Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1147
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Ekonomi

Vanderbilt University

1990

Doktora / Tıpta Uzmanlık 

Ekonomi

Anadolu Üniversitesi

1997

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Anadolu  Üniversitesi

1991 - 1993

Uzman

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1993 - 1998

Yar. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

1998 - 2013

Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmangazi Üniversitesi

2013 - 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • İnci Parlaktuna “Exchange Market Pressure in Turkey 1993-2004: An Application of the Girton-Roper Monetary Model” , International Economic Journal, 19(1),51-62,March 2005.
 • İnci Parlaktuna “ Türkiye’nin Fındık İhracat Analizi 1980-2007 Dönemi Uygulaması”, İktisat İşletme ve Finans, 24(277), 61-84, Nisan 2009.
 • İnci PARLAKTUNA, İnci SARIÇİÇEK “Türkiye’de bölgelerin kadın işgücünü arttırma konusunda potansiyel güçlerine göre sıralanması: Çok ölçütlü karar verme modeli uygulaması”, İktisat İşletme ve Finans, 25(294), 35-65, Eylül 2010.
 • İnci Parlaktuna, “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi”, Ege Akademik Bakış, 10(4), 1217-1230, Ekim 2010.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • İnci Parlaktuna, “Bölgelerarası (Düzey1) Farklılıkların Kadın İşgücü Piyasası Açısından değerlendirilmesi”, 1. Uluslararası bölgesel Kalkınma Konferansı”, 219, 22-23 Eylül 2011, Malatya, Türkiye.
 • İnci Parlaktuna, İnci Sarıçiçek, “Türkiye Ve Ab-28 Ülkelerinde Kadın Meslek Gruplarının Electre Yöntemi İle Karşılaştırılması”, Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı Konferans Bildirileri Vol.1, s. 602 Mağusa, Kuzey Kıbrıs 25- 26- 27 Mart, 2015.
 • İnci Sarıçiçek, İnci Parlaktuna, “OECD Ülkelerinde İstihdamda Kadının İşteki Durumunun  Electre Yöntemiyle Karşılaştırılması”, Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, Konferans Bildirileri , Vol.1 ,s. 595, Mağusa, Kuzey Kıbrıs 25- 26- 27 Mart, 2015.
 • İnci Parlaktuna, Tuğba Saraç, Oytun Meçik, Eren Can Aybek, “ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunlarının İstihdamını Güçlendirmede Sosyal Sermaye Ve Beşeri Sermayenin Rolü”, 2.Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı  özetler Kitabı, İstanbul, s. 165,  4-6 Kasım 2016,

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • İnci Parlaktuna, Abdullah Burhan Bahçe “Politik Konjonktür Dalgalanmalarının Ekonomi Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Uygulaması (1980-2006)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1-18, Aralık 2006.
 • İnci Parlaktuna, Sibel Şimşek “ Bütçe Finansman Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Uygulaması (1985-2005)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 43-67, Aralık 2007.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • İnci Parlaktuna, “Para Arzındaki Değişmelerin Para Talebi Üzerindeki Etkisinin Çözümlenmesi ve Türkiye Uygulaması”  IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 101-114, 14-16 Mayıs 1999, Antalya.
 • İnci Parlaktuna,” Fındık Üretim Bölgelerinin Verimlilik Açısından İncelenmesi” Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO Bölgesel Kalkınma Kongresi, 234-241, 14-16 Kasım 2009, Burhaniye Balıkesir.
 • İnci Parlaktuna, Burhanettin Işıklı, “Türkiye’de İllerin Yaşam Kalite Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemle İncelenmesi”, 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 183,  25-27 Mart 2010, AKM İzmir.  
 • İnci Parlaktuna, Gizem Korur ve Sena Kalkan, “Geleneksel Rollerin Kadın Akademisyenlerin Kariyer Gelişimi Üzerindeki Etkisi”, 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 6-8 Mart 2012, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Neslihan Koç, İnci Parlaktuna,” Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Hizmetler Ve Ulaşım Birimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Durum Analizi”, II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Diğer yayınlar : 

 •  İnci Parlaktuna “Exchange Market Pressure in Turkey 1993-2004: An Application of the Girton-Roper Monetary Model” , International Economic Journal, 19(1),51-62,March 2005. Adlı çalışmaya yapılan atıf. Mete Feridun, “Currency Crises in Emerging Markets: The Case of Post-Liberalizaton Turkey”, The Developing Economies, 46-4 (December 2008), 386-427.
 • İnci Parlaktuna “Exchange Market Pressure in Turkey 1993-2004: An Application of the Girton-Roper Monetary Model” , International Economic Journal, 19(1),51-62,March 2005. Adlı çalışmaya yapılan atıf. Stavarek, D, “ Investigation of Exchange Market Pressure in Central European Countries Using the Girton-Roper Model”, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 44-2,  p. 19-32, 2010.
 • İnci Parlaktuna “Exchange Market Pressure in Turkey 1993-2004: An Application of the Girton-Roper Monetary Model” , International Economic Journal, 19(1),51-62,March 2005. Adlı çalışmaya yapılan atıf. Katırcıoğlu, S.T., Feridun M.” Do Macroeconomis Fundementals Affect Exchange Market Presuure? Evidence From Bounds Testing Approach For Turkey” Applied Economics Letters, Volume 18 Issue:3 ppages 295-300, 2011
 • İnci Parlaktuna “Exchange Market Pressure in Turkey 1993-2004: An Application of the Girton-Roper Monetary Model” , International Economic Journal, 19(1),51-62,March 2005. Adlı çalışmaya yapılan atıf. Feridun M. “ Determinans of Exchange Market Pressure in Turkey: An Econometric Investigation, Emerging Markets Finance and Trade, Volume, 45 Issue:2 Pages 65-81 published Mar-Apr 2009
 • İnci Parlaktuna “Exchange Market Pressure in Turkey 1993-2004: An Application of the Girton-Roper Monetary Model” , International Economic Journal, 19(1),51-62,March 2005. Adlı çalışmaya yapılan atıf. Kasman, A. Ayhan, D. “Foreign Exhange  Reserves And Exchange Rates İn Turkey: Structural Breaks, Unit Roots And Cointegration”, Economic Modelling,Volume 25 Issue:1 pages 83-92 Publised Jan 2008.
 • İnci PARLAKTUNA, İnci SARIÇİÇEK “Türkiye’de bölgelerin kadın işgücünü arttırma konusunda potansiyel güçlerine göre sıralanması: Çok ölçütlü karar verme modeli uygulaması”, İktisat İşletme ve Finans, 25(294), 35-65, Eylül 2010.Adlı çalışmaya yapılan atıf. Kiral, Gulsen, Şengül, Seda, “Türkiye’de Kadının İşgücü Piyasasına Katılımında Ebeveynlerin Etkisi”, İktisat Ve İşletme Finans, cilt:28, Sayı: 325, s.09-26, Nisan 2013.
 • Parlaktuna, İ. (2011). “Toplam Talep ve Toplam Arz Modeli”,  Nurettin Öztürk ve Ali Sözdemir   (Ed.), Makro İktisat içinde 4. bölüm (s. 131-195). İstanbul.
 • Parlaktuna, İ  (2012). Para Teorisi ve Politikası,   Prof.Dr. Yaşar UYSAL ve Yrd. Doç.Dr. İnci Parlaktuna (Editörler), “Para Teorileri I”  Para Teorisi ve Politikası içinde 4. Bölüm (s.99-130). Lisans Yayıncılık, İstanbul.   
 • Parlaktuna, İ  (2012). Para Teorisi ve Politikası,  Prof.Dr.  Yaşar UYSAL ve Yrd. Doç.Dr. İnci Parlaktuna (Editörler), , “Para Teorileri II’,  Para Teorisi ve Politikası içinde 5. Bölüm, (s.131-160). Lisans Yayıncılık İstanbul.
 • Parlaktuna, İ. (2013) “Gayrimenkul Piyasası, Ekonomideki Artan Önemi ve Etik Açıdan Sorunları”, Figen DALYAN (Ed.), Gayrimenkul Yönetiminde Mesleki Etik içinde 2. Bölüm (s. 20-37). Anadolu Üniversitesi yayını No: 2934.
 • “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Projesi” UNDP’nin ortak Sabancı Vafkının hibe projesi. Eskişehir Soroptimist kulüp,  EBB, ESKAM, AKAUM. Danışman: Seber, G., Parlaktuna, İ., Cangöz, İ., Nisan 2014, Eskişehir.
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
 • Constant Market Shares Analysis of Turkish Exports, Prof.Dr.Andrea Maneschi

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: 

 • Para Arzındaki Değişmelerin Para Talebi Üzerindeki Etkisinin Çözümlenmesi ve Türkiye Uygulaması (1982-1993) ,  Prof.Dr. Musa Şenel

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Ali Aşılı “ Para Talebi İstikrarı ve Enflasyon Hedeflemesi” , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2005.
 • Gülşah KARAKUŞ “ Türkiye’nin Fındık ihracat Arz Fonksiyonu ve 1980-2004 Dönemi için Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2006.
 • Abdullah Burhan Bahçe “ Politika Konjonktür Dalgalanmaları Çerçevesinde Seçimlerin Ekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Uygulaması (1980-2006), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2006.
 • Sibel Şimşek “Bütçe Açığı ve Türkiye’de Bütçe Açığının Finansmanı” ,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2007.
 • Havva Berrin Künkçü “ Doğrudan Yabancı Yatırımın Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Türkiye Uygulaması (1987-2006)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2007.
 • Seda Çullu “Türkiye’de Çalışan Kadınların İşgücü Piyasasındaki Konumları ve Karşılaştıkları Sorunlar”,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2008.
 • Osman Aktepe “ Türkiye’de Savunma Harcamalarının Fırsat Maliyetinin Sosyal Refah Harcamaları ve Kalkınmaya Etkisi ” , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2009.
 • Utku Kuyubaşı “Beşeri Sermaye Dayalı Ekonomik Büyüme Modelleri ve Gemmell’ın Beşeri Sermaye Modeline Yönelik bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2009.

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Danışmanlık: Birleşmiş Milletler ortak, Sabancı Vakfının hibe programı çerçevesinde yapılan   “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitim Programı (Uygulamalı Eğitim)” başlıklı projede danışmanlık (bütçe), 2013.
 • Danışmanlık:  Birleşmiş Milletler ortak, Sabancı Vakfının hibe programı çerçevesinde yapılan   “ESEP Geliştirmek” başlıklı projede danışmanlık (bütçe), 2014.

İdari Görevler:

 • Eskişehir Osmangazi Kadın araştırmaları uygulama ve araştırma merkezi (ESKAM) yönetim kurulu üyeliği ve müdür yardımcısı (8 Mart 2010- Ağustos 2011).
 • Eskişehir Osmangazi Kadın araştırmaları uygulama ve araştırma merkezi (ESKAM) yönetim kurulu üyeliği ve müdürlüğü (Ağustos 2011-devam ediyor).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Ödüller:

 • 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi 25-27 Mart 2010Prof. Dr. Hüray Fidaner Bildiri Ödülü Üçüncüsü.

Üyelikler:

 • Eskişehir Eşitlik Platformu (ESEP) üyesi 2014
 • TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 2015
 • Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi 2015
 • Türkiye sağlıklı Kentler Birliği danışma Kurulu üyesi 2016