

 • Kadına Şiddete Yönelik Yürütülen İletişim Kampanyalarında Ünlü Kullanımı Etkisinin Araştırılması: Nörobilimsel Bir Yaklaşım, Tübitak, 2209-A, Danışman

 • Emotion Classification on Thermal Images, Tübitak, 2209-A, Danışman

 • Bireylerin Empati Düzeylerinin eWOM Mesajlarının Algısı Üzerindeki Etkisinin Elektroensefalografi (EEG) ile İncelenmesi, BAP, Yürütücü
 • Örgütsel Nörobilim: Elektroensefalografi (EEG) ve göz takip kullanarak İnformal Örgütlerde Hiyerarşinin Acıya Dayalı Empati Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, BAP Araştırmacı
 • Covid-19 Bilgilendirme Mesajlarının Etkinliğinin, Toplumsal Sınıflar Bazında Nörometrik ve Biyometrik Ölçümü, BAP Yürütücü
 • Düz Paket Sigara Uygulamasının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Elektroensefalografi İle İncelenmesi, YeşilAy Destek Programı, Tez Danışmanı, Yürütücü
 • Kognitif Nörobilim ve Biyometrik Ölçüm Uygulamaları, ESOGÜ BAP, Yardımcı araştırmacı
 • Exploring The Empathic Responses to Monetary Outcomes for Self And Charity Through Electroencephalography (EEG) Analysis, Massachusetts Üniversitesi - Nöro Öğrenme Laboratuvarı araştırma projesi, Proje Yürütücüsü
 • The Use of Event Related Potentials Brain Methods in the Study of Conscious and Unconscious Consumer Decision Making Processes, Michigan Üniversitesi Richard P. Bagozzi ile yürütülen araştırma projesi, Proje Yürütücüsü

 • Akış Kuramının Tüketici Çevrimiçi Satın Alma Süreçlerine Uygulanması, ESOGÜ BAP, Yürütücü

 

İdari Görevler:

 • TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği 2020-Devam Ediyor
 • Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2022-Devam Ediyor

 • ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2019-2021
 • Bilişsel-Davranışsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sorumlu Müdür, 2018-Devam Ediyor
 • ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, 2019-2021
 • ESOGÜ İİBF Kariyer Merkezi, Koordinatör 2014-2017