Arş. Gör. Hasan DURMUŞ
Arş. Gör. Hasan DURMUŞ
  • Araştırma Alanları: İstatistik
  • E-Posta: email
  • 1358: -
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler
  • Ofis: -
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans

Sayısal Yöntemler

Marmara Üniversitesi

2018

Doktora

Sayısal Yöntemler

Marmara Üniversitesi

Devam ediyor

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör

ESOGÜ İşletme Fak.

2015-Devam ediyor

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Yazılan kitaplarda bölümler :

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Diğer yayınlar :