Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ
  • Araştırma Alanları: Yalın Üretim, Hizmet Kalitesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bulanık Mantık, Performans Yönetimi, İş Etüdü, Ergonomi, Verimlilik Yönetimi
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1733
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
  • Ofis: B1-11
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2005

Lisans

Kimya Mühendisliği (Çift Anadal)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

İstatistik

Anadolu Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

Doktora

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Üretim ve Servis Sistemleri Anabilim Dalı

2013-2018

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

2018-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Deniz, N. Büyük K. (2017) “ Sağlık Hizmetlerinde Hastaların Kalite Algılarının Değerlendirilmesi”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences,  03 (03), 52-69.   

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Ercan Teksen, H., Deniz, N. (2017) “A Fuzzy Inference Method based on Logistic Regression for Diabetes Diagnosis”, 5th International Fuzzy Systems Symposium, 14-15 Ekim, Ankara.

Deniz, N. (2017) “Erkek Egemen Mühendislik Dünyasından Ev İdaresine Göç Eden Bir Mülteci: Lillian Moller Gilbreth”, 1th International Women Research Symposium, 13-14 Ekim, Eskişehir.

Deniz, N. (2017) “Human 4.0 in the Industry 4.0”, International Symposium on Industry 4.0 and Applications”, 12-14 Ekim, Karabük.

Deniz, N. Saraç, T. (2016) “A Comparative Study of Scalarization Techniques on The Bi-Objective Set Covering Problem”, 14th International Logistics and Supply Chain Congress, 1-2 Aralık, İzmir.

Deniz, N. Ozcelik, F. (2016) “Integrated Consumption and Provision Map Implementation in Healthcare Sector”, Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Applications, 14-15 Temmuz, İstanbul.

Deniz, N. Ozcelik, F. (2016) “Coral Reef Optimization Algorithm’s Suitability for Dynamic Cell Formation Problem”, Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Applications, 14-15 Temmuz, İstanbul.

Deniz, N. Peker, K. Ö. (2015) “Determining Relative Efficiency of turkish Provinces According to Their Resource Utilization by Classic and Fuzzy Data Envelopment Analysis Methods” The 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5-6 December, İstanbul.

Deniz, N. (2015) “Fuzzy MCDM Usage in Healthcare Service Quality LiteratureThe 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5-6 Kasım, İstanbul.

Sarıoğlu, T., Büyük, K., Deniz, N. (2008) “Strategic Plan Objectives’ Measurability Problem in Terms of Accountability and Governance” IV. International Strategic Management Conference, Bosna Hersek.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Deniz, N. Ozcelik, F. (2018) “Improving healthcare service processes by lean thinking”, Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, (Yayın aşamasında)

Kitap bölümleri:

Deniz, N. (2016) “3. Ünite: Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme”, Kitap Adı: Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3418, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2269.

Deniz, N. (2016) “4. Ünite: İşbilim ve Verimlilik”, Kitap Adı: Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3418, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2269.

Deniz, N. (2016) “8. Ünite: Verimlilik ve Yalın Düşünce”, Kitap Adı: Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3418, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2269.

Deniz, N. Büyük, K. (2016) “6. Ünite: Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol”, Kitap Adı: Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3305, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2167.

Deniz, N. (2013-I. Baskı, 2015-II. Baskı) “5. Ünite: Zaman Etüdü”, Kitap Adı: İş Etüdü, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2948, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1904.

Deniz, N. (2013-I. Baskı, 2015-II. Baskı) “6. Ünite: Ergonomi-1”, Kitap Adı: İş Etüdü, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2948, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1904.

Deniz, N. (2013-I. Baskı, 2015-II. Baskı) “7. Ünite: Ergonomi-2”, Kitap Adı: İş Etüdü, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2948, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1904.

Hakemlikler:

Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering

Projelerde Yaptığı Görevler:

Araştırmacı, “Metilen Mavisi fungal biyosorbsiyonu”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-2018.

Proje Yürütücüsü, “Şehrimiz Evimizdir”, AB Projesi, 2009.

Profesyonel Deneyim:

2006-2009: Uzman / Performans Yönetim Ofisi / Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Ödüller ve Başarı Bursları:

Endüstri Mühendisliği Bölüm Birinciliği

TÜBİTAK Yüksek Lisans Destek Bursu

TÜBİTAK Doktora Destek Bursu