TR | EN
Prof. Dr. Tunç KÖSE
Prof. Dr. Tunç KÖSE
 • Araştırma Alanları: Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1736-1117
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Özgeçmiş: https://avesis.ogu.edu.tr/tkose

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

1998

Y. Lisans

İşletme / Muhasebe

Anadolu Üniversitesi

2000

Doktora

İşletme / Muhasebe

Anadolu Üniversitesi

2005

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1998-2005

Ar.Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2005

Yar.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2011

Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011 - 2016

Prof.Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakiltesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2016-
 

İdari Görevler :

 • 2011-2013        Erasmus Koordinatörü, İşletme Bölümü, İ.İ.B.F., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • 2012-Halen       Bölüm Başkan Yardımcılığı, İşletme Bölümü, İ.İ.B.F., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

•           Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı

Makaleler:

 • SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale.
 • N. Girginer, T. Köse, N. Uckun, “Efficiency Analysis Surgical Services By Combined With DEA and GRA”, Journal of Medical Systems, Volume 39, Issue 5, May 2015, 56-65
 • SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale.
 • T. Köse, N. Uckun, N. Girginer, “An efficiency analysis of the clinical departments of a public hospital in Eskisehir by using DEA, Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, Vol 4, 2014, 252-258.
 • T. Köse, D. Ş. Çelikay, “Yeni Hasılat Standardı ve Getirdiği Değişiklikler”, Mali Çözüm, Sayı:127, Ocak-Şubat 2015, Yıl:25, 19-44.
 • T. Köse, Ş. Ağdeniz, “Kaynak Tüketim Muhasebesinde Kapasite Maliyet Yönetimi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:45, Haziran 2015, Yıl: 15, 51-74.
 • A. Kartal, T. Köse, “The Place of Management Accounting in Turkish Higher Education System” Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı:9, Temmuz 2015, 66-83.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe)
 • M. Kiracı, T. Köse, "Iasc,Fasb ve Tmudesk'teki Muhasebe Standartları Oluşturma Süreci Ve Uyumlaştırma", Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), Haziran 2002, 47-70.
 • T. Köse, "Ürün Maliyetlerine Göre Karar Alma Araçları: Ürün Yaşam Seyri Maliyetlemesi, Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme", Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), Aralık 2002, 77-103.
 • H. Gürbüz, T. Köse, "Şüpheli Alacak Zararlarının Büyüklüklerinin Markov Zinciri Teorisi İle Hesaplanması" Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(2), Aralık 2002, 47-66.
 • T. Köse, "İşletmelerde Stratejik Maliyet Yönetimi Teknikleri ", İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı Mali Çözüm Dergisi, 13(63), Nisan-Mayıs-Haziran/2003, 156-168.
 • T. Köse,"Stoklarda Enflasyon Düzeltmesi: Toplulaştırılmış Yöntem" Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:23, Sayı:276, Ağustos 2004, 132-140.
 • T. Köse, “Yeni Türk Lirası (YTL)’na Geçişte, Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar ve Örnek Uygulama” Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Yıl:19, Sayı:199, Kasım 2004, 147-158.
 • T. Köse, “Enflasyon düzeltmesinde Geçmiş Yıllar Karları/Zararları” Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Yıl:20, Sayı:203, Mart 2005, 105-115.
 • T. Köse, “Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Kısıtlar Teorisinin Bütünleştirilmesi” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Ocak 2005, 127-148.
 • T. Köse, “Faaliyete Dayalı Yönetim ve Süreci”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2. Aralık 2005, 93-111.
 • T. Köse, “Maliyet Yönetiminde Faaliyet Analizi ve Bir Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 7 , Sayı: 1 ,Mart 2005, 115-137.
 • T. Köse, “Stratejik Bir Yapı Çerçevesinde Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği(Balanced Scorecard) ve Bir Uygulama” , Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2007, Cilt:8, Sayı:1, 201-220.
 • T. Köse, M. Kiracı, “Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardının Uygulama Düzeyine Yönelik Bir Araştırma”, MÖDAV 4. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 15-17 Kasım 2007 İstanbul- Türkiye, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, Aralık 2007, 147-185.
 • T. Köse, “Yönetim Muhasebesinde Değişim ve Yönetim Muhasebesi Eğitiminin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:IX, Sayı:1, Haziran 2007, 215-234.
 • E. Ferhatoğlu, T. Köse, “Ortaklardan Alınan Sipariş Avanslarının Örtülü Sermaye Müessesesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl:18, Sayı:89, Eylül Ekim 2008, 27-46.
 • E. Ferhatoğlu, T. Köse, “Grup Şirketleri Arasındaki Köprü Kredi İşlemlerinin  Örtülü Sermaye Müessesesi Açısından Değerlendirilmesi ”, Vergi Raporu, Yıl:17, Sayı:112, Ocak 2009, 51-61.
 • E. Ferhatoğlu, T. Köse, “Ar-Ge İndiriminin Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Bakımından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl:19, Sayı:94, Temmuz Ağustos 2009, 33-58.
 • T. Köse, E. Ferhatoğlu, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Kapsamında Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Değerlendirilmesi” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:9, Sayı:29, Eylül 2009, 43-65.
 • T. Köse, E. Ferhatoğlu, “Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Teşvikinde AR-GE İndirimi ve AR-GE Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 11 , Sayı: 3 ,Eylül 2009, 79-113.
 • T. Köse, H. Gürbüz, “Muhasebeye Giriş Dersine İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 11 , Sayı: 4 , Aralık 2009, 107-147.
 • T.Köse, “BEPS ile Mücadele Eylem Planı Kapsamında Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:309, Haziran 2014, Yıl:37, 59-67.
 • T.Köse, M. A. Bulut, “İlişkili Taraf Kavramının Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:324, Eylül 2015, Yıl:38, 76-85.

Bildiriler:

 • Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • T. Köse, N. Uckun, N. Girginer, “Efficiency Analysis on Clinical Departments of a Public Hospital in Eskisehir by Using DEA”, 24-27 April 2014, World Conference on Health Sciences, 13.
 • N. Girginer, T. Köse, N. Uckun, “Efficiency Analysis Surgical Services By Combined With DEA and GRA”, 3-5 September 2014, International Conference on Economics, Econworld 2014, Prague, 120.
 • N. Uckun, N. Girginer, T. Köse, Ü. Şahin, “Analysis Efficiency of Public Hospitals of Metropolitan Municipalities in Turkey (Türkiye’deki Büyükşehir Kamu Hastanelerinin Etkinliklerinin Analizi), 30 April - 02 May 2015, 4th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2015), İzmir, 208.
 • Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen bildiri                         
 • G. Ak, S. Metintas, T. Kose, F. Bogar, N. Girginer, H. F. Batirel, N. Uckun, M. Metintas, “The Relationship between the cost of treatment and prognosis in malignant mesothelioma in Turkey”, 6-9 September 2015, 16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015), Denver, Colorado, USA, Journal of Thoracic Oncology, Volume10, Number 9, Supplement 2, September 2015, S631.
 • Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • T. Köse, “Stratejik Bir Yaklaşım Olarak Sürece Dayalı Yönetim”, VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni Yaklaşımlar ve Yenilikçilik(İnovasyon), 08-10 Mayıs 2008, Çorum Hitit Üniversitesi, Bildiri Kitabı, 337-348.

Kitaplar:

 • Alanında yurtiçinde, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitap
 • T. Köse, E. Ferhatoğlu, “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğe göre Transfer Fiyatlandırması (Üretim İşletmelerinde Uygulama)”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2008, Ankara.
 • T. Köse, “Sürece Dayalı Yönetim Kapsamında Maliyet Yönetimi”, Detay Yayıncılık, Mart 2010, Ankara.
 • M. Yılancı, B. Yıldız, M. Kiracı, T. Köse, “Genel Muhasebe (3.Baskı)”, Nisan Kitabevi, Eylül 2013, Eskişehir.
 • B. Yıldız, T. Köse, “Soru ve Cevaplarla TMS-TFRS”, Gazi Kitabevi, Mayıs 2015, Ankara.
 • Alanında yurtiçinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı
 • N. Erdoğan, İ. Lazol, Ü. Ergun, T.Köse, “Genel Muhasebe (Ünite 8)”, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2595, 2013, Eskişehir
 • Ü.G. Gençoğlu, S.Önce, V. Ekergil, T. Köse, B.Başar, “Genel Muhasebe II (Ünite 6)”, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2897, 2013, Eskişehir
 • E. Kaya, T. Köse, “Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları (Ünite 5-8)”, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2816, 2013, Eskişehir

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • BAPK tarafından desteklenen B ve C türü projede görev almak
 • Muhasebe Denetiminde Kontrol Risk Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı. Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 200117025, Başlama Tarihi:27.04.2001, Bitiş Tarihi: 27.10.2002. Araştırmacı, 2002.
 • BAPK tarafından desteklenen B ve C türü hariç diğer projelerde yürütücülük
 • Bir Üniversite Hastanesi Kliniği’nde Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma Hastalarının Direkt Maliyeti: Retrospektif Analiz. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu D Türü Projesi, Proje No: 201417D03, Başlama Tarihi:14.02.2014, Bitiş Tarihi: 14.02.2015, Proje Yürütücüsü, 2015.

Diğer :

 • Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
 • 1. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 2. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 3. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 4. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 5. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 6. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 7. Dönem Eskişehir KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 1. Dönem Afyonkarahisar KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • 1. Dönem Kütahya KGK Bağımsız Denetçi Eğitim Programı
 • Muhasebe Standartları ve Finansal Tablolar Analizi Eğitimi
 • Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartları (UFRS/TFRS) Eğitimi
 • Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitimleri (TFRS Konulu Ders)