Öğr. Gör. Ömer KARA
Öğr. Gör. Ömer KARA
  • Araştırma Alanları: Ekonometrik Modelleme, Zaman Serisi Ekonometrisi, Spatial (Mekansal) Ekonometri, Kripto Para Ekonomisi
  • E-Posta: email
  • Dahili Telefon: 1757
  • Kişisel Web Alanı: -
  • Anabilim Dalı: Iktisat Teorisi
  • Ofis: A2-20
  • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ekonomi

Bahçeşhir Üniversitesi

2008

Yüksek Lisans

Ekonomi

North Carolina State University

2012

Doktora

Ekonomi

North Carolina State University

2018

 

 

 

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü

2019-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

Yazılan kitaplarda bölümler :

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Diğer yayınlar :