Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞENGÜR
 • Araştırma Alanları: Gelir Dağılımı, Büyüme, Tasarruf, Yoksulluk.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1132
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi
 • Ofis: A2-18
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2008

Y. Lisans

İktisat Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Doktora

İktisat Bölümü

Dumlupınar Üniversitesi

2015

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009-2015

Ar. Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015-2016

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • ÇELİKAY FERDİ, ŞENGÜR MEHMET (2016).  “Education expenditures and income distribution: an empirical analysis on European countries”,   Humanomics, 32(3), 230-247, DOİ: 10.1108/H-01-2016-0005.
 • ŞENGÜR MEHMET, TABAN SAMİ (2016).  “Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri” ,  Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 29-53.
 • TABAN SAMİ, ŞENGÜR MEHMET (2016).  “Türkiye’de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”,  Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(47), 47-64.
 • ŞENGÜR MEHMET, TABAN SAMİ (2016).  “Gelir Dağılımı-Tasarruf İlişkisi: Türkiye’de Hanehalkı Gelir Türünün Tasarruflar Üzerindeki Etkisi”,  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 49-72.
 • TABAN SAMİ, ŞENGÜR MEHMET (2014).  "Türkiye’de Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme".  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 355-376.
 • UZGÖREN ERGİN, ŞENGÜR MEHMET, YİĞİT ÜMİT (2013).  “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”.  Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 29-44.
 • ŞENGÜR MEHMET, TABAN SAMİ (2012).  “Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği”,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 59-89.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • ŞENGÜR MEHMET, TABAN SAMİ (2016).  “Determinants of Household Employment Type in Turkey”.  2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 292-294. (Yayınlanmış Özet bildiri).
 • TABAN SAMİ, ŞENGÜR MEHMET (2015).  ”Türkiye'de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”.  IV. Anadolu International Conference in Economics, 1, 197. (Yayınlanmış Özet bildiri).
 • TABAN SAMİ, ŞENGÜR MEHMET (2013).  “R&D And Economic Growth in Turkey”.  Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Balkanlar Konferansı, Prizren, 1, 159. (Yayınlanmış Özet bildiri).
 • ŞENGÜR MEHMET, TABAN SAMİ (2013).  "The Effects of the Global Fınancial Crisis on the Sources of Economic Growth in Turkey”.  Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Balkanlar Konferansı, Prizren, 1, 161. (Yayınlanmış Özet bildiri).
 • ŞENGÜR MEHMET, TABAN SAMİ (2010).  “Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İl Örneği”.  Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 1, 611-625. (Yayınlanmış Tam metin bildiri).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • UZGÖREN ERGİN, ŞENGÜR MEHMET, YİĞİT ÜMİT (2012).  "Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebin Etkileyen Faktörler: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama".  Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 55-72.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • ESOGÜ 2015-17040 NOLU BAP Projesi (2016),  Araştırmacı,  Proje Başlığı: “Türkiye'de Gelir Dağılımı Tasarruf İlişkisi: Hanehalkı Tasarruf Davranışının Tespiti”, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Sami Taban.