Arş. Gör. Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Arş. Gör. Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
 • Araştırma Alanları: Bütçe, Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1134
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama
 • Ofis: A3-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Maliye (2. Anadal)

Anadolu

2000-2004

Y. Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi

2011-2013

Doktora

Maliye

Eskişehir Osmangazi

2013-2018

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2011-….

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2013.
 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığı: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İl Özel İdareleri Üzerine Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı: 165, Temmuz-Aralık 2013.
 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 596, 2014.
 • D.Küçükaycan  ve Tekin,R.C., Performans Esaslı Bütçeleme Sürecinin Tamamlayıcı Unsuru Olarak Performans Denetimi,  International Journal of Applied Economic and Finance Studies; Sayı: 2, No:2, 2017.
 • D.Küçükaycan, Kamu Mali Yönetiminde Hesap Verme Mekanizması Olarak Performans Esaslı Bütçe Sistemi Unsurları, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15. Sayı, Haziran 2019.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Stratejilerinin Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları, Sayı: 324, 2015.
 • Küçükaycan, D., Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik Aracı Olarak Türk Sayıştay’ın Performans Denetimi, Denetişim Dergisi, ISSN: 1308-8335, ss. 35-54, Sayfa sayısı: 119, Sayı: 20, Ankara, 2020.

 

Kitap Bölümü:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Prof. Dr. Fazıl TEKİN'e Armağan Kitap, Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığının Gerekliliği, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Editör: Gümüş, Erdal; Çelikkaya, Ali; Gümüş, Erhan; Ferhatoğlu, Emrah; Bilge, Semih; Aslan Murat; Çildir, Melih, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: 430, ISBN: 978-975-7936-98-5, Bölüm Sayfaları: 65 -100, Eskişehir, Mart 2014.
 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı, Prof. Dr. Metin Taş'a Armağan Kitap, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Gerçek, A. ve Saraçoğlu, F.,   Sayfa sayısı: 381, ISBN: 978-605-344-229-5, Basım sayısı:1, Bölüm Sayfaları: 49-270, Ankara, 2015.
 • D.Küçükaycan ve Çelikay, F. “Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e Armağan Kitap, Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık, Editör: Güner, A., Akgül Yılmaz, G. ve Doğrusöz, B., Sayfa sayısı: 528, ISBN: 978-975-02-5766-7, Basım sayısı: 1, Bölüm Sayfaları: 329-356, Ankara, 2019.
 • D.Küçükaycan  ve Ağdeniz, Ş., Devlet Üniversitelerinin Performans Denetimi Sonuçlarında Raporlanan Bulguların Analizi, Maliye Araştırmaları 3, e-ISBN: 978-975-2449-94-7, Sayfa sayısı: 331, ss: 292-306, İstanbul, Aralık 2019.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metni basılan bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Social Sciences, Aydın, 2013.
 • D.Küçükaycan  ve Ağdeniz, Ş., “The Analysis of the Findings Reported in the Performance Audit of State Universities”, 34th International Public Finance Conference/Turkey, Istanbul University Publication, Editors: Oktar, S.A. ve Taşkın, Y., e-ISBN: 978-605-07-0704-5, pp: 655 -662, April, 2019.
 • D.Küçükaycan, Yönetsel Hesap Verebilirlik Perspektifinden Kamuda Yönetim Aracı Olarak Türkiye’de Program Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, ISBN: 978-625-7029-53-7, Sayfa sayısı: 958, ss: 1-12, Ankara, Aralık 2019.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özeti basılan bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Socıal Sciences, 2013.
 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Evaluation of Turkey Avoiding Strategies from the Middle Income Trap, International Conference Of Interdisciplinary Studies Abstract Booklet 2015 Global Forum: Informing Societies, Uniting Cultures, Celebrating Diversity, 2015.
 • Küçükaycan,D., Performance Reporting as Accountability Mechanism in Public Financial Management, 5. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), Niğde, 2018.
 • Küçükaycan,D.,The Investigatigation of Municipal Performance Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey, 2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, 2018.
 • D.KüçükaycanTürkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Sistemi ve Sürecindeki Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme, 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Temmuz 2019.
 • D.Küçükaycan, Yönetsel Hesap Verebilirlik Perspektifinden Kamuda Yönetim Aracı Olarak Türkiye’de Program Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi (USE 2019), ISSN: 9786257029520, ss: 195, 43, Ankara, Aralık 2019.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında tam metni basılan bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D.,  Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, 29. Maliye Sempozyumu, Sayfa sayısı: 547, ss: 295-323, Mayıs 2014.

 

İdari Görevler:

 • 2012-2015 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi Sekreteryası.
 • 2014-….Farabi Bölüm Koordinatörlüğü