Akademik Kadromuz
Prof. Dr. Mustafa Kemal BEŞER (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme - Zaman Serisi Ekonometrisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1135
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-13
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
 • Araştırma Alanları: İktisat Tarihi
 • E-Posta 1: email
 • E-Posta 2: email
 • Dahili Telefon: 1212
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
 • Araştırma Alanları: Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Gelir Dağılımı
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1150-1757
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-2 / A2-4
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Selami SEZGİN
 • E-Posta: selamisezgin@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1755
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Zeki KARTAL
 • Araştırma Alanları: Gelişme Teorileri Politikaları ve Stratejileri; Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1156
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-11
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Dış ticaret, AB Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1152
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Prof. Dr. Şennur SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Politik İktisat, Savunma Ekonomisi, Özelleştirme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1740
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-16
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
Doç. Dr. Oytun MEÇİK
Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU
Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ
 • Araştırma Alanları: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, AB Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Bölgesel İktisat, Yeni Ekonomi, Tarım Ekonomisi.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1151
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
 • Araştırma Alanları: Gelir Dağılımı, Büyüme, Tasarruf, Yoksulluk.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1132
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-18
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Para Politikası, Finansal İstikrar
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 2925
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-17
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah TOPUZ
 • Araştırma Alanları: Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Kalkınma, Bilgi Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1135
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-20
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Öğr. Gör. Ömer KARA
 • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme, Zaman Serisi Ekonometrisi, Spatial (Mekansal) Ekonometri, Kripto Para Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Iktisat Teorisi
 • Ofis: A2-2
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Dr. Derviş Tuğrul KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Makroekonomi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Yılmaz KÖPRÜCÜ
 • Araştırma Alanları: Fiyat Analizi, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Seyfullah YÜRÜK
 • Araştırma Alanları: Davranışsal İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-2
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi
Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNAL
 • Araştırma Alanları: İktisadi Büyüme ve Kalkınma
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1738
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Detaylı Bilgi