TR | EN
Doç. Dr. Ali Onur ÖZÇELİK
Doç. Dr. Ali Onur ÖZÇELİK
 • Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Devlet Dışı Aktörler, Diplomasi, Ulusaşırı Sosyal Hareketler, Lobicilik, Çok Boyutlu Yönetişim
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1398
 • Kişisel Web Alanı: --
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Siyaset
 • Ofis: A1-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası
 • Özgeçmiş: https://avesis.ogu.edu.tr/aoozcelik

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Araştırma Alanları: Avrupa Birliği Siyaseti, Çok Boyutlu Yönetişim, Ulusaşırı Sosyal Hareketler, Devlet Dışı Aktörlerin Lobicilik ve  Diplomasi Faaliyetleri, Yerel Yönetimlerin Uluslararası İlişkiler Faaliyetleri

E-Posta: aoozcelik@ogu.edu.tr ve alionur.ozcelik@gmail.com

Dahili Telefon: 1398

Kişisel Web Alanı: https://ogu.academia.edu/AliOnurOzcelik

Anabilim Dalı: -Uluslararası İlişkiler

Eğitim:

Doktora

2014

Unversity of Sheffield/ Politika Bölümü

Tez adı: Europeanization of Turkish Subnational Administrations: Towards A Multi-Level Polity?

Tez Danışmanları: Ian Bache ve Simon Bulmer.

Yüksek Lisans

2008

University of Birmingham/ Amerika ve Kanada Çalışmaları Bölümü

Tez Adı: Tez adı: Understanding Turkish-American relations in the context of the Northern Iraq issue: A comparative analysis of the effects of the Gulf Crises over the bilateral relations

Tez Danışmanı: Steve Hewitt

Lisans

2005

Kocaeli Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Akademik Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Öğr.Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü

20.02.2015

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü

07.04.2014

 

İdari Görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü

2018

Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü

2015

 

 

Akademik Yayınlar ve Faaliyetler:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 • Özçelik, A.O. ve Pataraya, A. (2019) Tanınma Sorunu Yasayan Devletler Açısından Egemenlik ve Tanınma Konusunun Kavramsal Analizi, Alternatif Politika, 11(1), 1-31., Doi: http://dx.doi.org/10.21599/atjir.14595.

 

 • Özçelik, A.O.  (2017) Analysing the Stages for Subnational Mobilization across the European Union Arena: The EU Activities of Turkish Cities, Regional and Federal Studies, 27(2): 171-199., Doi: 10.1080/13597566.2017.1314269.

 

 • Özçelik, A. O. (2017) Rapprochement between America and China during the Nixon Era: A Product of Timing or the Leadership?, Bilge Strateji, 9 (16): 131-147.

 

 • Özçelik, A.O. (2015) Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multilevel Governance?, Alternatives: Turkish Journal of International Relations , 13 (3): 74-91.

 

 • Özçelik, A.O.  (2015) The Multi-Level Engagement of Subnational Administrations in European Policy-Making Process: The Case of Turkish Municipalities and Regional Development Agencies, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (25): 7-39.

 

 • Özçelik, A.O.  (2014) An Empirical Basis of Multi-Level Governance Approach: Subnational Mobilization in the European Union Arena, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2): 1-22.

 

 • Özçelik, A.O. (2014) The Importance of Domestic Politics in Explaining the Change in Territorial Politics in EU Candidate States: Turkey as a Case, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41: 43-54.

 

 • Özçelik, A.O. (2011) The Rise of Regionalism: Causes of Regionalism in Western Europe, R. Fitjar Dahl, (2010), Political Studies Review,  9:  410-411. (Kitap İncelemesi).

 

 • Özçelik, A.O. (2011)  Changing Government Relations in Europe: From Localism to Intergovernmentalism, M.Michael Goldshmith ve Edward, C. Page (eds) (2010), Political Studies Review, 9: 431. (Kitap İncelemesi).

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

 • Çakmak, C. ve Özçelik, A. O. (2019) The World Community and the Arab Spring, Palgrave Macmillan, ISBN:978-3-319-60984-3.

 

 • Taş, R. ve Özçelik, A.O. (2019) Uluslararası Alanda Politika Yayılımı ve Türkiye’deki Teknoloji Politikalarının Gelisimi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN:978-605-2149-87-4.

 

 • Özçelik, A. O. ve Askalı, A.Mae.D. (2019) Toplumsal Hareketler ve Politik Degisim: Ferdinand Marcos Dönemi ve Sonrasında Filipinler Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN:978-605-2149-72-0.

 

Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplarda Bölümler:

 • Özçelik, A.O (2019) A Litmus Test for Europe: EU Mediterranean Politics After the Arab Spring, içinde C. Çakmak ve A.O. Özçelik (Editörler) The World Community and The Arab Spring, Palgrave Macmillan, 415, ISBN:978-3-319-60984-3.

 

 • Çakmak, C. ve Özçelik, A.O (2019), Introduction: Maintaining Relevance Between the Study of International Society and the Arab Spring içinde C. Çakmak ve A.O. Özçelik (Editörler) The World Community and The Arab Spring, Palgrave Macmillan, 415, ISBN:978-3-319-60984-3.

 

 • Çakmak, C. Ve Özçelik, A.O (2019) Conclusion, içinde C. Çakmak ve A.O. Özçelik (Editörler) The World Community and The Arab Spring, Palgrave Macmillan, 415, ISBN:978-3-319-60984-3.

 

 • Özçelik, A.O (2018) International Non-Governmental Organizations and Their Role in a Regional Perspective, içinde  Çagrı, E. ve E. Akdemir (editörler)  Regional Organizations,  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Ögretim Yayınları.

 

 • Paksoy, A. F. ve Özçelik, A.O (2017) Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya, içinde Bilhan Kartal ve Belkıs Kümbetoğlu (eds.) Yeni Toplumsal Hareketler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

 • Özçelik, A.O (2017) Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, içinde Feridun Merter ve Mustafa Talas (eds.) Sosyoloji, İstanbul: Lisans Yayıncılık.

 

 • Karadağ, H. ve Özçelik, A.O. (2016) Dış Yardım Diplomasisi: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Örneği, içinde Erman Akıllı (ed.) Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları.

 

 • Özçelik, A.O. ve Artokça, İ. (2016) İnsani Yardımlar Bağlamında Koruma Sorumluluğu, içinde Erman Akıllı (ed.) Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları.

 

 • Özçelik, A.O. (2015) Avrupalılaşma, içinde Cengiz Dinç (ed.) 2015 Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Savaş Yayınları.

 

 • Özçelik, A.O. (2014) "BM Kalkınma Programları ve Fonlar", içinde Nejat Doğan, Cenap Çakmak, Halil Kürşad Aslan (eds.) Birleşmiş Milletler: BM Sistemi ve Reformlar, Ankara: İletişim Yayınları.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Özçelik, A.O. (2018). The Impact of Europeanization on Territorial Relations in Turkey in the Post-Helsinki Era. Marmara Conference on European Studies (MECS), “Europe Under Challenge”, İstanbul, 23-24 Kasım 2018.

 

 • Taş, R. ve Özçelik, A.O. (2018) Examination of Technology Policy in Turkey in Terms of International Policy Diffusion: The Case of Technology Transfer Offices. The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT) Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 16-20 Temmuz 2018.

 

 • Özçelik, A.O. ve Ozan, Ö. (2018). Analyzing Interest Representations in Brussels: The Case Of Non-State Actors From Turkey. 5. International Conference on Eurasian Politics and Society (IEPAS), İstanbul, 23 Nisan 2018.

 

 • Özçelik, A.O. (2017) A Litmus Test for Europe: EU’s Neighborhood Policy After the Arab Spring, paper presented at 4th International Conference on Eurasian Politics and Society, Civilisation and World Politics,  Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul, 1-2 Temmuz, 2017.

 

 • Zandaradze, S. ve Özçelik, A.O. (2017) EU’s Neighborhood Policy and its Imlications in Georgia, paper presented at 4th International Conference on Eurasian Politics and Society, Civilisation and World Politics,  Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul, 1-2 Temmuz, 2017.

 

 • Özçelik, A.O. (2017) Moving Beyond Opportunities: Explaining Social Movement Theory in the Case of Social Democrat Municipalities (SODEM) in Turkey, 58th International Studies Association (ISA) Annual Convention: Understanding Change in World Politics, Baltimore, Maryland, ABD, 22-25 Şubat 2017. 

 

 • Özçelik, A.O. (2016) The Limits of Europeanization Studies in Turkey: A Need for Periodization?, Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 28-29 Kasım 2016.

 

 • Özçelik, A.O and Pataraya. A. (2016) Diplomacy for ‘States with Limited Recognition’: the Case of Abkhazia, paper presented at 3rd International Conference on Eurasian Politics and Society, Kadir Has Universitesi, İstanbul, 1-2 Temmuz, 2016.

 

 • Özçelik, A.O. (2016) A Role of the Private Sector in Democratic Peace Process of Turkey: Does it Make any Difference?, 57th International Studies Association (ISA) Annual Convention: Exploring Peace,  Atlanta, ABD, 16-19 Mart, 2016.

 

 • Özçelik, A.O. (2015) Explaining the Stages for Subnational Mobilization across the European Union Arena: The EU Activities of Turkish Cities, 4th International Conference, the European Union and the Politication of Europe, Prag, Çek Cumhuriyeti, 27-28 Kasım, 2015.

 

 • Özçelik, A.O. (2015) Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multilevel Governance?, paper presented at 2nd International Conference on Eurasian Politics and Society, Konya, 22-23 Mayıs, 2015.

 

 • Özçelik, A.O. (2011)  ‘The Changing Patterns of Centre-Region Relations in the EU: the Euro-fit of Turkish Regions, paper presented at the UACES Conference 2011 Exchanging Ideas for Europe, Cambridge, İngiltere 5-7 Eylül 2011.

 

 • Özçelik, A.O. (2011) The Europeanization of Subnational Entities in Turkey: Towards Multi Level Polity?. University Association for Contemporary European Studies (UACES), Student Forum New Frontiers in European Studies Conference, Surrey, İngiltere, 1-2 Temmuz 2011.

 

 • Özçelik, A.O. (2011) ‘Sub-national Mobilization in the European Union: the Euro-engagement of Turkish Sub-National Actors’, paper presented at the Eighteenth International Conference of Europeanists, the Council for European Studies (CES), Barselona, İspanya, 20-22 Haziran 2011. 

 

 • Özçelik, A.O. (2011) Methodological Approach for Analyzing the Changing Governmental Relations in Turkey. 2nd Changing Turkey Workshop: Methodological Approaches to Turkish Studies, Royal Holloway University, Londra, 26 Ocak 2011.

 

 • Özçelik, A.O. (2010) An Institutional Approach to Sub-National Mobilization in the European Union: Turkish Case’, Workshop on the issue of Changing Turkey in a Changing World: A Critical Reflection, Royal Holloway University, London, 4th May, 2010.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Rabia Taş, Uluslararası İliskilerde Normların Yayılımı Bağlamında Türkiye'de Teknoloji Politikalarının Degisiminin Analizi: Teknoloji Transfer Ofisleri Örneği, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018. Tez No:510734.

 

 • Sopiko Zandradze, Avrupa Birligi Dogu Ortaklık Projesinin Gürcistan'a Etkisi, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018. Tez No:531979.

 

 • Şahin Karakaş, Arap Baharı Sonrası Ortadogu'da Artan Mezhepsel Rekabetin Suriye Üzerindeki Etkisi, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018. Tez No: 497376.

 

 • Adrianne Mae Askalı,  “Filipinler'de Sosyal Hareket Çalışmaları Üzerine Bir Meta-Sentez Analizi: Ferdinand Marcos Dönemi, Sonrası ve Mindanao Deneyimleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017. Tez No: 497367.

 

 • Anzela Pataraya, “Tanınma Sorunu Yaşayan Ülkelerin Analizi: Abhazya Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017. Tez No: 485372.

 

 • Deniz Pelin Dinçer, “Devlet-İçi Çatışma Analizi: Chavez ve Maduro Dönemlerinde Venezuela'da Politik Çatışmalar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017. Tez No: 459916.

 

Dahil Olunan Projeler:

 • (2017-2020) Hearth of Anatolia European Centre of Excelence (ANAMER) projesi, bölgesel koordinatör,  (Yürütücü Prof. Angelo Santagostino/Yıldırım Beyazıt Üniversitesi),  (Toplam Bütçe: 117.588 Euro).  

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN International)
 • British International Studies Association (BISA)
 • International Studies Association (ISA)

 

Ödüller ve Burslar:

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (2006)