Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU KOYUNCU
Arş. Gör. Melek BIYIKLIOĞLU KOYUNCU
  • Araştırma Alanları: Makroekonomi
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1734
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
  • Ofis: A2-9
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

2009

2010

Y. Lisans

İktisat

Galatasaray Üniversitesi

2014

Doktora

İktisat

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü

2012