TR | EN
Prof. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Ankara Üniversitesi

1995

Y. Lisans

İşletme

Ankara Üniversitesi

1998

Doktora

İşletme

Ankara Üniversitesi

2005

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.

Ankara Üniversitesi S.B.E.

1996-1999

1999-2005

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.

2005-2007

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.

2007-2014

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.

2014-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Girginer N., Çelik A. E., Uçkun N., “Kredi Kartı Tutum Ölçeği Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, s.17-30 (2011). (IBSS, EBSCOhost, ASOS, DOAJ)
 • Sağlam, G. Y. ve A. E. Çelik, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Düşük Fiyatlandırma ve Aracılık Türü, Arz Yılı, Aracı Kurum Etkileri Üzerine Bir Araştırma,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, (2011). (EBSCOhost, EconLit, DOAJ, ASOS)
 • Girginer N., Çelik A. E., Uçkun N., “Kredi Kartı Tutum Ölçeği Üzerine Bir Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, Haziran 2011. (IBSS)
 •    Girginer N., Uçkun N., and Çelik A. E. “Usage of Analytic Hierarchy Process in Medical Equipment Purchasing Decisions: A university hospital case,” Electronic Journal of Social Sciences, V.7, N.26, pp. 138-153 (2008). (EBSCOhost, ASOS, DOAJ)
 • Girginer N., Çelik A. E., Uçkun N., “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.193-208 (2008). (ASOS, Econpapers, EconLit, EBSCOhost, Copernicus)
 • Celik, A.E. and Y. Karatepe, “Evaluating and forecasting banking crises through neural network models: An application for Turkish banking sector,” Expert Systems with Applications. Volume 33, Issue 4, November 2007, pp. 809-815.
 • Çelik, A. E.  “Hidrojen Ekonomisine Doğru,” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:21, Sayı: 249, s.13-29 (2006). (JEL, EconLit)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Çelik, A. E., “Gönüllü Emisyon Azaltım Piyasalarında Altın Standart Öncüsü Türkiye,” International Symposium on Accounting and Finance (ISAF) Accounting and Finance: Opportunities and Threats in the Next Ten Years, May 31st-June 2nd, p. 897-899 (2012).
 • Çelik, A. E., “A forecasting model for domestic gold prices in a changeful economy,” Eurasia Business and Economic Society (EBES) 2010 Conference Program and Abstract Book, October 28th-30th, p. 27 (2010).

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Uçkun, N., N. Girginer, A. E. Çelik ve Z. Kaygısız, Paraya ve Kredi Kartına Yönelik Öğrenci Tutumları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009, ISBN 978-975-7936-63-3.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Çelik, A. E.   “Building Opportunities of Strategic Alliances for Turkish Biotech Firms,” E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, Sayı: 59 (2007).
 • Karatepe Y. ve A. E. Çelik, “İMKB’de İşlem Gören Çimento Sektörü Hisse Senetleri Üzerindeki Satışlar/Fiyat Oranı Etkisi,” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 62, No:2, s.59-74 (2007).
 • Çelik, A. E. “Marka Değerleme,” Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Muhasebe ve Finansman  Dergisi, Sayı: 31, ISSN 1304-0391, s.195-208 (2006).
 • Erken, A. ve S. Perçin, “Entelektüel Sermayenin İşletme Bazında Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 2, s.111-118 (2000).

Hakemlikler:

 • Omega-The International Journal of Management Science
 • Business and Economics Research Journal (BERJ)
 • Doğuş University Journal
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • İşletme Finans Yöneticilerinin Kurumsal Yönetişime ve Finansal İnovasyona Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, (Yönetici olarak) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2015-
 • İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Paraya ve Kredi Kartına Yönelik Tutumları: Türkiye Örneği, (Yardımcı Araştırmacı olarak) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2007-2008.

İdari Görevler :

 • ESOGÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, 2016-devam ediyor.
 • ESOGÜ Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi Denetim Kurulu Üyeliği, 2016-devam ediyor.
 • ESOGÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulu Üyeliği, 2014-devam ediyor.
 • ESOGÜ Halkbilim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-devam ediyor.
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009-2012.
 • ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2014.    
 • ESOGÜ Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Finans Topluluğu                 2001-Devam Ediyor
 • Mülkiyeliler Birliği                1995-Devam Ediyor