Prof. Dr. Şennur SEZGİN
Prof. Dr. Şennur SEZGİN
 • Araştırma Alanları: Politik İktisat, Savunma Ekonomisi, Özelleştirme
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1740
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-16
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü  İktisat ABD Anadolu Üniversitesi 2005

Yüksek. Lisans

MA in Public Policy and Public Administration

University of York,  York, İngiltere

1997

Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1987
 

Görevler:

Görev Unvanı

Üniversite

Yıl

Prof. Dr İktisat Bölümü İİBF Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 16 Ekim 2019

Doç. Dr. 

İktisat Bölümü İİBF Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 2014-2019          

Yrd. Doç. Dr.

İktisat  Bölümü İİBF Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-2014

Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Ekonomisi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2008-2012

Yrd. Doç. Dr.

İktisat Bölümü İİBF Türk-Kırgız Manas Üniversitesi

2007-2008

Yrd. Doç. Dr.

Çalışma Ekonomisi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2006-2007

Öğr. Gör. Dr.

Kamu Yönetimi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2005-2006

Öğr.Gör.

Kamu Yönetimi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2001-2005

Araş.Gör.

Kamu Yönetimi Bölümü İİBF Pamukkale Üniversitesi

2000-2001

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Sezgin, Şennur (2019). Economic Consequences of Syrian Refugees in Turkey. BİLTÜRK, The Journal of Economics and Related Studies, 1 (3), 221-239.)
 • Sezgin Şennur ve Selami Sezgin (2019) Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 1-16.
 • Sezgin Şennur, (2019) Hukukun Ekonomik Analizi, BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies Dergisi 1 (1). 1: 84-111.
 • Sezgin Şennur, (2019) International Trade and Terror Relationship in Turkey, Sosyoekonomi Journal, 27 (40), 55-66.
 • Sezgin, Ş., & Sezgin, S. (2018) Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Sanayi: Genel Bir Bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 1-19.
 • Çağdaş, Abay, & Sezgin, Ş. (2018). Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde Yoksulluk ve Gelir Dağılımı. Journal of Life Economics, 5(4), 97-110.
 • Sezgin, Ş., & Sezgin, S. (2018) Ekonomi ve Askeri Darbeler İlişkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(6), 375-387.
 • Sezgin, Ş., & Sezgin, S. (2018). Ortadoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi. Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2).
 • Sezgin Şennur, Sezgin Selami, Saruç Naci Tolga (2018) Economics of Turkish Aerospace Industry, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3) 23-40
 • Sezgin, Şennur., & Sezgin, Selami. (2017). Politik Bütçe Döngüleri ve Türkiye’de Seçimler. (Political Budget Cycles & Elections in Turkey) Journal of Life Economics : 12, 17-34. Doi Number :http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.189
 • Yesilyurt, Filiz, Güloğlu, Bülent, Yesilyurt, Ensar & Sezgin, Şennur (2014) "The Determinants of Arms Production", Defence and Peace Economics 25 (2) 2014,DOI: 10.1080/10242694.2013.804670
 • Şennur SEZGIN, Tolga SARUÇ, Selami SEZGIN,  (2012) "Economic Aspects of Defence in Kyrgyzstan", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 38-59 pp., 
 • Şennur Sezgin, Seyfi Yıldız ve Yaşar Ayyıldız, (2011) "The Ethics of Tax Evasion: A Comparative Study of Turkey and Kyrgyzstan", Journal of Applied Business and Economics , 75-90 pp., 
 • Şennur Sezgin (2010)  "Defence Spending and Political Business Cycles in Turkey", Ege Academic Review , 487-502 pp., 
 • Sezgin Şennur (2009) “Türkiye’de 1990-2006 Yılları Arasında Dış Ticaret- Ekonomik Büyüme İlişkisi” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ,22, 175-190
 • Sezgin Şennur (20017) “Ekonomik Oy Verme Teorisi: 1998-2003 Dönemi Türkiye Örneği”, TODAİE   Dergisi, 40 (2). 

Yazılan kitaplar ve kitaplarda bölümler :

 • Sezgin Şennur and Sezgin Selami (2019) Turkey The Economics of the Global Defence Industry: Editors Keith Hartley and Jean Belin Taylor and Francis, London (forthcoming)
 • Sezgin Şennur (2018) Savunma Ekonomisi, Nisan Kitabevi, Ankara 1. Baskı 208 sayfa ISBN: 9786059393720
 • Sezgin Şennur (2017) Hava Savunma Sanayinin Ekonomik Analizi: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırılması, Nisan Kitabevi, Ankara 1. Baskı 138 sayfa ISBN: 9786059393256
 • Şennur Sezgin, Selami Sezgin, D. Braddon and K. Hartley, Handbook on the Economics of Conflict (Economics of Conflict: Turkey’s Experience), 362-376 pp., Cheltenham, Edward Elgar, 2011
 • Şennur Sezgin, (2010) Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisi,  Editör N. Tolga SARUÇ,. Temel GÜRDAL ve Nurullah ALTUN, Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, 253-273 pp., Sakarya, Sakarya Üniversitesi İ:İ.B.F yayını, 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Şennur Sezgin, (2010) "Piyasa Ekonomisinin Şartları ve Özelleştirme", SBE Akademik İncelemeler Dergisi, Sakarya Üniversitesi , 5 (2) 154-171 pp., 2010
 • Şennur Sezgin, (2010) "Politika Transferi ve Türkiye’de Özelleştirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISI) , 27, 67-76 pp., 2010
 • Şennur Sezgin, Necmi Gündüz, Selami Sezgin, (2008) "Güneydoğu Terör Olaylarının Ekonomik Sonuçları", Akademik İncelemeler , 3 (1) 1-17 pp., 2008
 • Şennur Sezgin, (2007)"Türkiye’de Politik Konjonktürel Dalgalanmalar: 1950-2003", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (ISI) , 135-154 pp., 2007
 • Şennur Sezgin, (2005) "Politika ve Ekonomi İlişkisinde Teorik Yaklaşımlar", Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi , 102-117 pp., 
 • Selami Sezgin, Şennur Sezgin, (2002)"Assessing the Impact of Privatisation: A Comparative Case Study of The United Kingdom and Turkey", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Prof.Dr. Bora Ocakçıoğluna Armağan, İ.Ü. İktisat Fakültesi , 69-82 pp., 
 • Şennur Sezgin, Selami Sezgin, (2001) "Assess the Impact of New Public Management on the Public Organisations in the UK", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 105-122 pp., 
 • Selami Sezgin, Şennur Sezgin, (2000) "Evaluation of Turkish Privatisation Policy and Performance: A Case Study of the Turkish Cement Industry", Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi , 23-47 pp., 

Çeviri Kitap Bölümü:

 • Sezgin Şennur (2018) Toplam Üretim ve Verimlilik (Aggregate Production and Productivity) 3. bölüm, Çeviri Editörleri: Selami Sezgin, Mehmet Şentürk Makroekonomi: Politika ve Uygulama, (Mishkin, F. S. Macroeconomics: Policy & Practice, 2nd Edition) (2011). Prentice Hall.
 • Sezgin Şennur (2018) Para ve Enflasyon (Money and Inflation) 5. bölüm Çeviri Editörleri: Selami Sezgin, Mehmet Şentürk Makroekonomi: Politika ve Uygulama, (Mishkin, F. S. Macroeconomics: Policy & Practice, 2nd Edition) (2011). Prentice Hall.
 • PARKIN, Miheal (2011) İktisat, Dokuzuncu Baskıdan Çevirenler Özcan Uzun, Serdar Demir, Sevcan Güneş ve Şennur Sezgin, Akademi Yayıncılık, Addison Wesley, Ekim 2011 Kod:978-975-6885-26-0

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2019) Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış, ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2018) Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Sanayi: Genel Bir Bakış, ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Manavgat - ANTALYA  -  27-29 Ekim 2018
 • Şennur Sezgin & Başak Sezgin (2018) Electricity Consumption, Output, and Trade in Turkey, ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2018 Kemer-ANTALYA Asead 2018
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2018) Türkiye’de Seçimler, Ekonomi ve Terör İlişkisi, ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 5-7 Mayıs 2018 Kemer-ANTALYA
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2018) “Askeri Darbeleri Ekonomi Politiği” 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), April 26-28, 2018, Aydın, Turkey
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2018) “OrtaDoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi,” 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), April 26-28, 2018, Aydın, Turkey
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2017) “Türkiye’de Ticaret Hacmi ve Terör Iliskisi” II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics” 16-18 Kasım 2017 Kocaeli Türkiye
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2017) “Darbelerin Ekonomik Etkileri” II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 28 Ekim -1 Kasım 2017, Antalya Türkiye
 • Şennur Sezgin & Selami Sezgin (2017) “Dünya Ticareti ve Terör Iliskisi” II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, 28 Ekim -1 Kasım 2017, Antalya Türkiye
 • Selami Sezgin & Şennur Sezgin (2016) “Company survey of Turkish Aerospace Industry” 20th Annual International Conference on Economics and Security, 15-17June 2016 Ankara
 • Selami Sezgin & Şennur Sezgin (2016) “Political Budget Cycles and Elections in Turkey” 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 28-29 October2016, Amsterdam, Holland
 • Selami Sezgin & Şennur Sezgin (2015) “Terrorism and Tourism: The Case of Turkey,” International Conference on Tourism (ICOT 2015) From Tourism Policy into Practice:Issues and Challenges in Engaging Policy Makers and End Users, London 24-27June 2015
 • Şennur Sezgin (2015) “Enerji Fiyatları ve Vergi İlişkisi: Türkiye Örneği” 1.Avrasya Uluslararası Enerji Sorunları Sempozyumu, 28 -30 Mayıs 2015 İzmir
 • Şennur Sezgin, ve Selami Sezgin, (2014) “Economics of Turkish Aerospace Industry; International Academic Conference on Economics, Management and Marketing August 7–8, 2014 Prague Czech Republic,
 • Şennur Sezgin, Naci Tolga Saruç ve Selami Sezgin, (2013) “Defence Company Survey: Turkish Aerospace Industry”, Uluslararası İktisat Finans Ve Bankacılık Kongresi, 26-28 Haziran 2013, Bişkek, KIRGIZİSTAN
 • Şennur Sezgin, Tolga Saruç and Selami Sezgin (2011) “Military Draft and Economic Growth in Turkey” Fifteenth Annual International Conference on Economics and Security, 16-17th June 2011,  University of Bristol, Clifton, Bristol UK (Konferans Tebliği)
 • Yesilyurt, Ensar, Bulent Guloglu, Filiz Yesilyurt ve Şennur Sezgin (2010) “Defence Economy: A Detailed Survey of the Literature” Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, 17-18 June 2010, İzmir Turkey (Konferans Tebliği)
 • Yesilyurt, Ensar, Bulent Guloglu, Filiz Yesilyurt ve Sennur Sezgin (2010) “Determinants of Defence Production: Panel Data Analysis” Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, 17-18 June 2010, İzmir Turkey (Konferans Tebliği)
 • Şennur Sezgin, Seyfi Yıldız ve Selami Sezgin, (2010) 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi konferansı dahilinde "8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye’de Yabancı Sermaye Sorunu", 551-560 pp., Calalabat, Kırgızistan, 2010
 • Şennur Sezgin, Seyfi Yıldız, Selami Sezgin, (2008) 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi konferansı dahilinde "6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi : Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri" bildiri kitapçığındaki "Bilgi Toplumu ve Türkiye", 48-62 pp., Calalabat, Kırgızistan, Mayıs 2008
 • Sezgin, S. & Sezgin, Ş. (2006) “Political Business Cycles and Defence Expenditure in Turkey” Middle East & Central Asia, Politics, Economics, and Society Conference, University of Utah, Salt Lake City, USA 7-9 Eylül 2006 (Konferans Tebliği)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gülden YAĞTU (2019) Savunma Harcamaları ve Büyüme İlişkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD. Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Şennur Sezgin
 • Muhterem Çağdaş ABAY (2018) Türkiye'de Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk Analizi: 2002-2012 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD. Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Şennur Sezgin

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • 2016 Proje Yürütücüsü: Türkiye ve İngiltere'de Hava Savunma Sanayinin Ekonomik Analizi Proje Başarılı Olarak Sonuçlandı. 22.02.2016 ESOGÜ BAP Bilimsel Araştırma Projesi
 • 2001 Denizli Sanayi Envanteri 2001 Araştırmacı Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi

Diğer Görevler:

 • 2019 - ESOGÜ Psikolojik Taciz (Mobbing) Önleme Kurulu Üyesi 
 • 2006-2012 Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Farabi Koordinatörü 2006-2012
 • 2006-2012 Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 2006-2012

Hakemlikler

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies
 • Journal of Life Economics

Dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Bahar

Ekonomik Göstergeler

3+3

0

104

İktisat Politikası Araştırmaları II

3+3

0

13

Makro İktisat

3+3

0

149

İktisat II

3+3

0

110

Uzmanlık Alan Dersi (Yük.Lis)

0

3

1

Güz

İktisat I

3+3

0

112

Mikro İktisat

3+3

0

136

Türk Halk Kültürü

1+1

0

64

İktisat Politikası Araştırmaları I

3+3

0

15

Uzmanlık Alan Dersi (Yük.Lis)

0

3

3

İktisadi Kalkın. Analizi (Dok.)

3

0

6

2017-2018

Güz

İktisat I

3+3

0

 

Mikro İktisat

3+3

 

 

Türk Halk Kültürü

1

 

 

İktisat Politikası Araştırmaları I

3+3

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Yük.Lis)

 

3

 

Bahar

Makro İktisat

3+3

 

 

Ekonomik Göstergeler

2+2

 

 

İktisat II

3+3

 

 

İktisat Politikası Araştırmaları II

3+3

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Yük.Lis)

 

3

 

Yaz

İktisat I

6

0

 

Mikro İktisat

6

0

 

Ekonomik Göstergeler

4

0