Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ
Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Dış ticaret, AB Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1152
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Uluslararası İktisat

Anadolu Üniversitesi

1995

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2004

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

1994-2004

Ar.Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

2004-2005

Yar.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

2005-2013

Doç.. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

2013-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • U. Taş, F. Yenilmez “Türkiye’de Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Rolü ve Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüş Oranı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2008, Cilt:9 Sayı:1 s. 155-186.
 • F. Yenilmez, B. Işıklı “The Comparison of Labor Force Participation rate of Women in Turkey With The World Country Groups”  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, Cilt:10, Sayı:3, s. 77-92
 • F. Yenilmez, N. Girginer "Assessing export performance of textile companies in Eskisehir Organized Industrial Zone by use of Data Envelopment Analysis (DEA)", Tekstil ve Konfeksiyon (ISI), 1/2012, s.12-17 (SSCI-Expended)
 • F. Yenilmez, N. Girginer “Comparison of indicators of women’s labour between turkey and eu member states by employing multidimensional scaling analysis and clustering analysis” Applied economics DOI: 10.1080/00036846.2015.1096005, ISSN: 0003-6846 (Print) 1466-4283 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/raec20 2016 (SSCI)
 • F. Yenilmez , M. S. Erdem (2018). "Türkiye ve Avrupa Birligi’nde Ekonomik Büyüme ile Enerji Tüketimi Arasındaki Iliski: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi". Eskisehir
  Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1) (Yayın No: 4337092)
 • F. Yenilmez, E. Kılıç (2018). "Türkiye’de Isgücüne Katılma Oranı-Issizlik Oranı Iliskisi: Cinsiyet ve Egitim Düzeyine Dayalı Bir Analiz" Eskisehir Osmangazi Üniversitesi IIBF Dergisi, 13(2), 55-76. (Yayın No: 4332506)
 • M. Güngül , F. Yenilmez (2019). "Üstel Düzleştirme Yöntemi ile Türkiye’nin Tarım Sektörü Dış Ticaret Dengesi Tahmini (2018-2023)".  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 959-980. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • F. Yenilmez, B. Işıklı, N. Griginer, "Prevention or Cost", IOF World  Congress on Osteoporosis, 2008.
 • F.Yenilmez, B.Işıklı, “Labor Force Participation Rate For Women: Is It Increasing or Decreasing In Turkey?” ROWER- Repository of Occupational Well-being Economics Research, Nisan 2009, İzmir,
 • N. Girginer, F. Yenilmez, B. Işıklı, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi konferansı dahilinde "9th International Conference on Knowledge, Economy&Management Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Sağlık Göstergeleri Bakımından Türkiye ve Bosna Hersek'in AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırılması", 324-331 pp., Saraybosna-Bosna Hersek, Haziran 2011.
 • F.Yenilmez, World Conference on Financial Crisis and Impact konferansı dahilinde "World Conference on Financial Crisis and Impact" bildiri kitapçığındaki "Export Effectiveness in Turkish Cremics Sector: Data Envelopment Analysis", 50 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2011
 • F.Yenilmez, N.Girginer, “Comparison Of Indicators Of Women’s Labour Between Turkey And Eu Member States By Employing Multidimensional Scaling Analysis And Clustering Analysis”, EconWorld2014@Prague International Conference, 3-5 September 2014
 • F.Yenilmez, E.Kılıç, “The Effects of Customs Union and Free Trade Agreements on Turkey’s Pharmaceutical Sector Imports”, EconWorld2014@Prague International Conference, 3-5 September 2014.
 • F.Yenilmez, S.Erdem, “Sustainable Development and Energy Relations in Turkey’s EU Accession Process”, EconWorld2016@ImperialCollege International Conference, 10-12 August 2016
 • F.Yenilmez, Y.C.Dura, “Structural Analysis of the Turkish Economy’s Balance of Payments:1984-2015”, EconWorld2016@ImperialCollege International Conference, 10-12 August 2016
 • E. Kılıç, F. Yenilmez. "Gelismekte Olan Ülkelerde Dogrudan Yabancı Yatırım, Ihracat veEkonomik Büyüme Iliskisi". RESSCONGRESS Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3648642)
 • F. Yenilmez, E. Kılıç. "Türkiye’de Kadının Isgücüne Katılımını Etkileyen Temel Faktörler". Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Arastırmaları ve Uygulama Merkezi 1. Uluslarararası Kadın Arastırmaları Sempozyumu, 2017, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3648621)
 • N. Girginer, F. Yenilmez, H. Duman . "A Study On Undergraduate Women Students? Mobbing Information Levels And Frequency of Mobbing Exposure". I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4025197)
 • E. Kılıç , F. Yenilmez. "Isgücüne Katılım ile Issizlik Arasındaki Iliski: Türkiye deki Kadın Isgücü Üzerine Bir Degerlendirme". Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Arastırmaları ve Uygulama Merkezi 1. Uluslarararası Kadın Arastırmaları Sempozyumu, 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3648617)
 • F. Yenilmez, S. Anar. "Enflasyon ve Büyüme İliskisinin Granger Nedensellik Testi ile Analizi: Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya Örneği". EconWorld 2017 Paris, 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4024929)
 • E. Kılıç , F. Yenilmez. "Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Ihracat Performansı Üzerine Etkisi". V. Anadolu International Conference in Economics(225), 2017(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3537685)
 • F. Yenilmez, S. Yıldız. "OECD Ülkelerinde Kadının Isgücüne Katılım Oranının Degerlendirilmesi: Türkiye Örnegi". EconAnadolu 2017, 2017. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4025051)

Uluslararası  kitaplarda editörlük :

 • F. Yenilmez, E. Kılıç (eds.) Challenges of Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization, IGI Global, USA, 2017.

Uluslararası  kitaplarda yazılan bölümler :

 • F. Yenilmez, (eds)A.S.Koyuncugil, N.Özgülbaş, Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical View , in "Evaluation of The Export Efficiency of The Turkish Ceramic Industry During The Global Crisis Using Data Envelopment Analysis (DEA) Method", USA, IGI Global, 2013
 • Yenilmez Füsun, (eds.)O.H. İbrahim,A. L.abdel, A.Emrouznejad.The Efficiency Performance of the Turkish Cremic Sector in Terms of Revenue and Export:DEA Model, in "Strategic Performance Management and Measurement Using Data Envelopment Analysis", IGI Global,USA ISSN:2327-350X, EISSN:2327-3518 Sayfa:559-579, 2014.
 • F.Yenilmez, Y.C.Dura, Y.H.Karabilgin,  Considerations on the Youth Unemployment Problem in Turkey, in "Challenges of Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization, IGI Global, USA, 2017.
 • F.Çemrek, F.Yenilmez, Statistical Analysis of Women’s Labor Force Data of OECD Countries,  in "Challenges of Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization", IGI Global, USA, 2017.

Ulusal kitaplarda editörlük :

 • F. Yenilmez. "Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve ARGE Ihracat Etkilesimi" , Nisan Kitabevi, Eskişehir, 2018.

Ulusal kitaplarda yazılan bölümler :

 • F. Yenilmez. Türk Seramik Sektörü ve Dıs Ticaret, "Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve ARGE Ihracat Etkilesimi" içinde, Nisan Kitabevi, Eskişehir, 2018.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • N.Girginer, F.Yenilmez, “Türkiye’de Enflasyonun Ekonometrik Olarak İncelenmesi (1982-2002)” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:6, sayı:1, Haziran 2005, s.101
 • H.N.Bayraç, F.Yenilmez, “Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:6, sayı:1, Haziran 2005, s.23
 • H.N.Bayraç, F.Yenilmez, “Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:42, Sayı:498, Eylül 2005, s. 36
 • F.Yenilmez, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Dış Ticarete gümrük Birliğinin Etkisi”, Kazancı Hakemli Dergi, Nisan 2005, Sayı:8, s.49 (Yüksek Lisans tezden makale)
 • F.Yenilmez, E.Kutlu, “Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Önemi” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:229, Nisan 2005, s.45, (Doktora Tezden Makale)
 • F.Yenilmez, “Türkiye-Almanya Arasındaki Dış Ticarette Kağıt Sektörünün Durumu ve Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Ürün Değişkenleri”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Ağustos 2005, Yıl:42, Sayı:497 s. 50, (Doktora Tezden Makale)
 • E.Kutlu, İ.Aydoğuş, F.Yenilmez, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Dış Ticarette Endüstri İçi Ticaret” Afyon Kocatepe Ünv. İİBF Dergisi, Haziran 2004, Sayı:1, Cilt:VI s.87 (Doktora Tezden Makale)
 • M. S. Erdem, F. Yenilmez. Türkiye’nin Avrupa Birligi Çevre Politikalarına Uyum Sürecinin Degerlendirilmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-119,  2017.(Yayın No: 3543683)
 • S. Çalışkan, F. Yenilmez vd. Üniversite Ögrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ve Iliskili Olabilecek Faktörlerin Degerlendirilmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Arastırma Merkezi Halk Saglıgı Dergisi, 2018(Kontrol No: 4412099)
 • F. Yenilmez, M.Güllü. "Türk Otomotiv Sektöründe Endüstri Içi Ticaretin Analizi". Optimum Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 2018 (Kontrol No: 4412007)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • F.Yenilmez, “Sağlık Harcamaları” Sağlık Ekonomisi Sempozyumu, Eskişehir, Şubat 2008
 • F.Yenilmez, “Türkiye’de Optisyenlik Sektörünün Ekonomik Analizi” 1. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu, Eskişehir, 30-31 Mayıs 2014
 • F.Yenilmez, “Türkiye’nin Çevre Koruma ve Yatırım Harcamalarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması“, 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 eylül 2016,

Diğer yayınlar :

 • F.Yenilmez, "World Conference on Financial Crisis and Impact" Danışma Kurulu Üyeliği, Başkent Ünv. Ankara, Ekim 2011
 • F.Yenilmez, “3. Ulusal Çevre Kongresi” Danışma Kurulu Üyeliği, Marmaris/Muğla, Eylül 2016
 • F.Yenilmez “2. Türkiye Araştırma Görevlileri Platformu” Toplantısı düzenleme kurulu Başkan Yardımcılığı, Osmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu, 11-12 Şubat 2004

Hakemlikler:

 • Marmara Ünv. İİB Dergisi yıl: 2014 Cilt:XXXVI Sayı: II ISSN: 2149-1844
 • Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Temmuz 2014 Sayı:41 ISSN:1302-1842
 • ESOGU İİBF Dergisi 2012 “kadın istihdamı- insani gelişme endeksi ilişkisi: ekonometrik bir deneme” (kayıt no: 2012/1171)
 • Uşak Optimum Dergisi, “endüstri içi ticaretin belirleyicileri: bir literatür incelemesi” Kayıt No: UÜ İİBF Optimum EYBD / 2015/ 0037
 • Uşak Optimum Dergisi, “Türkiye’nin Antidamping Uygulamalarının Ekonometrik Analizi” 15-01-2015 (Kayıt No: UÜ İİBF Optimum EYBD / 2015/ 0002)
 • Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 05-10-2016, “Şakir Kesebir’den Vaner Planı’na, Devlet Öncülüğünde Sanayileşmede Model Arayışları 1930-1947”
 • ESOGÜ,İİBF Dergi, 07/09/2016, Kayıt No.2016/135, “serbest Bölgelerin dış Ticarete Etkileri: Türkiye Üzerine ARDL Modeli ile Ampirik Bir Uygulama”
 • Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 10/02/2016, Makale kod numarası: 2165,  “5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İlgili Gerçekleştirilen Nitel Araştırma”
 • ESOGÜ,İİBF Dergi, Nisan 2017, Cilt 12, Sayı 1.
 • ESOGÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2017, Cilt 18, Sayı 1.
 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017/0040.
 • ESOGÜ, İİBF Dergi, Ağustos 2017, Cilt 12, Sayı 2.
 • ESOGÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2017, Cilt 18, Sayı 2.
 • Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017 (30. Yıl Özel Sayısı).
 • ESOGÜ, İİBF Dergi, Aralık 2017/2322.
 • ESOGÜ, İİBF Dergi, Nisan 2018/2349.
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler, Dergisi, 2016-2165.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • BAP Projesi Yürütücülüğü, “Türk Seramik Sektöründe ARGE ve İhracat İlişkisi ve AR-GE’nin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi” (2016)
 • BAP Projesi Yürütücülüğü, "Kadın Olmak: Genis Perspektifli Farkındalık Egitimi Üzerinden Karsılastırmalı Analiz" ,17/08/2017 (Devam Ediyor) 

İdari Görevler :

 • İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı (2007-2009)
 • Mevlana Degisim Programı Kurum Koordinatörü ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI/IKTISAT BÖLÜMÜ (2013-)
 • Anabilim Dalı Baskanı ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI/IKTISAT BÖLÜMÜ/IKTISADI GELISME,ULUSLARARASI IKTISAT
  ANABILIM DALI (2018-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Ekonomi Kurumu Üyeliği (2009---)
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanlığı (2014-2016)
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2010)
 • Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulu Başkanlığı (2003)
 • Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulu Başkan Yardımcılığı (2004)