Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR
 • Araştırma Alanları: Kamu Borçları, Kamu Gelirleri
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1155
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-5
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Anadolu Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi

2002

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi Bilim Dalı

Uludağ Üniversitesi

2010

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi İİBF Maliye Bölümü

 

 

Yayınlar:

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • “İsveç’te Uygulanan Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi.” Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Ekin Yayın Evi ,Bursa ,Nisan 2011

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • ÇİLDİR, M., “Türkiye ve Hollanda’da Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi”, Mali Pusula, Sayı:54, Haziran 2009, s. 59–74.
 • GÜMÜŞ, E., ÇİLDİR, M., “Kullanım Süresi Geçen ve Kullanılamayacak Hale Gelen Mallarda Kdv Uygulaması”, Vergi Raporu, Sayı:126, Mart 2010, s. 41–47.
 • ÇİLDİR, M., “Avustralya’da Uygulanan Bütçeleme Sistemi ve Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, Mayıs 2010.
 • ÇİLDİR, M., “Amerika Birleşik Devletlerinde Uygulanan Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, Haziran 2010.
 • ÇİLDİR, M., “Mali Kural ve Türkiye Değerlendirmesi”, Yaklaşım Dergisi Ağustos 2010
 • ÇİLDİR, M., “İngiltere’de Uygulanan Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Aralık 2010
 • “2013 yılı Merkezi Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi” Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2013
 • “ Avrupa Birliği Ülkelerinde Finansal İşlem Vergi Uygulamaları ve Türkiye’de uygulanabilirliği” Yaklaşım Dergisi, Eylül 2013
 • “Orta Vadeli Program Kapsamında 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirilmesi”  Yaklaşım Dergisi, Ocak 2016
 • “ Orta Vadeli Mali Plan Kapsamında 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirilmesi” Yaklaşım Dergisi, Mart 2016