Arş. Gör. Deniz Pelin DİNÇER AKAN
Arş. Gör. Deniz Pelin DİNÇER AKAN

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Hacettepe Üniversitesi

2011

Y. Lisans (Tezli)

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2015

Y. Lisans (Tezli) Uluslararası İlişkiler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017
Doktora Uluslararası İlişkiler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Devam Ediyor
 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014 - Devam Ediyor