Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Kamu Ekonomisi, Maliye Kuramı
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1170
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali İktisat
 • Ofis: A3-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002-2007

Lisans (2. Anadal)

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007-2009

Doktora

Maliye

Anadolu Üniversitesi

2009-2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2009-2014

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2014-2015

Dr.Topçu Atğm./Dr.Tğm.

Kara Harp Okulu Komutanlığı, Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü

2014-2015

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2015- Devam Ediyor

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • CELIKAY, F. & SENGUR, M. (2016). Education expenditures and income distribution: An empirical analysis on European countries. Humanomics, 32(3), 248-257.
 • BİLGE, S. & ÇELİKAY, F. (2016). Avrupa Birliği 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçevesinin Harcama Kalemleri Açısından Değerlendirmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 103-125.
 • KIRACI, M., CELIKAY, F., & CELIKAY, D. The Effects of Firms’ R & D Expenditures on Profitability: An Analysis with Panel Error Correction Model for Turkey, International Journal of Business and Social Science, 7 (5), 233-240.
 • GÜMÜŞ, E. & ÇELİKAY, F. (2015). R&D Expenditure and Economic Growth: New Empirical Evidence. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 9(3), 205–217.
 • ÇELİKAY, F. & GÜMÜŞ, E. (2014). Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Ampirik Bir İnceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 127–138.
 • ÇELİKAY, F. & GÜMÜŞ, E. (2011). Sağlıkta Dönüşümün Ampirik Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3), 55–92.
 • ÇELİKAY, F. & GÜMÜŞ, E. (2010). Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 177–216.
 • BİLGE, S. & ÇELİKAY, F. (2009). Avrupa Birliği Bütçesinin Geleceği: Bütçe Revizyon Çalışmaları. Maliye Dergisi, (157), 150–165.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • ÇELİKAY, F. (2016). Türkiye’de Bölgesel Vergi Gayretinin Belirleyicileri: Ampirik Bir İnceleme, 2nd INTERNATIONAL OSMANELI SOCIAL SCIENCES CONGRESS.
 • ÇELİKAY, F. (2016). Türkiye’de İç Göçler ile İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi, 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES: “MIGRATION, POVERTY AND EMPLOYMENT”.
 • SAYGIN, Ö., ÇELİKAY, F., & KÖSTEKÇİ, A. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükelleflerin Vergi Kararlarına Etkisi: Kütahya Örneği, 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS ANDBUSINESS (ICEB’15).

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • GÜMÜŞ E. & ÇELİKAY, F. & ÖZ YALAMAN G. (2014).  “Küresel Eğilimler Bağlamında Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve Değerlendirmeler”, Prof.Dr. Fazıl Tekin’e Armağan, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Editör: Gümüş, Erdal; Çelikkaya, Ali; Gümüş, Erhan; Ferhatoğlu, Emrah; Bilge, Semih; Aslan Murat; Çildir, Melih, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:430, ISBN:978-975-7936-98-5, Bölüm Sayfaları:65 -100.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • BİLGE, S. & ÇELİKAY, F. (2010). Avrupa Birliği Bütçe Harcamaları ve 2007-2010 Dönemi AB Bütçe Harcamalarının Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 1–28.
 • BİLGE, S. & ÇELİKAY, F. (2010). Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi. Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, (28), 213–227.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • BİLGE, S., & ÇELİKAY, F. (2010). Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi. Hukuk ve İktisat Forumu, İzmir.

Hakemlikler:

 • International Journal of Social Economics,
 • Humanomics,
 • International Journal of Business and Social Science
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme (2013-2015),  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Çalışanı.

İdari Görevler :

 • Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-Devam Ediyor), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-Devam Ediyor), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü.
 • Hukuk İşlemleri Subayı, (2014-2015), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü.