TR | EN
Bölümümüz

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet TEKİN  Tel:0 222 2393750/1154 atekin@ogu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR Tel:0 222 2393750/1170 mcildir@ogu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Esra DOĞAN Tel:0 222 2393750/1162 edogan@ogu.edu.tr
Bölüm Sekreteri Hülya YILMAZ Tel:0 222 2393750/1112  

 

GENEL TANITIM

Bölümde dört yıllık lisans programının yanında biri tezli diğeri tezsiz iki yüksek lisans ve maliye doktora programı olmak üzere dört program eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Maliye lisans programının amacı, bilgiye erişim yollarını bilen, yorum yapabilen, bilgiyi kullanabilen, gerektiğinde bilgi üretebilen esnekliklere sahip, mali, hukuki, yönetsel bilgilerle donanımlı, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektördeki işletmelerin çeşitli kademelerinde çalışma için gerekli niteliklerle donanmış yetkin maliyeciler yetiştirmektir.

Maliye lisans programı, İktisadi ve İdari Bilimler'e bağlı lisans programları  içinde mezuniyet sonrası iş bulma potansiyeli açısından önde gelen bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının maliye derslerinin yanında iktisat, işletme, hukuk ve muhasebe dersleri ile zenginleştirilmiş olması ve günün koşullarına göre programın gözden geçirilerek güncel konuları da içermesidir. Programın üçüncü ve dördüncü sınıflarında seçimlik derslerin sayısının artması öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı vermekte, bu da onların aldıkları derslerdeki motivasyon ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemektedir. Maliye programında, yandal ve çift anadal imkânı da bulunmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri dilerlerse kamu kurumları ya da özel işletmelerde staj yapmakta ve mezun olmadan önce uygulama ile tanışma fırsatına da kavuşmaktadırlar. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel çalışmalara, öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmaları özellikle teşvik edilmekte, bu yolla kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.

Maliye lisans programından mezun olan öğrencilerin yarışma sınavları ile Vergi Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, İdari Yargı Hâkimliği, Gelir Uzmanlığı, Gümrük ve Ticaret Müfettişliği, Kaymakamlık gibi yüksek kariyerli meslekler ile çeşitli kuruluşlarda ve bankacılık gibi finans sektöründe Uzman, Müfettiş, Denetçi, Murakıp unvanları ile de istihdam edilmeleri mümkündür. Bunların yanında akademik kariyer yapma olanağı da vardır. Mezunlar için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak bağımsız çalışma ve Yeminli Mali Müşavir olma da ayrı bir seçenektir.

Bu nedenle, yukarıda ifade edilen kariyer meslekleri kendi kariyerleri için düşünen tüm öğrencileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nü tercih etmeye davet ediyoruz.