Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

 

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Y. Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

 

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  
 

Yayınlar:   

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Yazılan kitaplar :

Yazılan kitaplarda bölümler :

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Hakemlikler:

Projelerde Yaptığı Görevler :

Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerde Danışmanlık :

İdari Görevler :

  • İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012- Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :