Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ
 • Araştırma Alanları: Sosyal Güvenlik, Vergi ve Kamu Harcamalarının Etkileri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1751
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali İktisat
 • Ofis: A3-4
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Hacettepe Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Ekonomi

Murray State University

1997

Doktora

Ekonomi

Oklahoma State University

2001

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002

Ar. Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003

Yar. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Gumus, E. and Mammadov, R. (2019). "Real Government Expenditure and Economic Growth in the Southern Caucasus Countries: A Panel Data Analysis". Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 22(2), 20-34. DOI: 10.5782/2223-2621.2019.22.2.20
 • Celikay, F. ve Gumus, E. (2017). “The effect of social spending on reducing poverty”, International Journal of Social Economics, 44(5), .620-632.
 • Yalaman G. ve Gumus, E. (2017). “Development Level of Countries and Driving Forces of the Shadow Economy: Empirical Evidence from Panel Data”, International Journal of Economic Perspectives, 11(1), 464-473. 
 • Gumus, E. and Celikay F. (2015). “R&D Expenditure and Economic Growth: New Empirical Evidence”. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 9(3), 205-217. Doi: 10.1177/0973801015579753.
 • Oz Yalama G. and Gumus E. (2013). “Determinants of Tax Evasion Behavior: Empirical Evidence from Survey Data”. International Business and Management, 6 (2), 15-23.
 • Celik, S. Corbacioglu, S. and Gumus E. (2007). “Guns, Crime, and Complexity: A Public Policy Analysis of Gun Control and Crime”. Journal of Business and Public Affairs, 34(1), 65-80.
 • Gümüş, E. (2005). "Benefit-Cost Analysis of Turkish Social Insurance Institute's Gradual Privatization Proposal", Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, 26(4), 87-126. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Kurt, M. ve Gümüş, E. (2018). "Türkiye'de Panel Ekonometrisi Yöntemleri ile Eğitimin Getirileri," Türkieye Ekonomi Kurumu 6. Uluslararası Ekonomi Konferansı," 1-3 Kasım 2018, Antalya.
 • Oz, G. and Gumus, E. (2012). “The Determinants of Tax Evasion Behavior: Empirical Evidence from Survey Data,” 13th International Conference on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Famagusta, TRNC, 24-26 May.
 • Gümüş, E. ve Gamze Öz (2011). “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörler,” Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 15-17 Haziran, Eskişehir.

Yazılan kitaplar:

 • Gümüş, E. ve Şişman M. (2014). Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, PEGEM, Ankara.
 • Gümüş, E. ve Şişman M. (2012). Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, PEGEM, Ankara.
 • Gumus, E. (2009). Benefit-Cost Analysis of Turkish Social Security System, VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Yazılan kitaplarda bölümler:

 • Gümüş, E. (2019). Suç ve Ceza Ekonomisine Giriş, içinde Kriminoloji ve İktisat: Suç ve Ceza İktisadı Üzerine İncelemeler. (Ed. E. A. Güvel ve C. C. Aktan), İzmir: SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları, E-Kitap.
 • Gümüş, E. (2018). Açık Ekonomide Maliye ve Para Politikalarının Etkileri, içinde Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN’a Armağan. (Ed. Ö. Çetinkaya ve A. Gerçek), Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Gümüş, E. (2016). Stagflasyon ve Maliye Politikası, Maliye Politikası I. (Ed. Abdurrahman Taraktaş), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 2135.
 • Gümüş, E. (2016). Maliye Politikası ve Çevre Sorunları, Maliye Politikası II. (Ed. Abdurrahman Taraktaş), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 2263.
 • Gümüş, E., Çelikay, F. Ve Öz Yalama G. (2014). Küresel Eğilimler Bağlamında Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve Değerlendirmeler, içinde Prof. Dr. Fazıl TEKİN’e Armağan, (Editör: Gümüs, Erdal ve diğerleri), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 231.
 • Gümüş, E. (2013). Uluslararası Kamu Malları Kavramı, Uluslararası Kamu Maliyesi. (Ed. Fazıl Tekin), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1876.
 • Gümüş, E. (2013). Maliye Politikası ve Çevre Sorunları, Maliye Politikası II. (Ed. Beyhan Ataç), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1784.
 • Gümüş, E. (2013). Maliye Politikası ve Çevre Sorunları, Maliye Politikası. (Ed. Beyhan Ataç), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1783.
 • Gümüş, E. (2012). Stagflasyon ve Maliye Politikası, Maliye Politikası I. (Ed. Beyhan Ataç), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1530.
 • Gümüş, E. (2012). Sosyal Güvenlik Sistemi ve İşleyişi, Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları. (Ed. Hüseyin Polat), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1495.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Kurt, M. ve Gümüş, E. (xxxx). "Türkiye'de Eğitim Kademelerinin Bireysel Getirileri: Panel Veri Setinden Kanıtlar". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Erken Görünüm,  DOI: 10.30964/auebfd.531243.
 • Mammadov, R. ve Gümüş, E. (2019). "İlköğretim, Kamu Eğitim Harcaması ve Ekonomik Büyüme". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 375-394.
 • Kiraz, H. ve Gümüş, E. (2017). "Kamu Harcamalarının Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54(631), 9-22.
 • Celikay, F. ve Gümüş, E. (2014). “Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Ampirik Bir İnceleme”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 127-138.
 • Öz Yalama G. ve Gümüş E. (2013). “Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Eskişehir’den Bulgular”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 77-98., Doi:10.11122/ijmeb.2013.9.20.433.
 • Çelikay, F. ve Gümüş, E. (2011). “Sağlıkta Dönüşümün Ampirik Analizi”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66(3), 55-92.
 • Celikay, F. ve Gümüş, E. (2010). “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 177-216.
 • Gümüş, E. (2008). “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finansal Geleceği”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45(517), 23-42.
 • Gümüş, E. (2007). “The Social Costs of Monopoly: A Survey and an Evaluation”. Akdeniz IIBF Dergisi, 7(13), 149-164.
 • Çorbacıoğlu, S., Gümüş, E. ve Çelik S. (2006). “An Evaluation of the U.S. Social Security Administration: Policies and Reform Proposals”, E-Akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, Aralık, sayı: 58, (http://www.e-akademi.org/arsiv.asp?sayi=58).
 • Gümüş, E. (2006). “Benefit-Cost Analysis of Reforming the Turkish Social Insurance Institution for the Self-Employed (Bag-Kur)”. METU Studies in Development, 33(2), 169-206.
 • Gümüş, E. (2004). “Crime In Urban Areas: An Empirical Investigation,” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (7), 98-109.
 • Gümüş, E. (2004). “Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği Umut Veriyor mu?”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi6 (3), 1-16.
 • Gümüş, E. (2003). “Crowding-out Hypothesis versus Ricardian Equivalence Proposition: Evidence from Literature,” Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 21-35.
 • Gümüş, E. (2003). “Lifelong Liberal John Maynard Keynes: Some Highlights from His Life,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 81-100.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Gümüş, E. (2007). “Kamu Maliyesi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi ve Finansal Geleceği”, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, 9-13 Mayıs, Belek, Antalya.

Diğer yayınlar :

 • Gümüş, E. (2010). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler, Seta Analiz, 24.
 • Gümüş E. ve Çelikay F. (2010) “Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Etkinliği ve Geleceği” Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, 2 (4), 76-81.

Gazetelerde yazıları

 •  Sosyal güvenlik reform önerisinin bir değerlendirmesi, Dünya Gazetesi, 1 Kasım 2004.
 • Küresel ekonomik kriz ve kapitalizm, Dünya Gazetesi, 8 Temmuz 2009.
 • İradi ve Mali Kurallar, İstikbal Gazetesi, 24 Ekim 2010.

Projelerde yaptığı görevler :

 • Yürütücü, Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Bilimsel Araştırma Projesi, 06.12.2013 - 16.10.2015.
 • Yürütücü, Kamu Harcamalarının Büyümeye Etkisi: Seçili OECD Ülke Verileri İle Uygulama, Bilimsel Araştırma Projesi, 24.06.2016 - 20.10.2017.
 • Yürütücü, Eğitimin Getirileri Üzerine Bir Araştırma, Bilimsel Araştırma Projesi, 01.06.2018 - 09.05.2019.

İdari görevler :

 • Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2004-2019.
 • Fakülte Kurulu Üyeliği, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2012-2019.
 • Üniversite Kütüphane Komisyon Üyesi, 2005 - 2019.
 • Bilimsel Araştırmalar Projeleri Komisyonu Üyeliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2011-06/02/2017.
 • Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı, İİBF,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014-2016.
 • Maliye Bölüm Başkanlığı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2012-2015.
 • Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2012-2015.
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2005-2008 ve 2009-2014.
 • Maliye Bölümü ERAMUS Koordinatörlüğü, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2003-2013.
 • Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009-2012.
 • Dekan Yardımcılığı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2005-2008.

Editörlük ve yayın kurulu üyeliği :

 • Editör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011-2014.
 • Yardımcı Editör,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008-2012.

Yayın Kurulu Üyeliği

 • Applied Economics and Finance, 2015-devam ediyor.
 • Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 - 2019.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008 - 2011.

Hakemlikler:

 • Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
 • Economic Inquiry
 • International Journal of Public Finance
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Journal of Business and Public Affairs
 • Journal of Travel and Hospitality
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Journal of Economics, Banking and Finance
 • Türk İdare Dergisi
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Hakemliği
 • TÜBİTAK Panelist
 • Journal of Economic and Social Studies
 • Applied Economics and Finance
 • Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi
 • Onbudsman Akademik

Yönetilen tezler:

Doktora

 • Rza Mammadov, (2018). Eğitim Standardı, Eğitim Finansmanı ve Ekonomik Büyümenin Panel Ekonometrisi ile Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
 • Öz Yalaman Gamze, (2015). Kayıt dışı ekonominin belirleyicileri ve yayılım etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
 • Çelikay Ferdi, (2014). Türkiye'de sosyal harcamaların yoksulluk üzerine etkileri:Ampirik bir inceleme, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

 • Kurt Merve, (2018). Türkiye'de yükseköğretimin getirileri ve eğitim politikalarına yansımaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
 • Kiraz Halil, (2016). Ekonomik büyüme sürecinde kamu harcamalarının rolü: Seçilmiş OECD ülkeleri üzerine bir araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
 • Dal Emel, (2014). Ekonomik büyüme ile eğitim harcamaları ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
 • Öz Gamze, (2011). Vergi kaçırma eğilimini belirleyen faktörler üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
 • Çelikay Ferdi, (2009). Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından genel sağlık sigortası sisteminin etkinliği ve geleceği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Bilimsel kuruluşlara üyelikler:

 • Turkish American Scientists and Scholars Association (TASSA).

Televizyon konuşmaları:

Canlı Yayın

 • Gümüş, E. Türkiye'de Sosyal Güvenlik, Sorunlar ve Öneriler, TRT Haber, Ekonomi Ajandası, Canlı Yayın (1 Eylül 2010 Çarşamba, 09:15 - 09:55).

Ders Anlatım/Anadolu Üniversitesi Açık Sınıf, TRT OKUL yayını

 • Gümüş, E. (2012). Maliye Politikasına İlişkin Bazı Tanımlamalar, Program  1
 • Gümüş, E. (2012). Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası, Program  2
 • Gümüş, E. (2012). Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası, Program  3
 • Gümüş, E. (2012). İradi Politikalar Karşısında Otomatik İstikrar Sağlayıcılar, Program  4
 • Gümüş, E. (2012). Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası, Program  5
 • Gümüş, E. (2012). Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası, Program  6
 • Gümüş, E. (2012). Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası, Program  7

Seminer:

 • Gümüş, E. (2012). Eğitim-Ekonomi İlişkileri ve Eğitimde Stratejik Planlama Semineri Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık.
 • Gümüş, E. (2016). Eğitim-Öğretim Ekonomisi Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.

Ödüller ve burslar:

 • Yurtdışı Dil, Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, 1995-2001, Milli Eğitim Bakanlığı.

Üniversite dışı deneyimler:

 • Asteğmen, Milli Savunma Bakanlıgı, Askerlik Hizmeti, 2002-2003.
 • Araştırma Görevlisi, Oklahoma State University, 2001.
 • Ekonomi Öğretmeni, Oklahoma State University, 1998-1999.
 • Araştırma Görevlisi, Oklahoma State University, 1998-1999.
 • Memur, Maliye Bakanlığı, 1993-1994.

Eğitim sertifikaları/katılma belgeleri:

 • Öğretim Elemanı Öğrenci İletişimi, ESOGU, 2010.
 • Katılımcı ve Etkin Öğrenme, ESOGU, 2010.
 • Öğrenci ilgisi ve Öğrenme, ESOGU, 2010.
 • Öğretim Tasarımı Eğitim Programı, ESOGU, 2010.
 • Instructional Effectiveness Training Program, Oklahoma State University, 1999.
 • LIFE, Adelphi University, Garden City, New York, 1995.
 • English Proficiency Program, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1994.