Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN
 • Araştırma Alanları: Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçırma Eğilimi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1165
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-12
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

Doktora

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2009

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Gamze Öz Yalaman, Erdal Gümüş: Development Levels of Countries and Driving Forces of the Shadow Economy: Empirical Evidence from Panel Data, International Journal of Economic Perspectives, Vol 11, Issue 1, March 2017, forthcoming
 • Gamze Öz Yalama, Tax Morale Efficiency: An Empirical Analysis, The Empirical Economics Letters, 14:12, December 2015.
 • Gamze Oz Yalama ve Erdal Gümüş:  Determinants of Tax Evasion Behavior: Emprical Evidence from Survey Data”, International Business and Management, 6-2, p. 15-23, 2013.
 • Gamze Öz Yalama ve Erdal Gümüş: Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Eskişehir’den Bulgular, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cil:9, Sayı:20, 2013.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Gamze Oz Yalama (2013). “The Relationship between Education Expenditure and Labor Productivity in OECD Countries”, AABRI Conference Las Vegas 2013 October 10 - 12, 2013
 • Gamze Oz and Erdal Gumus (2012). “The Determinants of Tax Evasion Behavior: Empirical Evidence from Survey Data,” 13th International Conference on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Famagusta, TRNC, 24-26 May.
 • Erdal Gümüş ve Gamze Öz (2011). “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörler,” EconAnadolu 2011, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İktisat Kongresi, 15-17 Haziran, Eskişehir.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Erdal Gümüş, Ferdi Çelikay, Gamze Öz Yalama, Küresel Eğilimler Bağlamında Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Fazıl TEKİN’e Armağan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2014, ISBN:978-975-7936-98-5

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Murat Aslan ve Gamze Öz: Mükelleflerin ve Vergi Dairesi Personelinin Vergi Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama Çalışması, Vergi Sorunları , Cilt 253, s. 120-129, 2009.

İdari Görevler :

 • Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü (2014-Devam Ediyor)

Başarı ve Ödüller :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF 2008 Maliye İÖ Bölüm Birincisi