Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
 • Araştırma Alanları: Gelir Dağılımı, Büyüme, Tasarruf, Yoksulluk.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1132
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-18
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2008

Y. Lisans

İktisat Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Doktora

İktisat Bölümü

Dumlupınar Üniversitesi

2015

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009-2015

Ar. Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015-2016

Dr.Öğr.Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • ŞENGÜR MEHMET (2020). Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Panel Veri Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 331- 346. (Yayın No: 6074689)
 • BAYZİN SİNEM,ŞENGÜR MEHMET (2019). Üniversite Sanayi İşbirliğinde Teknoparkların Rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 299-314. (Yayın No: 5854311
 • SANJAR SANAULLAH & ŞENGÜR MEHMET (2019).  Döviz Kuru, Dış Ticaret Yoksulluk İlişkisi: Afganistan Örneği.  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(62), 106-124. (Yayın No: 5527090)                               
 • ŞENGÜR MEHMET (2019).  Türkiye’de Yoksulluğun Göürünümü.  The Journal of Economics and Related Studies, 1(1), 43-56. (Yayın No: 5527005)                                       
 • TABAN SAMİ & ŞENGÜR MEHMET (2017).  THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME DISTRIBUTION AND DEVELOPMENT: THE CASE OF TURKEY.  Journal of Life Economics, 4(13), 9-16., Doi: 10.15637/jlecon.190 (Yayın No: 3698331)                                                                  
 • TABAN SAMİ & ŞENGÜR MEHMET (2016).  Türkiye de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz.  Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(47), 47-64. (Yayın No: 2900475)                                                                                                
 • ÇELİKAY FERDİ & ŞENGÜR MEHMET (2016).  Education expenditures and income distribution  an empirical analysis on European countries.  Humanomics, 32(3), 230-247., Doi: 10.1108/H-01-2016-0005 (Yayın No: 2902745)                                                                                            
 • ŞENGÜR MEHMET & TABAN SAMİ (2016).  Türkiye de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri.  Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 29-53. (Yayın No: 2900507)                                                                                     
 • ŞENGÜR MEHMET & TABAN SAMİ (2016).  Gelir Dağılımı Tasarruf İlişkisi  Türkiye de Hanehalkı Gelir TürününTasarruflar Üzerindeki Etkisi.  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 49-72. (Yayın No: 2900438)                                                                                            
 • TABAN SAMİ & ŞENGÜR MEHMET (2014).  Türkiye de Ar Ge ve Ekonomik Büyüme.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 355-376. (Yayın No: 1711985)                                                                                                    
 • UZGÖREN ERGİN & ŞENGÜR MEHMET  & YİĞİT ÜMİT (2013).  Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi  Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama.  Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 29-44. (Yayın No: 1711766)                   
 • ŞENGÜR MEHMET & TABAN SAMİ (2012).  Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması  Eskişehir İli Örneği.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 13(1), 59-89. (Yayın No: 1711535)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • SEZGİN SELAMİ & ŞENGÜR MEHMET (2019).  Din ve Savunma Harcamaları (Religion and Defence Expenditure)27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA.  , 1-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).  ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1(1), 1-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5134508)                                                   
 • ŞENGÜR SEDEF & ŞENGÜR MEHMET (2019).  Gelir ve Eğitimin Kırsal Nüfus Üzerindeki Etkileri.  ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,, 582-589. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5527611)                                                                                                          
 • ŞENGÜR MEHMET  & SANJAR SANAULLAH (2018).  Tasarruf ve Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi:Afganistan Örneği.  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 155-156. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5527151)                                                                                                                                                                 
 • ŞENGÜR MEHMET (2018).  Türkiye’de Yoksulluk Açısından Kadınların İşgücüne Katılımı ve Cinsiyet Faktörü.  ICOSS (İnternational Conference on Social Sciences), 131-131. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5527552)                                              
 • ŞENGÜR MEHMET & SANJAR SANAULLAH (2018).  The Relationship Between Economic Growth and Poverty:Afghanistan.  ICOSS (İnternational Conference on Social Sciences), 119-119. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5527536)                                              
 • ŞENGÜR MEHMET (2018).  Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Olan Makroekonomik Değişkenler.  1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), 201-201. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5527572)               
 • ŞENGÜR MEHMET (2018).  Türkiye’de Bölgesel Yoksulluk ve Zaman Kullanımı İlişkisi.  6th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 35-36. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5527140                                              
 • ŞENGÜR MEHMET & TABAN SAMİ (2016).  Determinants of Household Employment Type in Turkey.  2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2900321)                              
 • ŞENGÜR MEHMET & TABAN SAMİ (2013).  The Effects of  the Global Fınancial Crisis on the Sources of Economic Growth in Turkey.  Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Balkanlar Konferansı, Prizren (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1712244)       
 • UZGÖREN ERGİN & ŞENGÜR MEHMET, YİĞİT ÜMİT (2012).  "Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebin Etkileyen Faktörler: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama".  Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 55-72.                     
 • ŞENGÜR MEHMET & TABAN SAMİ (2010).  Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması  Eskişehir İl Örneği.  Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 1, 611-625. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1712086)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

 • İşletme-Ekonomi Dizisi Derlemeler-I İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın, Bölüm adı:(Ekonomik Büyüme Dış Ticaret İlişkisi: Afganistan Örneği) (2019)., ŞENGÜR MEHMET &SANJAR SANAULLAH,  Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Editör:Kılıç Metin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 500, ISBN:978 - 605 - 242 - 526 - 8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5527120)                                     
 • Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies, Bölüm adı:(The Relationship Between Income Inequality and Access to Technology: The Case of Turkey) (2019)., ŞENGÜR MEHMET,  Peter Lang, Editör:Akıncı Adil, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 350, ISBN:978-3-631-79727-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:5527103)                               
 • A Comparative Perspective of Women’s Economic Empowerment, Bölüm adı:(Women’s Empowerment and Women’s Poverty) (2019)., ŞENGÜR MEHMET,  Routledge, Editör:Yenilmez İnce Meltem , Çelik Burak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-0-367-14694-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5527135)                            
 • Political Economy in Transition Economies, Bölüm adı:(The Relationship between Education and Economic Growth in Transition Economies) (2017)., TABAN SAMİ & ŞENGÜR MEHMET,  Aurel Vlaicu University of Arad, Editör:Tayfur BAYAT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 207, ISBN:978-973-752-780-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3698165)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • ESOGÜ 2015-17040 NOLU BAP Projesi (2016),  Araştırmacı,  Proje Başlığı: “Türkiye'de Gelir Dağılımı Tasarruf İlişkisi: Hanehalkı Tasarruf Davranışının Tespiti”, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Sami Taban.

Editörlük :

BİLTÜRK, The Journal of Economics and Related Studies (Diğer endeksler), Dergi, Editör, Dergipark,  01.01.2019---

Hakemlik Görevleri

 • Hakemlik (2016), Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Hakemlik (2016),Türkiye Bankalar Birliği Dergisi.
 • Hakemlik (2016), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.           
 • Hakemlik (2017),Journal of Yaşar University.
 • Hakemlik (2017),Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.
 • Hakemlik (2017),Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.
 • Hakemlik (2018), Journal of Yaşar University.     3 tane
 • Hakemlik (2018),Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Hakemlik (2019),Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.
 • Hakemlik (2019),Ekonomi Maliye İşletme Dergisi (EMİD).
 • Hakemlik (2019),İktisadi Yenilik Dergisi.
 • Hakemlik (2019),Equinox Journal of Economics Business and Political Studies.
 • Hakemlik (2019),Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED).
 • Hakemlik (2019), Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Hakemlik (2020),Equinox Journal of Economics Business and Political Studies.
 • Hakemlik (2020),Ekonomi Maliye İşletme Dergisi (EMİD)

Son İki Yılda Verilen Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

     

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Ekonomiye Giriş-I

3

0

İktisat-I

3

0

Mikro İktisat Teorisi- I

3

0

Gelir Dağılımı Politikası

2

0

İktisat Teorisi Araştırmaları-I

3

0

İlkbahar

Ekonomiye Giriş-II

3

0

İktisat-II

3

0

Mikro İktisat Teorisi- II

3

0

İktisadi Planlama

2

0

İktisat Teorisi Araştırmaları-II

3

0

Yaz Okulu

İktisat-I

3

0

İktisat-II

3

0

Gelir Dağılımı Politikası

2

0

İktisadi Planlama

2

0

2018-2019

Güz

Ekonomiye Giriş-I

3

0

İktisat-I

3

0

Mikro İktisat Teorisi- I

3

0

Gelir Dağılımı Politikası

2

0

İktisat Teorisi Araştırmaları-I

3

0

Makro İktisadi Analiz (Yüksek Lisans)

3

0

İlkbahar

Ekonomiye Giriş-II

3

0

İktisat-II

3

0

Mikro İktisat Teorisi- II

3

0

İktisadi Planlama

2

0

İktisat Teorisi Araştırmaları-II

3

0

Yaz Okulu

İktisat-I

3

0

İktisat-II

3

0

Gelir Dağılımı Politikası

2

0

İktisadi Planlama

2

0

2019-2020

Güz

İktisat-I

3

0

Mikro İktisat Teorisi- I

3

0

Gelir Dağılımı Politikası

2

0

İktisat Teorisi Araştırmaları-I

3

0

Makro İktisadi Analiz (Yüksek Lisans)

3

0