TR | EN
Prof. Dr. Oytun MEÇİK
Prof. Dr. Oytun MEÇİK

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008

Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2008

Yüksek Lisans

İktisat

Uşak Üniversitesi

2010

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2008-2014

Arş.Gör. Dr. 

Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2014

Yrd.Doç.Dr.

Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2014-2015

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2015-2017

Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı 2017-2023
Prof.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı 2023
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Şahin, M. ve Meçik, O. (2024), "Neoliberal Dönem ve Türkiye Ekonomisinde Tüketimin Değişen Yapısı", EconAnadolu 2024 VII. International Conference on Economics, May 31-June 2 2024, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2023), "Eskişehir Ekonomisinin Dönüşümü: Fırsatlar ve Tehditler", II. Uluslararası Eskişehir Kongresi, 7-8 Kasım 2023, Eskişehir. 
 • Aytun, U.; Kılıçaslan, Y.; Meçik, O., ve Yapıcı, Ü. (2023), "Robots, Employment and Wages: Evidence from Turkish Labor Markets", ERF 29th Annual Conference, May 4-6 2023, Cairo.
 • Akar, İ. ve Meçik, O. (2022), "İstihdam Perspektifinden Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Mesleki Eğitimin Rolü", 10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 20-23 Ekim 2022, Eskişehir.
 • Aybıyık, Z. ve Meçik, O. (2022), "Ticaret Savaşları: ABD Çin’e Karşı", ICE-TEA 2022 The Eighth International Conference on Economics, September 1-4 2022, Nevsehir.
 • Aytun, U.; Kılıçaslan, Y. ve Meçik, O. (2022), "Robots, Employment and Wages: Evidence from Turkish Labor Markets at District and Worker Level", ICE-TEA 2022 The Eighth International Conference on Economics, September 1-4 2022, Nevsehir.
 • Umutlu, H. ve Meçik, O. (2022), "İktisadın Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İktisat Eğitimi", EconAnadolu 2022@Eskişehir VI. Uluslararası İktisat Kongresi, 13-15 Mayıs 2022, Eskişehir.
 • Arslan, F. ve Meçik, O. (2022), "Türkiye'de Döviz Kuru Hareketliliği ve Mevduat Hesaplarındaki Gelişmeler", EconAnadolu 2022@Eskişehir VI. Uluslararası İktisat Kongresi, 13-15 Mayıs 2022, Eskişehir.
 • Abille, A. B. ve Meçik, O. (2021), "Macroeconomic Determinants of Balance of Payment Performance in Africa", EconWorld 2021@Tbilisi XIII. International Conference on Economics, September 23-25, 2021, Tbilisi.
 • Kopuk, E. ve Meçik, O. (2021), “Türkiye’nin Dış Ticaretinde Enflasyon ve Devalüasyon Etkisi”, EconTR2021@Ankara Uluslararası İktisat Kongresi, 2-4 Eylül 2021, Ankara.
 • Akar, İ. ve Meçik, O. (2021), "COVID-19'un Çalışma Hayatına Etkileri/Getirdiği Yenilikler", ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference on Economics, 9-11 April 2021, Ankara.
 • Koyuncu, T. ve Meçik, O. (2021), "COVID-19 Pandemisinin BRICS-T Ülkeleri Borsaları Üzerindeki Etkileri", ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference on Economics, 9-11 April 2021, Ankara.
 • Doğru, B. N. ve Meçik, O. (2020), “Ekonomide Kayıtdışı İstihdam, Ücretler ve Verimlilik İlişkisi”, EconTR2020@Eskişehir Uluslararası İktisat Kongresi, 10-12 Eylül 2020, Eskişehir.
 • Gelekçi, K. A. ve Meçik, O. (2020), “Mekân Pratiklerinde Sosyal Sermaye Etkisi: Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bir Saha Araştırması”, EconTR2020@Eskişehir Uluslararası İktisat Kongresi, 10-12 Eylül 2020, Eskişehir.
 • Kılıçaslan, Y., Aytun, U. ve Meçik, O. (2020), “Value Chain Integration and Firm Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing”, Virtual Conference on Sustainable Development, Firm Performance and Competitiveness Policies in Small Open Economies, 22-24 June 2020, CompNet and National Bank of Slovakia.
 • Meçik, O. ve Koyuncu, T.  (2020), "The Relationship between Migration and Economic Growth in Turkey: Toda-Yamamoto Causality Test", The International Symposium on Business and Economics, 4-5 June 2020, Ankara.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2019), “Türkiye'de Hanehalkı Tüketim Profilinin Değişimi: 2002-2017”, C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 5-6 Nisan 2019,  İzmir.
 • Gelekçi, K. A. ve Meçik, O. (2018), "'Suriyeli Mülteci Krizi' Sırasında Avrupa'nın Külfet Paylaşımı Yetersizliği", İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), Dokuz Eylül Üniversitesi, 5-8 Aralık 2018, İzmir.
 • Bahtiyar, E., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), "AB Ülkeleri ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Panel Veri Analizi", İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), Dokuz Eylül Üniversitesi, 5-8 Aralık 2018, İzmir.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2018), “Eğitim Alanı-Meslek Uyumsuzluğu ve Ücret Getirileri: Türkiye'den Kanıtlar”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK, 1-3 Kasım 2018, Antalya.
 • Gelekçi, K. A., Kılıç, A. ve Meçik, O. (2018), "Suriyeli Sığınmacıların Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri - Literatür Araştırması (2011-2018)", II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, 11-12 Ekim 2018, Antalya.
 • Kılıçaslan, Y., Aytun, U. ve Meçik, O. (2018), “Global Value Chain and Firm Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms”, Asia-Pacific Productivity Conference 2018 (APPC 2018), 4-6 July 2018, Seoul National University, Seoul.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), “Türkiye'de Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizleri Arasındaki İlişkinin Analizi”, C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 19-21 Nisan 2018,  Antalya.
 • Aytun, U., Çeri Türk, D. & Meçik, O. (2018), “Determinants of Intergenerational Mobility: Does (In)equal Opportunity Occurs?”, EconWorld 2018 The Seventh International Conference in Economics, 23-25 January 2018, Lisbon.
 • Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), “Türkiye’de Vergi Politikalarının Etkinliği: Nedensellik Analizi”, EconWorld 2018 Yedinci Uluslararası İktisat Kongresi, 23-25 Ocak 2018, Lizbon.
 • Parlaktuna, İ., Saraç, T., Meçik, O. ve Aybek, E. C. (2017), “İşgücü Piyasası İçin Bir Sosyal Sermaye Puanı Hesaplama Önerisi”, AASRC-ARF Joint International Academic Congress , 25-26 Ekim 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılıçaslan, Y., Aytun, U. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye’de Mesleklerin Bilgisayarlaşması ve Eğitim-İş Uyumsuzluğunun İşgücü Piyasasına Etkileri”, EYFOR Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 19-21 Ekim 2017, TOBB Üniversitesi, Ankara.
 • Aytun, U., Meçik, O. ve Kılıçaslan, Y. (2017), “Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi”, EconAnadolu 2017 V. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye’nin Bölgesel Sanayi Yapısı ve İşgücü Hareketliliği”, EconAnadolu 2017 V. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Maki Eşbütünleşme Testi”, EconAnadolu 2017 V. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Parlaktuna, İ., Saraç, T., Meçik, O. ve Aybek, E. C. (2017), “Employment Dimension of Social Capital: Evaluation of Job Search Channels”, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 April 2017, Hacettepe University Center for Market Economics and Entrepreneurship, Ankara.
 • Meçik, O. (2016), “Improving the Women’s Employment as a Policy for Poverty Alleviation in Turkey”, 1st International Women’s Congress, 14-16 Kasım 2016, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Florida International University, Ankara.
 • Parlaktuna, İ., Saraç, T., Meçik, O. ve Aybek, E. C. (2016), “Role of Human Capital and Social Capital to Strengthen Employment of ESOGÜ Engineering and Architecture Faculty Graduates”, 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 4-6 Kasım 2016, West Hungary University, Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2016), “Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Göç Sorunsalına Rybczynski Teoremi Yaklaşımı”, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-25 Eylül 2016, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Meçik, O. (2016), “Türkiye'nin İnsani Gelişmişlik Performansı: 2010-2015”, Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016, 22-23 Eylül 2016, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Karabacak, M. ve Meçik, O. (2016), “Türkiye’de İşsizlik, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16), 14-16 Temmuz 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Meçik, O., Karabacak, M. ve Aytun, U. (2016), “Karbondioksit Emisyonu ve GSYİH: G7 Ülkeleri Üzerine Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi”, EconWorld 2016 Uluslararası İktisat Kongresi, 1-3 Şubat 2016, Barselona.
 • Meçik, O. (2015), “Sosyal Sermaye ve Verimlilik İlişkisi: Literatür Araştırması”, 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-24 Ekim 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2014), “İmalat Sanayi Sektörlerinde Ücret Farklılığı ve Verimlilik İlişkisi”, EconWorld 2014 Uluslararası İktisat Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Prag.
 • Meçik, O. (2014), “Doğrudan Yabancı Yatırımların Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Afşar, M. ve Meçik, O. (2013), “Finansallaşma Süreci ve Sonuçları: G8 Ülkeleri Örneği”, EY International Congress on Economics I, 24-25 Ekim 2013, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2011), “Türkiye’de Enflasyon, Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi II, 15-17 Haziran 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2010), “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sermayenin Önemi”, VII. Uluslararası STK’lar Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Meçik, O. (2010), “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sermaye Yaklaşımı”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Çalışkan, Ş., Meçik, O. ve Karabacak, M. (2010), “Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Eğitimin Etkinliği: Eskişehir İli Örneği”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Bozok Üniversitesi, Yozgat.
 • Taytak, M. ve Meçik, O. (2009), “Küresel Çevre Sorunlarına Karşı Uluslararası Yeşil Diyalog”, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Yazılan kitaplar :

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Akar, İ. & Meçik, O. (2024), “Reskilling the Workforce Through Vocational Training”, O. Meçik (Eds.), Reskilling the Workforce in the Labor Market: The Country Cases, IGI Global, Hershey. 
 • Meçik, O. (2023), "Ekonomide Yenilik İklimini Yaratmak: Yeniliklerin Türkiye Ekonomisinde Rolü", M. M. Erdoğdu; S. Alçın; D. D. Dereli; D. Bilgin; İ. Akbaş (Ed.), Yeniden Yapılanan Küresel Ekonomi ve Türkiye (ss. 249-259), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Karabacak, M. & Meçik, O. (2023), "Yerel Büyüme Sürecinde Anadolu Kaplanları Modeli", H. N. Bayraç; E. Doğan (Ed.), Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları 1 (ss. 539-561), Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa.
 • Bahtiyar, E. & Meçik, O. (2023), "Geçiş Ekonomisi Sürecinde Türkiye: Piyasa Ekonomisi Sosyal Devlet Tartışması", H. N. Bayraç; E. Doğan (Ed.), Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları 1 (ss. 1-17), Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa.
 • Umutlu, H. & Meçik, O. (2022), "Petrol Çağında Enerji Kaynaklarının Dönüşümü: 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Betimsel Bulgular", H. N. Bayraç; F. Çemrek (Ed.), Küresel Petrol Ekonomisi ve Politikaları (ss. 267-302), Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa.
 • Meçik, O. (2022), "Hukukun Üstünlüğü ile Sürdürülebilir Ekonominin İnşası", N. M. Hamzaoğlu & İ. Ertek (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi (ss. 501-510), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Meçik, O., Bahtiyar, E. & Karabacak, M. (2022), “Economic and Fiscal Effects of COVID-19 Pandemic: An Evaluation of Selected Countries”, S. Grima, E. Ozen & I. Romanova (Eds.), Managing Risk and Decision Making in Times of Economic Distress, Part A (pp. 195-214), Emerald Publishing Limited, Bingley. 
 • Meçik, O. (2021), "Ekonomik Entegrasyonları Küresel Yoksulluk Açısından Yeniden Düşünmek", H. N. Bayraç (Ed.), Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar (ss. 217-230), Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa.
 • Karabacak, M. & Meçik, O. (2021), "Uluslararası Göç Bağlamında Avrupa Entegrasyonu", H. N. Bayraç (Ed.), Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar (ss. 201-216), Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa.
 • Meçik, O. (2021), "Sağlığın Ötesinde COVID-19: Ekonomi ve Yaşam Koşulları Üzerindeki Etkiler", A. Arslantaş & N. Acar (Ed.), Tüm Yönleriyle COVID-19 (ss. 580-590), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2021), "Gelecek Ne Getirecek? Türkiye'de İşgücü Piyasası Dinamikleri", S. Alçın, B. Erdil Şahin, D. D. Dereli, M. Hamzaoğlu & İ. Ertek (Ed.), Gelecekte Ekonomi (ss. 561-585), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Meçik, O. (2020), "Mülteciler ve Göçün Kent Dinamiğine Etkileri: Eskişehir'de Göçün Analizi", O. İmga & E. Osmanoğlu (Ed.), Şehir ve Güvenlik (ss. 259-278), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Dura, Y. C. Yenilmez, F. ve Meçik, O. (2020), "Kurumsal Yapı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiyi Yeniden Düşünmek: Kurumsal Parametrelerin Kökleri ve Endeksleme Metodolojilerinin Değerlendirilmesi", H. Karadal, M. Halis ve G. Mert (Ed.), Girişimcilik & Liderlik: Güncel Gelişmeler (ss. 17-54), ATİ Akademi Titiz Yayınları, İstanbul.
 • Meçik, O. ve Kılıçaslan, Y. (2020), "TÜBİTAK Projeleri", B. Günsoy (Ed.), Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi (ss. 140-169), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2020), "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu", H. N. Bayraç ve F. Çemrek (Ed.), Enerji Ekonomisi ve Politikaları (ss. 327-343), Ekin Yayınevi, Ankara.
 • Meçik, O. (2020), "Dış Ticarette Gelişen Trendler ve Teknolojiler", S. Küçüksakarya (Ed.), Dış Ticarete Giriş (ss. 159-182), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2020), "Dış Ticaretin Mal ve Ülke Bazında Çeşitlendirilmesi", S. Küçüksakarya (Ed.), Dış Ticarete Giriş (ss. 135-158), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karabacak, M. & Meçik, O. (2017), “Major Macroeconomic Dynamics for Labor Market in Turkey: A Causality Analysis”, F. Yenilmez, & E. Kılıç (Eds.), Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 307-320), IGI Global, Hershey. 
 • Meçik, O. (2014), “Uluslararası Sermaye Akımları ve Vergilendirilmesi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme”, E. Gümüş, A. Çelikkaya, E. Ferhatoğlu, M. Aslan, E. Gümüş, S. Bilge ve M. Çildir (Ed.), Prof. Dr. Fazıl Tekin’e Armağan (ss. 343-367), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Çalışkan, Ş. ve Meçik, O. (2010), “Sosyal Sermayenin Oluşumunda ve Radikalleşmenin Önlenmesinde Eğitimin Rolü”, M. Sever, H. Cinoğlu ve O. Başıbüyük (Ed.), Terörün Sosyal Psikolojisi (ss. 41-63), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Doksanyedi, D. ve Meçik, O. (2024), "Yeşil Ekonomi ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Ekonometrik Analiz", İzmir İktisat Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 3, ss. 621-636, 1308-8505, https://doi.org/10.24988/ije.1465528 
 • Umutlu, H.  ve Meçik, O. (2023), "İktisadın Diğer Bilimlerle İlişkisi: İktisat Eğitiminde Dönüşüm", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, ss.287-312, ISSN:2148-4228, https://doi.org/10.17541/optimum.1264590
 • Arslan, F. ve Meçik, O. (2023), "Krizler Çağında OECD Ülkelerinde Tasarruf, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: 2000-2020 Dönemi", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı:1 , ss. 91-115, ISSN: 2687-184X, https://doi.org/10.53443/anadoluibfd.1166402 
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. & Meçik, O. (2022), “The Analysis of the Relationship between Housing Prices and Interest Rates in Turkey”, Dokuz Eylül University Journal of the Faculty of Business, Vol. 23, Number 1, pp. 15-34, ISSN: 1303-0027, https://doi.org/10.24889/ifede.992109
 • Kopuk. E. ve Meçik, O. (2022), "Türkiye'nin Dış Ticaretinde Türk Lirasının Değer Kaybının Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 34, ss. 551-565, ISSN: 1308-9552, https://doi.org/10.21076/vizyoner.990721
 • Yılmaz, R. ve Meçik, O. (2021), "Türkiye'de Paranın Depolitizasyonu, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Siyasal Partilerin Dönüşümü", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 4, ss. 931-952, ISSN: 2667-8683.
 • Heydarova, M. ve Meçik, O. (2021), "Türkiye Ekonomisinde Finansallaşma ve Fiyat İstikrarı İlişkisinin Analizi: 2003-2019 Dönemi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, ss. 167-184, ISSN: 1302-6739.
 • Gelekçi, K. A. ve Meçik, O. (2021), "Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Göç Hareketlerinde Sosyal Sermaye Etkisi: İzmir ve İstanbul Örneği", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 80, ss. 199-229, ISSN: 1304-0103.
 • Bingöl, Ş. ve Meçik, O. (2021), "Yeni Kapitalizm ve Türkiye'de Tarım Sektörünün Dönüşümü", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ss. 586-605, ISSN: 1302-1265.
 • Meçik, O. ve Aytun, U. (2020), "Covid-19 Döneminde Eşitsizlikler: Çalışma İçerikleri ve Ücretler", Emek Araştırma Dergisi, Cilt: 11, ss. 1-26, ISSN: 1305-6182.
 • Koyuncu, T. ve Meçik, O. (2020), "Covid-19 Pandemisinin Türkiye'de Ekonomik Büyümeye Sektörel ve Sektörler Arası Etkileri", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, ss. 112-131, ISSN: 2148-029X.
 • Meçik, O. ve Koyuncu, T. (2020), "Türkiye'de Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, ss. 2618-2635, ISSN: 2147-1185.
 • Kopuk. E. ve Meçik, O. (2020), "Türkiye'de İmalat Sanayi ve Tarım Sektörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1998-2020 Dönemi Analizi", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, ss. 263-274, ISSN: 1302-0064.
 • Dura, Y. C., Yenilmez, F. ve Meçik, O. (2018), "Kurumsal İktisadın Tarihsel, Kavramsal ve Metodolojik Bir Değerlendirmesi", Türk İdare Dergisi, Sayı: 487, ss. 585-628, ISSN: 1300-3216.
 • Doğru, B. N. ve Meçik, O. (2018), "Türkiye'de Endüstri 4.0'ın İşgücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı, ss. 1581-1606, ISSN: 1301-0603.
 • Başülmez, Ü. ve Meçik, O. (2018), "Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstriyel Ekoloji Kapsamında E-Atık Politikaları İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 52, ss. 381-408, ISSN: 1301-3688.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2018), “G20 Ülkelerinde Emisyonlar ve GSYH Arasındaki İlişki”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 14, Sayı:3, ss.625-642, ISSN:2147-9194.
 • Meçik, O. ve Aytun, U. (2018), “Türkiye ekonomisinde erken sanayisizleşmeye bölgesel bir yaklaşım”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı:45, ss.59-81, ISSN:1010-9935.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), “Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Sayı:1, ss.75-96, ISSN:1302-504X.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:33, ss.45-56, ISSN:1302-6658.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013), “Türkiye’de Sağlık-Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:37, ss.123-130, ISSN:1302–1842.
 • Meçik, O., Genç, E. ve Karabacak, M. (2013), “Uşak Ekonomisi ve Yerel Dinamiklerin Rolü”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6 Sayı:1, ss.48-69, doi: 10.12780/UUSBD138.
 • Meçik, O. (2012), “Ulaştırma Ağlarının Ekonomik Entegrasyonlara Etkisi ve Türk Dünyası Boyutu”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Sayı:2, ss.22-33, doi: 10.12780/UUSBD112.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2011), “ARIMA Modelleri ile Enflasyon Tahminlemesi: Türkiye Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:16 Sayı:22, ss.177-198, ISSN:1303-8370.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Gönül, B. ve Meçik, O. (2023), "Afet Dönemlerinde Türkiye'de Gençlerin Eğitime Erişimi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması", 5. Küresel Eşitsizlikler Konferansı: Afetler ve Eşitsizlikler, 7 Aralık 2023, İstanbul.
 • Karcı, S. ve Meçik, O. (2023), "Eşitsizlikleri Kamu Politikaları Kapsamında Düşünmek: Yurttaşlık Üzerine Bir Değerlendirme", Kamu Yönetimi Kongresi, 26-27 Ekim 2023, Ankara.
 • Meçik, O. ve Karcı, S. (2023), "Türkiye'de Genç İstihdamı ve Kesişimsel Eşitsizlikler: Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler", X. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Eylül 2023, İstanbul.
 • Akar, İ. ve Meçik, O. (2022), "Mesleki Eğitim ile İstihdam Arasındaki İlişkiye Dair İncelemeler", 10. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, 9-10 Haziran 2022, İstanbul.
 • Arslan, F. ve Meçik, O. (2021), "Krizler Çağında OECD Ülkelerinde Tasarruf, Yatırım ve Ekonomik Büyüme", EKON-TEK 2021 21. Ulusal İktisat Kongresi, 5-7 Kasım 2021, Eskişehir. 
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2020), “Covid-19 Salgınının Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri”, C-IASOS I. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 24 Ekim 2020, İzmir.
 • Meçik, O. (2020), "Mülteciler ve Göçün Kent Dinamiğine Etkileri: Eskişehir'de Göçün Analizi", Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, 2-3 Ocak 2020, Polis Akademisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara.
 • Meçik, O., Aytun, U. ve Kılıçaslan, Y. (2019), "Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği", 20. Ulusal İktisat Sempozyumu, 17-18 Ekim 2019, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aytun, U., Meçik, O. ve Kılıçaslan, Y. (2017), “Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi”, EconHarran 2017 Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, 20-21 Nisan 2017, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Meçik, O. (2016), “İşgücü Verimliliği Karşısında Parkinson Kanunu”, 2. Üretim Ekonomisi Kongresi, 11-12 Nisan 2016, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Meçik, O. (2014), “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkileri”, Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Çalışkan, Ş. ve Meçik, O. (2013), “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Katkıları”, V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Celal Bayar Üniversitesi İİBF & Salihli MYO, Salihli, Manisa.
 • Nalbantçılar, A. B. ve Meçik, O. (2012), “Rekabeti ve Tüketici Davranışlarını Şekillendiren Yeni Trend: Sosyal Medya”, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Meçik, O. (2012), “Türkiye İçin Bilgi Ekonomisi Analizi”, Akademik Bilişim Konferansları 2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Meçik, O., Genç, E. ve Karabacak, M. (2011), “Uşak’ta Kentleşme, Ekonomi ve Yerel Dinamikler Bağlamında Stratejik Adımlar”, II. Uşak Sempozyumu, 13-15 Ekim 2011, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Meçik, O. ve Nalbantçılar, A. B. (2011), “Küreselleşme Sürecinde Firmaların Rekabet Üstünlüğü İçin Bir Anahtar: Yerel Ekonomiler”, 3. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Diğer yayınlar :

 • Akar, İ. ve Meçik, O. (2024), “Üniversite-Sanayi İş Birliği Perspektifinden Mesleki Eğitim-İstihdam İlişkisi”, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı: 165, ss.31-37.
 • Aytun, U.; Kılıçaslan, Y.; Meçik, O., ve Yapıcı, Ü. (2024), "Labor Market Effects of Robots: Evidence from Turkey", The Forum ERF Policy Portal, March 5 2024.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2023), "Doğru Eğitim Doğru Meslek: Doğru Eşleşme Neden Önemli?", İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı: 158, ss.84-86.
 • Meçik, O. (2021), "İşgücü Piyasasındaki Dönüşüme Hazır mıyız?", Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 8, ss.50-52.
 • Meçik, O. (2018), "Bölgesel Perspektiften Türkiye'de Erken Sanayisizleşme", İktisat ve Toplum Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 93, ss.40-45.
 • Meçik, O. (2017), “Sosyal Sermaye Farkındalığı Üzerine”, Plaza İş Yaşamı Dergisi, Sayı:2, Mayıs 2017, ss.4-5, Eskişehir.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye’de Emeğin Bölgelerarası Göçünün Belirleyicileri Üzerine”, İktisat ve Toplum Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 75, ss.53-57.
 • Meçik, O. (2016), “Endüstri 4.0 ve Eskişehir”, Plaza İş Yaşamı Dergisi, Sayı:1, Aralık 2016, ss.4-5, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2016), “Ekonomi Denizinde Eskişehir Gemisi”, Eskonomi Aylık Ekonomi ve İş Yaşamı Dergisi, Sayı:3, Ocak 2016, ss.4-5, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2015), “Ekonomide Kadının Rolü”, Eskonomi Aylık Ekonomi ve İş Yaşamı Dergisi, Sayı:2, Aralık 2015, ss.4-5, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2015), “Ekonomi Penceresinden Eskişehir”, Eskonomi, Sayı:1, Kasım 2015, ss.14-16, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2014), “Orta Gelir Tuzağı ve Sürdürülebilirlik”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:3 Sayı:6 Şubat Mart Nisan 2014, ss.96-97, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2014), “Eskişehir’de Perakende Sektörü ve Alışveriş Merkezleri İçin Öngörüler”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:3 Sayı:5 Kasım-Aralık 2013 Ocak 2014, ss.62-63, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2011), “Küresel Gelişmeler Işığında Eskişehir’de Perakende Sektörü ve Ekonomi”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2 Sayı:11 Eylül-Ekim 2011, ss.38-40, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2011), “Eskişehir’de Ekonomi ve İstihdamın Genel Görünümü”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2 Sayı:10 Temmuz-Ağustos 2011, ss.78-80, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2010), “Eskişehir’in Beşeri ve Sosyal Sermaye Dinamiği”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2 Sayı:6 Temmuz-Ağustos 2010, ss.26-27, Eskişehir.
 • Dağdemir, Ö. ve Meçik, O. (2008), "Eskişehir'deki Organize Alışveriş Merkezlerinin Kent İstihdamına Katkısı", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:25 Sayı:109 Mart-Nisan 2008, ss.47-54, Eskişehir.

Hakemlikler:

 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016
 • IGI Global
 • Business and Economics Research Journal
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • TBB Bankacılar Dergisi
 • Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Sosyoekonomi Dergisi
 • Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
 • Göç Araştırmaları Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
 • IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
 • Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Akademik İncelemeler Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 • World Journal of Applied Economics
 • Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
 • International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries
 • 7th International Conference (ICE-TEA 2021)
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Yıldız Social Science Review
 • Journal of Emerging Economies and Policy
 • Alphanumeric Journal
 • Emerald Book Series CSEF
 • Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
 • Journal of Economy Culture and Society
 • Alternatif Politika
 • İstanbul İktisat Dergisi
 • EKON-TEK 2021 21. Ulusal İktisat Kongresi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • International Journal of E-Business Research
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • International Journal of Social Inquiry
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
 • BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies
 • Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi Dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi
 • Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi
 • İzmir Sosyal Bilimler Dergisi
 • Environmental Research and Technology
 • Journal of Economics and Research
 • Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Fiscaoeconomia
 • International Journal of Environmental Studies
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Bölgesel Araştırmalar Dergisi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 • Doksanyedi, D. "Yeşil Ekonomi ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Ekonometrik Analiz", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 6 Haziran 2024
 • Abille, A. B. "Macroeconomic Determinants of Balance of Payment Performance in Selected African Countries", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 23 Haziran 2022
 • Arslan, F. "Krizler Çağında OECD Ülkelerinde Tasarruf, Yatırım ve Ekonomik Büyüme", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 23 Haziran 2022
 • Gelekçi, K. A. "Sosyal Sermayenin Sığınmacıların Göç Destinasyonuna Etkisi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 28 Ağustos 2020
 • Bingöl, Ş. "Yeni Kapitalizm ve Türkiye'de Tarım Sektörünün Dönüşümü", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 28 Ağustos 2020
 • Heydarova, M. "Türkiye Ekonomisinde Finansallaşma ve Fiyat İstikrarı İlişkisi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 27 Ağustos 2020
 • Kılıç, A. "Diyalektik Materyalizm ve Bağımlılık Teoremi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 27 Ağustos 2020
 • Başülmez, Ü. “Türkiye’de Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle E-Atık Politikaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 5 Nisan 2018

Yönetilen Doktora Tezleri :

 • Akar, İ. “Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Mesleki Eğitim ve İstihdam Arasındaki İlişki”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 24 Haziran 2024
 • Dura, Y. C. “Kurumsal İktisat Yaklaşımları Bağlamında Kurumsal Yapı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teori ve Uygulama” (I. Danışman: Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 19 Ekim 2018

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • “Robotlar, İstihdam ve Ücretler: Türkiye İşgücü Piyasasından Kanıtlar ve Politika Önerileri”, TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projesi, Araştırmacı (2022-2024)
 • "Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms", Economic Research Forum, Structural Change, Resource Misallocation and Growth Dynamics, Researcher (2017-2018)
 • Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri”, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, Araştırmacı (2017-2019)
 • “ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mezunlarının Eskişehir Sanayisinde İstihdamlarını Artırmak Üzere Öğrencilerin Beşeri ve Sosyal Sermayelerini Geliştirecek Yol Haritasının Belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2016-852) Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı (2016-2017) 

Akademik Görevler :

 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Akademik Bülten – Editör (2013-2015)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi – Dergi Sekretaryası (2013-2014)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi – Editör Yardımcısı (Yayın Kurulu Üyesi) (2014)
 • Uşak Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – Editör Yardımcısı (2014-2015)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi – Editör (Yayın Kurulu Üyesi) (2015-2022)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir Osmangazi Haber Gazetesi – Ekonomi Editörü (2015-2018)
 • Uşak Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – Editör (2015-2016)
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Verimlilik Proje Ödülleri – Gönüllü Bağımsız Değerlendirici (2016)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi – Yayın Kurulu Üyesi (2016-2019)
 • IGI Global, Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization – Editorial Board Member (2016-2017)
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Verimlilik Proje Ödülleri – Gönüllü Bağımsız Değerlendirici (2018)
 • WERI, Economics Literature (İktisadi Literatür) - Editör Yardımcısı (2018-2024)
 • Türkiye Ekonomi Kurumu - Ekonomi-tek Dergisi  Yardımcı Editör (2018-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – Yayın Kurulu Üyesi (2019-2022)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi – Baş Editör (2019-2023)
 • İzmir Sosyal Bilimler Dergisi Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi (2019-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi – Baş Editör (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – İktisadi ve İdari Bilimler Alan Editörü (2020-2022)
 • UPA Strategic Affairs – Editör Kurulu Üyesi (2020-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – 2021 Yılı Bilim Ödülü Jüri Üyesi (2022)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir İktisat Dergisi – Editör Kurulu Üyesi (İktisat Alan Editörü) (2022-…)
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Yönetim ve Ekonomi Dergisi – Bilim Kurulu Üyesi (2022-…)

İdari Görevler :

 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi – İktisat Bölümü Koordinatörü (2011-2015)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Bülten Komisyonu Üyesi (2013-2015) 
 • Uşak Üniversitesi – Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi – Müdür Yardımcısı (2013-2015)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü Erasmus Koordinatörü (2015-2017)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Yunusemre Araştırma Merkezi – Danışma Kurulu Üyesi (2015-2021)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi – Denetleme Kurulu Üyesi (2016-2018)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eskişehirsporlular Kulübü – Danışman (2016-2017)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi (2016-2019)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür (2018)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür (2018-2023)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Danışma Kurulu Üyesi (2019-2023)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu – Müdür (2019-2021)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sürekli Eğitim Merkezi – Danışma Kurulu Üyesi (2019-2023)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi – Müdür (2019-2021)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Rektör Danışmanı (2019-2022)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyesi (2019-2024)
 • Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üniversite Temsilcisi (2020-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu Üyesi (2020-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Covid-19 Üniversite Koordinasyon Komisyonu Üyesi (2020-2023)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Üyesi (2021-2023)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (2021-…)
 • Türkiye Ekonomi Kurumu - Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği (2021-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eğitim Politikaları Geliştirme Kurulu Üyesi (2022-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Bilişsel Davranışsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi – Yönetim Kurulu Üyesi (2022-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Rektör Danışmanı (2022-2023)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Komisyonu Üyesi (2023-…)

Üyelikler :

 • Türkiye Ekonomi Kurumu (2017-…)
 • Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (2024...)

Dersler :

 • Emek İktisadı (Y. Lisans), Ekonomi Politikası Araştırmaları, Mikro İktisat, Yenilik İktisadı ve Teknoloji, Bilgi Ekonomisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi (2014-2015 Güz Dönemi)
 • Makro İktisat, Ekonomi, Ekonomiye Giriş, Bankacılık İşlemleri (2014-2015 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, İktisat Tarihi II (2014-2015 Yaz Dönemi)
 • Mikro İktisat, Genel Ekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Para ve Sermaye Piyasaları, Para Politikası Araştırmaları I, AÖF İktisada Giriş I Danışmanlık Dersi (2015-2016 Güz Dönemi)
 • Makro İktisat, İktisat II, Ekonomi, Ekonomiye Giriş, Bankacılık İşlemleri, Finansal Ekonomi, Para Politikası Araştırmaları II, AÖF İktisada Giriş II Danışmanlık Dersi (2015-2016 Bahar Dönemi)
 • Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I (2016-2017 Güz Dönemi)
 • Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Ekonomi, Ekonomiye Giriş, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2016-2017 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat (2016-2017 Yaz Dönemi)
 • Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I, Mesleki Vizyon (2017-2018 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Ekonomi, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2017-2018 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat Teorisi II, Makro İktisat (2017-2018 Yaz Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I, Mesleki Vizyon (2018-2019 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2018-2019 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat Teorisi II, Makro İktisat, Bankacılık İşlemleri (2018-2019 Yaz Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Yenilik İktisadı ve Teknoloji, Para Politikası Araştırmaları I (2019-2020 Güz Dönemi)
 • İleri Makro İktisadi Analiz (Doktora), Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2019-2020 Bahar Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Makro İktisat Teorisi I, Yenilik İktisadı ve Teknoloji, Para Politikası Araştırmaları I (2020-2021 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2020-2021 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Yenilik İktisadı ve Teknoloji (2020-2021 Yaz Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Mikro Ekonomi (Tezsiz Y. Lisans), Makro İktisat Teorisi I, Yenilik İktisadı ve Teknoloji, Para Politikası Araştırmaları I (2021-2022 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2021-2022 Bahar Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Makro Ekonomi (Tezsiz, Tezsiz II. Öğretim Y. Lisans)Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I (2022-2023 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2022-2023 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, İktisat I, İktisat II (2022-2023 Yaz Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Ekonominin Temelleri (Disiplinlerarası Ekonomi Hukuku Y. Lisans), Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi (Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Y. Lisans), Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I (2023-2024 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro Ekonomi (Tezsiz II. Öğretim Y. Lisans), Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2023-2024 Bahar Dönemi)