Arş. Gör. Dr. Derviş Tuğrul KOYUNCU
Arş. Gör. Dr. Derviş Tuğrul KOYUNCU
 • Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1734
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2001-2005

Y. Lisans

İktisat Ana Bilim Dalı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005-2010

Doktora

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2008-2010

Ar.Gör.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

2010-2014

Ar. Gör

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2014-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL, TİLTAY MUHAMMET ALİ (2017). "Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumunun Tüketim Kalıplarında Meydana Gelen Değişimin Dönemin Romanları Bağlamında Değerlendirilmesi", Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 5 (2),   1-19. (Uluslararası Alan Endekslernde Taranmaktadır, e-ISSN 2602-330X,:

 • KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL,KÜÇÜKKALAY ABDULLAH MESUD (2016). "Global Market Orientation of the Ottoman Agriculture Sector: An İnterregional Comparison" (1844) Journal of Ottoman Studies (48), 171-228. (SCI ISSN: 0255-0636 )

 Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL (2017). "As a Domestic and Foreign Trade Organization in the Ottoman Empire: Alcoholic Beverages Trade From Shores of Marmara to Istanbul and Russia 1792-1839". Uluslararası IX. Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu,  İstanbul Üniversitesi, 5 Mayıs 2017, (Özet bildiri).

 • KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL (2015). "Alcoholic Beverages Trade and Alcohol Consumption in the Ottoman Istanbul at the end of 18th Century: 1792-93". 18th Annual International Congress Mediterranean Studies Association National and Kapodistrian University of Athens School of Theology Athens, Greece, May 27 - 30, 2015 (Özet bildiri).

 • KÜÇÜKKALAY ABDULLAH MESUD,KOYUNCU DERVİŞ TUĞRUL (2010). "Temettuat Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış ve Bir Temettuat Çalışması Örneği". İkinci İktisat Tarihi Kongresi, 1, 341-354. (Tam metin bildiri).

Diğer yayınlar :

 • Derviş Tuğrul KOYUNCU (2013),  “Osmanlı Askeri Tarihi Yeniden Yazılıyor”, Star Gazetesi Kitap Eki 11.10.2013, (Gabor Agoston’un,  Osmanlı’da Savaş ve Serhad isimli kitabının Türkçe baskısına tanıtım yazısı)

 • Derviş Tuğrul KOYUNCU (2017), "Adil Fiyat – Antik Yunan'dan 16. Yüzyıla",  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 12 (2), 131-134

 • Derviş Tuğrul KOYUNCU (2017), Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2 “İlm-i Servet Veyahud İlm-i İktisat” Akyiğitzade Musa , Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal, 12 (2), 261-265