Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah TOPUZ
Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah TOPUZ
 • Araştırma Alanları: Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Kalkınma, Bilgi Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1131
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-9
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Anadolu Üniversitesi

2011

İktisat Yandal

Anadolu Üniversitesi

2011

Y. Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2013

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-2017

Ar.Gör.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2017

Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017
Dr. Öğr. Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Topuz, S. G., Sekmen, T. (2019). "Sermaye Akışı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Etkiler". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6(1), 154-171.
 • Akkuş Ö., Topuz, S. G. (2019). "İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Gelişmekte Olan En Kırılgan Beşli". Sosyoekonomi, 27(39), 69-80.
 • Topuz, S. G., & Yıldırım, K. (2017). "Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi17(3), 57–71.
 • Doğan, E., & Topuz, S. G. (2016). “İktisadi Perspektiften Türkiye’deki Bilgi Toplumu Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Sosyoekonomi24(29), 257-283.
 • Topuz, S. G., & Doğan, E. (2016). “Techno-Logy & Human Development”, Asian Economic and Financial Review6(12), 729-743.
 • Topuz, S.G. & Dağdemir, Ö. (2016). “Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 19-34.
 • Topuz, S.G. & Dağdemir, Ö. (2016). “Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-u Hipotezi’nin Geçerliliği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3).

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Topuz, S.G., Sekmen, T. (2018). "Asymmetric Effects of Capital Flows on Economic Growth", International Conference on Social Science Research, 5-9 September, Prizren, Kosova.
 • Sekmen, T. Topuz, S.G., (2018). "Enflasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Doğrusal Olmayan Etkileri",  VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart, Ankara.
 • Topuz, S.G., Sekmen, T. (2018). "Türkiye’de Cari Açık Ve Ekonomik Büyüme: Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı",  VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart, Ankara.
 • Topuz, S. G. (2017). "The Income Gap In The World Concerns and Inevitability", Presented at the Euro Asia Summit .
 • Topuz, S. G., Akkuş, Ö., & Sekmen, T. (2017). "Asymmetric Behaviour of Trade Openness and Economic Growth in Turkey", Presented at the Third International Scientific Business Conference, Belgrad.
 • Topuz, S. G., & Doğan, E. (2017). "Broadband Subcriptions of Developed and Developing Countries", Presented at the II. Eurefe International Congress, Aydın.
 • Topuz, S.G., Doğan, E. (2016), “A Comparision of Knowledge & Information Society Between Developed and Developing Countries”, International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, 5-9 October, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Doğan, E., Topuz, S.G. (2016), “Equality For Justice”, International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, 5-9 October, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Topuz, S. G., Sekmen, T., Akkuş, Ö. (2015), “Kuznets’s Inverted-U Hypothesis for Emerging Countries”, International Conference for Academic Disciplines, 13-16 April, Paris, France.
 • Sekmen, T., Topuz, S. G., Akkuş, Ö. (2015), “International Reserve Demand in Turkey”, International Conference for Academic Disciplines, 13-16 April, Paris, France.
 • Dağdemir Ö., Topuz, S. G., (2014), “Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Küresel İstikrar ve Büyüme ve İktisadın Durumu, 18-20 Ekim, Antalya, Türkiye.

Uluslararası Kitap Bölümü:

 • Topuz, S. G., Sekmen, T. (2019). Is There a Threshold Effect of Public Debt on Economic Growth?,  IGI Global, EISBN13: 9781522575658, 49-64.
 • Topuz, S. G., Doğan, E. (2017), Scientificty on the Edge of Economic Reason,  Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: HASAN ARAPGİRLİOĞLU ATİLLA ATİK ROBERT L. ELLIOTT EDWARD TURGEON, Basım sayısı:1, ISBN:1555, Bölüm Sayfaları: 348 -357.

İdari Görevler :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergi Sekreteryası (2012-2017 )