TR | EN
Prof. Dr. Mustafa Kemal BEŞER
Prof. Dr. Mustafa Kemal BEŞER

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Ekonometri

Dokuz Eylül Üniversitesi

1998

Y. Lisans

 Ekonometri

Dokuz Eylül Üniversitesi

2000

Doktora

 Ekonometri

Marmara Üniversitesi

2006

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi S.B.E.  İktisat A.B.D.

2000-2001

Ar.Gör.

Marmara Üniversitesi S.B.E.  Ekonometri A.B.D.

2001-2007

Ar.Gör.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.  İktisat Bölümü

2007-2008

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.  İktisat Bölümü

2008-2012

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.  İktisat Bölümü

2012-2018

Prof.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 2018-
 

Yayınlar:

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • “Analysis of Environmental Kuznets Curve Hypothesis from Human Development Index Perspective”, Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt: 31, Nisan 2018. (M. Güllü ve H. Acaroğlu ile müşterek)
 • “The Impact of Flat Tax Rates on Foreign Direct Investment”, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt:39, Sayı:2, Haziran 2018. (B.H. Beşer ile müşterek)
 • “The Relationship Between Energy Consumption, Co2 Emissions and Gdp per capita: A Revisit of The Evidence from Turkey”, Alpha Numeric Journal, Cilt:5, Sayı:3, Aralık 2017, 353-368. (B.H. Beşer ile müşterek)
 • “Türkiye’nin İhracata Dayalı Büyümesinin Ekonometrik Analizi” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:17, Sayı:2, Nisan 2017, 295-310. (Y.C. Dura, ve H. Acaroğlu ile müşterek)
 • “İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri için Panel Regresyon Analizi”, Çukurova Üniv. SBE Dergisi, 20(1), 407–422. (İ.Sarısoy ile müşterek)
 • “AB Uyum Sürecinin Türk KOBİ’lerine Etkisi” Dumlupınar Üniv. SBE Dergisi, 30, 29-37. (Z.Kartal, E.Moray ile müşterek)
 • "İşletmelerde Nakit Dönüşüm Süresinin Karlılığa Etkisinin Panel Veri Analiziyle Sektörel Boyutta İncelenmesi: İMKB’de Bir Araştırma”, Marmara Üniv. Öneri Dergisi 8(32), 261-270. (M.Kiracı ile müşterek)
 • “Effects of Inflation Tax versus Tanzi Effect on the Real Value of Tax Revenues: Evidence from Turkey ", İktisat İşletme ve Finans, 26(298), 45-66. (İ.Akgül ile müşterek)
 • "A Comparison of Regime Switching Models for Turkish Financial Market: Thresholds on ISE100 Index", Journal of Management and Education, 4, 51-57. (J.Rahmankulov ile müşterek)
 • “Bootstrap VAR Modeller ve Türkiye’de Tanzi-Etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniv. İİBF Dergisi, 3(6), 89-108.
 • “Testing Nonlinearity in the Rate of Current Account Deficit to GNP: Turkey Case”, Journal of Management and Education, 2, 67-73. (S.Koç ile müşterek)
 • “Kamu Kesiminde Finansman Açıklarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Marmara Üniv. İİBF Dergisi, 20(1), 247–267. (M.Demir, S.Çevik ile müşterek)
 • “ Environmental effect of high-, upper, and lower middle-income economies’ energy mix: Isthere a trade-off between unemployment and environmental quality? ”, Energy &
  Environment, 2023, (T Koyuncu Çakmak ve AA Alola ile müşterek)
 • “ Environmental sustainability statement of economic regimes with energy intensity andurbanization in Turkey: A threshold regression approach ”, Environmental Science and
  Pollution Research, 2021, 28:42533–42546 (T Koyuncu ve AA Alola ile müşterek)
 • “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanan Elektrik Enerjisi Uretimi ve Ekonomik Buyumeile İlişkisi: Yuksek Emisyon Etkili mi?” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021, 41:
  135-148 (T Koyuncu ile müşterek)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Bildiriler:

 • “The Relationship Between Energy Consumption, Co2 Emissions and Gdp per capita: A Revisit of The Evidence from Turkey”, 2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences, 10-14 May 2017, Belgrade, Serbia, (B.H.Beşer ile müşterek)
 • “Analysis of Environmental Kuznets Curve Hypothesis from Human Development Index Perspective”, European Congress on Economıc Issues – ECOEI 2017 (M. Güllü, H. Acaroğlu ile müşterek)
 • “The Impact of Flat Tax Rates on FDI : Evidence from Lower Tax Rated Economies” 20th Euroasian Economics and Business Society Conference, Vienna, Austria, 2016 (B.H.Beşer ile müşterek)
 • “Turkey’s Tourism Demand: Does Value Added Tax Matter?” 20th Euroasian Economics and Business Society Conference, Vienna, Austria, 2016 (A.Çelikkaya ile müşterek)
 • “Revisited Export-Led Growth Hypothesis for Turkey: A Nonlinear Causality Approach” 20th Euroasian Economics and Business Society Conference, Vienna, Austria, 2016 (Y.C.Dura ve H.Acaroğlu ile müşterek)
 • “Is There a Necessity for an Alternative Energy Source  Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey”, 15th Euroasian Economics and Business Society Conference, Lisbon, Portagual, 2015 (M.S.Erdem ve H.Acaroğlu ile müşterek)
 • Türkiye ve Avrupa Birliği Ticari İlişkilerinde J Eğrisi ve S Eğrisi Dinamiklerinin Analizi” XIV. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (IUS2013), Dumlupınar Üniversitesi, 24-28 Mayıs 2013, Sarajevo, Bosna-Hersek. (B.Beşer ile müşterek)
 • “Türkiye’de 1980 Sonrası Siyasi İstikrarsızlığının Ekonomik İstikrar ve Krizler Üzerindeki Etkileri”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi–1, Nisan 2010, Malatya, Türkiye. (S.Sarısoy ile müşterek)
 • “The Econometric Analysis of the Relationships among the Investment Saving and Growth in Turkey and Selected Latin American Countries” 12th Spring Meeting of Young Economists (SMYE2007), 25-27 Mayıs 2007, Hamburg, Almanya. (E.Sarıdogan, S.Koc ile müşterek)
 • “The Effects of Economic Growth, R&D Expenditures and Education Level on Air-Water Pollution in OECD Countries: A Panel Time Series Analysis”, International Conference on Environment: Survival and Sustainability (ESS2007), 19-24 Şubat 2007, Lefkoşe, K.K.T.C. (E.Sarıdogan, S.Sarısoy ile müşterek)
 • “Economic Effects on Current Account Deficits: Simulation Based Approximations”, International Conference on Modeling and Simulation (AMSE-MS), 28-30 Ağustos 2006, Konya, Türkiye. (I.Akgul ile müşterek)
 • “A Comparison to the Economic Effects of True Confidence Bounds for Impulse Response Functions” 11th Spring Meeting of Young Economists (SMYE2006), 26-28 Mayıs 2006, Sevilla, İspanya. (M.Demir, S.Çevik, S.Koc ile müşterek)

Yazılan Kitaplar ya da Bölüm Yazarlığı :

 • “The Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenues: Evidence from Selected Transition Economies (Chapter 5)”, 2017, Vernon Press, United States, (B.H.Beşer ile müşterek)(ISBN: 978-1-62273-149-7)
 • Is There a Necessity for an Alternative Energy Source  Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey, 2016, Entrepreneurship, Business and Economics – Vol-2 , Euroasian Studies in Business and Economics 3/2 Ed. M.H.Bilgin, H.Danis, 2016, Springer, (M.S.Erdem, H.Acaroğlu ile müşterek) (ISBN 978-3-319-27572-7)
 • Ekonometri, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2013, Ed. Ö.Yılmaz, N.Işık, Bölüm1-Giriş, (ISBN: 978-605-5044-15-2)
 • Türkiye Dış Ticaretinde J-Eğrisi ve S-Eğrisi Dinamiklerinin Etkisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011 (ISBN: 978-605-5431-96-9)
 • “Türkiye’de CO2 Emisyonuna Etki Eden Faktörlerin Analizi” Ekin Yayınevi, Bursa, 2022(B.Yürük ile müşterek) (e_ISBN: 978-625-8235-58-6)
 • “Tarım Ürünleri İhracatı Tarım Alanları Ayak İzi Üzerinde Etkili mi? Türkiye Örneği” NobelYayınevi, Ankara, 2022, Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları-V içinde Ed:Selçuk Koç, M.Ç.Gözen,
  K.Çolak (H.A.Rufaioğlu ile müşterek) (E-ISBN: 978-625-433-988-2)
 • “Dışsallık Sorunu, Çevresel Vergiler ve Ekolojik Ayak İzi”, Ekin Yayınevi, Bursa, 2021 (B.H.Beşerile müşterek) (ISBN: 978-625-8024-26-5)
 • “Neoliberal Küreselleşme ve İstihdam”, Ekin Yayınevi, Bursa, 2019 (B.H.Beşer ile müşterek)(ISBN: 978-625-7983068)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 • “Türkiye'deki Ekonometri Bölümlerinin Profili: 2005”, Ekonometri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 26-27 Mayıs 2005, İstanbul. (İ.Yıldırım,S.Koç,Y.Akın,S.Giray,İ.Saçaklı ile müşterek)
 • “Liberalizasyon Sürecinde Finansal Değişkenlerin Büyüme Üzerine Etkileri: Ekonometrik Bir Yaklaşım” IV. İstatistik Günleri Sempozyumu(İGS-2004), Dokuz Eylül Üniversitesi, 20–21 Mayıs 2004, Kuşadası. (S.Koç ile müşterek)
 • “Is J-curve hypothesis valid in the Turkey manufacturing industry? Bound test approach”,International Conference on Economics, 4-6 Haziran 2020, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir (E Kopuk ile müşterek)

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Araştırmacı, Marmara Üniversitesi BAPKO, “Zaman Serilerinde Bootstrap Çözümleri ve Türkiye Ekonomik Göstergeleri ile Bir Uygulama” Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Işıl Akgül, Araştırmacı; Mustafa Kemal Beşer; Proje No: SOS-009/140604

Hakemlikler:

 • ESOGÜ İİBF Dergisi
 • ESOGÜ SBE Dergisi
 • Odtü Gelişim Dergisi
 • Applied Economics
 • Environment Development and Sustainability
 • Business and Economics Research Journal
 • Economics Bulletin
 • Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi
 • Ege Akademik Bakış
 • Ekonomik Yaklaşım
 • Gazi University Journal of Science
 • Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Ekonomik Yorumlar
 • Sosyoekonomi

İdari Görevler :

 • İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı 2011-2015
 • Erasmus Koordinatörü – İktisat Bölümü  2007-2015
 • ESOGÜ İktisat Bölüm Başkanlığı 2018-2021
 • ESOGÜ İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2018-
 • ESOGÜ Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği 2021-2023

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Ekonometri Derneği  (2005- )
 • Türkiye İstatistik Derneği (2002-)  

Diğer Akademik Etkinlikler:

 • Yönetim Kurulu Üyeliği, 16. Spring Meeting of Young Economists (SMYE2011), Groningen, Hollanda, www.smye2011.org
 • Program Komitesi Üyeliği, 15. Spring Meeting of Young Economists (SMYE2010), Lüksemburg, www.smye2010.eu
 • Sempozyum Başkanlığı, 14. Spring Meeting of Young Economists (SMYE2009), İstanbul, Türkiye www.smye2009.org
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, 13. Spring Meeting of Young Economists (SMYE2008), Lille, Fransa, www.smye2008.com
 • Düzenleme Kurulu Üyeliği, International Conference on Economics, 2020, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, https://2020.econtr.org/