Prof. Dr. Fazıl TEKİN (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Fazıl TEKİN (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Araştırma Alanları: Maliye Kuramı, Maliye Teorisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1170
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-9

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

1967

Doktora

Maliye

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

1973

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

DOÇENTLİK

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

1977

PROFESÖRLÜK

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1988

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Tekin, F., “Some Characteristics of Turkish Individual Income Tax” Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı: 2 Kasım 1987, sh. 171 (38 sayfa)
 • Tekin, F., “Türkiye”de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı” Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı: 1 Haziran 1987, sh. 263 (35 sayfa)
 • Tekin, F., “Mali Tevzin”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi Cilt XII, Sayı: 1 Ocak 1977, sh. 116 (48 sayfa)
 • Tekin, F., “AET Ülkelerinde Şirket Kazançlarının ve Dağıtılan Kar Paylarının Vergilendirilmesi” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi Cilt V, Sayı: 2 Haziran 1969 . sh. 118 (14 sayfa)
 • Tekin, F., “Mali Tekeller”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi Cilt V, Sayı: 1 Ocak 1969, sh.316 (39 sayfa)

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2005.
 • Fazıl Tekin, Uluslararası Maliye, (Cilt I) Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 261, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 57 1988.
 • Fazıl Tekin ve Diğerleri, Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 432 Meteksan 1985 ve 1987, Tarih Kurumu Basımevi 1986. 2. Fasikül, Ünite 15.
 • Fazıl Tekin ve Diğerleri, Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 205, Meteksan Basımevi 1984, 1985 ve 1987 ve Tarih Kurumu Basımevi 1986. 2. Fasikül Üniteleri : 16,17.
 • Fazıl Tekin ve Diğerleri, Türk Vergi Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 302, Meteksan Basımevi, 1984, 1985, ve 1987, Tarih Kurumu Basımevi 1986. 2. 3. Fasıküller Üniteleri : 18, 19, 22, 28
 • Fazıl Tekin, “Artan Oranlılık ve Türk Gelir Vergisindeki Uygulaması” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 192/122 Eskişehir 1978.
 • Enrico Barone, “Vergilemenin Matematiksel Teorisine İlişkin Bazı Temel Teoremler” (Cev. Fazıl Tekin), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt XII, Sayı; 1 Ocak 1976, sh.261.
 • Fazıl Tekin, “Mali Tekeller ve Türkiye’de Tütün Tekeli” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 129/79, Eskişehir 1974
 • Fazıl Tekin ve Diğerleri, Uluslararası Mali İlişkiler, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Yayınları No: 944/514.
 • E. Fossati, “Doğrusal Programlamanın Kamu Maliyesine Uygulanması” (Cev. Fazıl Tekin), Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi Cilt V, Sayı 2. Haziran, 1969. sh. 132.
 • Dr. Spaey “Avrupa ve Ekonomik Gelişme” (Cev. Fazıl Tekin), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları 55/24, Avrupa Ekonomik Topluluğu Enstitüsü Yayınları No: 4 1968. sh. 45.

İdari Görevler :

 • Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA) Başkan Yardımcılığı
 • EİTİA Televizyonla Eğitim Enstitüsü Yöneticiliği
 • EİTİA Sinema Televizyon Yüksek Okulu Sinema TV Bölüm Başkanlığı
 • EİTİA İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekan Yardımcılığı
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
 • Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü
 • Osmangazi Üniversitesi Kurucu Rektör Yardımcılığı
 • Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kurucu Dekanlığı
 • Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
 • Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Dönüşümlü olarak)
 • Ö.S.Y.M. Eskişehir İl Yöneticiliği
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanlığı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dekanlığı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik  ve Spor Kulübü Başkanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Başkanı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkanı ve Editörü
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü