Doç. Dr. Gamze ÖZ YALAMAN
Doç. Dr. Gamze ÖZ YALAMAN

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Doktora

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

Doktora Sonrası Araştırma

Public Policy

University of Sheffield

2019-2020

 

 

Görevler ve Unvanlar:

Görevler ve Unvanlar

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

Dr. Öğr. Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016-2020

Doç. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2020-Devam ediyor

Ziyaretçi Araştırmacı

University of Sheffield

2019-2020

 


Yayınlar:

Work in Progress/ Devam Eden Çalışmalar:

 • Fiscal Policy Responses to COVID-19: The Role of the Shadow Economy (with Ceyhun Elgin and Abdullah Yalaman)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Williams, Colin C. & Oz-Yalaman, Gamze. (2021). The coronavirus pandemic, short-term employment support schemes and undeclared work: some lessons from Europe,  Employee Relations, 43(3), 630-643. (SSCI).
 • Williams, Colin C. & Oz-Yalaman, Gamze. (2021). Re-theorising participation in undeclared work in the European Union: lessons from a 2019 Eurobarometer survey, European Societies. (SSCI).
 • Williams, Colin C. & Oz-Yalaman, Gamze. (2021). Explaining different types of undeclared work: lessons from a 2019 Eurobarometer survey, Employee Relations. (SSCI).
 • Williams, Colin C. & Oz-Yalaman, Gamze. (2020). Explaining the informal economy in Western Europe: beyond a rational economic actor perspective, Journal of Economic Studies.
 • Williams, Colin C., Oz-Yalaman, Gamze & Kedir, Abbi M. (2020). Evaluating Policy Approaches Towards Tackling Undeclared Work in the Czech Republic, Economic Alternatives, 26(3), 396-417.
 • Oz-Yalaman, G. (2019). Financial Inclusion and Tax Revenue. Central Bank Review, 19(3), 107-113.
 • Oz-Yalaman, G. (2019). The Relationship Between Corporate Tax Rate and Economic Growth During the Global Financial Crisis: Evidence from a Panel VAR. European Journal of Government and Economics, 8(2), 189-202.
 • Oz-Yalaman, G. (2019). Effect of Government Education Expenditure on Human Capital Efficiency: Evidence from Micro Data. The Empirical Economics Letters, 18(10), 1013-1020.
 • Oz Yalama, Gamze & Gumus, Erdal (2017). Development Levels of Countries and Driving Forces of the Shadow Economy: Empirical Evidence from Panel Data, International Journal of Economic Perspectives, 11(1),  464-473.
 • Oz Yalama, Gamze (2015). Tax Morale Efficiency: An Empirical Analysis, The Empirical Economics Letters, 14(12).
 • Oz Yalama, Gamze & Gumus, Erdal (2013). Determinants of Tax Evasion Behavior: Emprical Evidence from Survey Data, International Business and Management, 6-2, 15-23.
   

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kahraman, K. G. & Öz-Yalaman, G. (2021). Türkiye’de Vergi Aflarının Etkileri: Ampirik Bir Uygulama, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:388.
 • Oz-Yalaman, G. (2020). Testing the Validity of the Compensation Hypothesis by Using Panel Data Analysis. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi16(1), 13-26.
 • Oz-Yalaman, G. (2020). The Effect of Corporate Tax On Foreign Direct Investment. Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, (55), 221-243.
 • Oz-Yalaman, G., Sevinc, D., & Sevil, G. (2019). The Impact of Government Size on Output Volatility: Evidence from World Economies. Business and Economics Research Journal10(4), 761-776.
 • Sevinç, D., Oz-Yalaman, G. & Sevil, G. (2019). The Impact of Globalization on Corporate Taxation: Evidence from The KOF Globalization Index. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi4(3), 350-369.
 • Öz Yalama, Gamze & Gümüş, Erdal (2013). Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Eskişehir’den Bulgular, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cil:9, Sayı:20.
 • Aslan, Murat & Öz, Gamze (2009). Mükelleflerin ve Vergi Dairesi Personelinin Vergi Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama Çalışması, Vergi Sorunları, Cilt 253, 120-129.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Oz-Yalaman, G. The Efficiency of Financial Inclusion: Evidence from the Global Findex Database, International Academic Conference on Management and Economics, St. Anne’s College, University of Oxford, Oxford, UK, 8-10 November 2019.
 • Öz-Yalaman, G. E-Devlet ve Yolsuzluk Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi Kullanılarak Ampirik Bir Uygulama. 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24-27 Nisan 2019, Belek/Antalya.
 • Oz Yalama, Gamze, “The Relationship between Education Expenditure and Labor Productivity in OECD Countries”, AABRI Conference USA, October 10 - 12, 2013.
 • Oz, Gamze and Gumus, Erdal, “The Determinants of Tax Evasion Behavior: Empirical Evidence from Survey Data,” 13th International Conference on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Famagusta, TRNC, 24-26 May 2012.
 • Gümüş, Erdal ve Öz, Gamze, “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörler,” EconAnadolu 2011, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İktisat Kongresi, 15-17 Haziran 2011, Eskişehir.
   

Uluslararası kitap bölümleri :

 • Oz-Yalaman, G. (2020). The Effects of Corporate Tax Rate on the Firm Performance. In Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems (pp. 640-669). IGI Global.
 • Oz-Yalaman, G. & Yıldırım, H. (2019). Cryptocurrency and Tax Regulation: Global Challenges for Tax Administration. In Blockchain Economics and Financial Market Innovation (pp. 407-422). Springer, Cham.
   

Ulusal kitap bölümleri :

 • Gümüş, Erdal, Çelikay, Ferdi & Öz Yalama, Gamze (2014). Küresel Eğilimler Bağlamında Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Fazıl TEKİN’e Armağan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ISBN:978-975-7936-98-5.
   

Yürütülen Projeler :

 • Proje Yöneticisi (Eylül 2019-Eylül 2020):
  Dünya’da Kayıtdışı Ekonominin Analizi, Colin C. Williams ile birlikte. (Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma projeleri kapsamında 2019-2772 proje koduyla desteklenmiştir).
   

İdari Görevler :

 • Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü (2014-2017)
   

Başarı ve Ödüller :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF 2008 Maliye İÖ Bölüm Birincisi
   

Hakemlikler  :

 • Quarterly Review of Economics and Finance, Financial Innovation, Journal of Economic Studies, FUDAN Journal of the Humanities and Social Sciences, Plos One, ESOGU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi