Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Taner SEKMEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Para Politikası, Finansal İstikrar
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 2925
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-17
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010

Y. Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2012

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2016

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

Yrd.Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Sekmen, T. & Şıklar, İ. (2016). “Para Politikası ve Makro İhtiyati Politikalar: Türkiye İçin Tahmin Edilmiş Bir DSGD Modeli”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), (Yayın Aşamasında,).
 • Sekmen, T., & Hatipoğlu, M. (2016). “Financial Crisis and Stock Market Behaviors in Emerging Markets”, The IUP Journal of Applied Finance, 22(4), 1-22.
 • Hatipoğlu, M. & Sekmen, T. (2016). “Borsa İstanbul ve Gelişmiş Ülke Borsalarının Ortak Hareketi Üzerine Bir Çalışma”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 24-34.
 • Şıklar, İ. & Sekmen, T. (2015). “Fear of Floating in Turkey”, Business and Economic Research, 5(2), 288-307.
 • Sekmen, T., & Hatipoğlu, M. (2015). “Effect of the subprime crisis on return and volatility of the Turkish stock market”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 7(3), 23-29.
 • Sekmen, T., Akkuş, Ö., & Şıklar, İ. (2015). “Competitive Conditions in the Turkish Banking System”, Journal of Business Economics and Finance, 4(1), 52-68.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Sekmen, T. (2016), “The Impact of Capital Requirements on Credit Cycles”, International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, 5-9 October, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Topuz, S. G., Sekmen, T. & Akkuş, Ö. (2015), “Kuznets’s Inverted-U Hypothesis for Emerging Countries”, International Conference for Academic Disciplines, 13-16 April, Paris, France.
 • Sekmen, T., Topuz, S. G. & Akkuş, Ö. (2015), International Reserve Demand in Turkey”, International Conference for Academic Disciplines, 13-16 April, Paris, France.
 • Sekmen, T., Şıklar, İ. & Akkuş Ö. (2014), “Competitive Condition on Turkish Banking System”, Vienna 10th Academic Conference, 3-6 June, Vienna, Austria.
 • Sekmen, T. & Şıklar, İ. (2013), “Is Turkey overcoming its fear of floating?”, International Conference for Academic Disciplines, 22-25 October, Rome, Italy.