Arş. Gör. Müge DALAR
Arş. Gör. Müge DALAR
 • Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk Tarihi, Afrika Çalışmaları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1149
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Hukuk
 • Ofis: A1-08
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi SBF

2009

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler-Afrika Çalışmaları

Ankara Üniversitesi SBF

2013

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi SBF

Devam ediyor

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

ESOGÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2012-devam ediyor

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “Yeni Savaşlar Yeni Mi?: Kelsen ve Schmitt Bağlamında Bir Değerlendirme,” Mülkiye Dergisi, C. 38, S.3(2014), s. 7-28.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • TASAM 6. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi-İstanbul, TÜRKİYE, “Nijer Deltası Krizi” (19- 20 Aralık 2010).
 • TASAM 7. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi-Hartum, SUDAN, “Türkiye-Afrika İlişkileri” (18-19 Ocak 2012).
 • Moscow Academy of Sciences Institute for African Studies, 13. International Conference of Africanists-Moskova-RUSYA, “A Comparison of Election-related Violence Incidences in Ghana, Tanzania, and Kenya, (27-30 Mayıs 2014).
 • Uludağ Üniversitesi VIII. Uluslararası İlişkiler Kongresi-Bursa-TÜRKİYE, “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunmasında Bölgesel Sistemler: Afrika Adalet ve İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi,” (28-29 Kasım 2016).
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. International Congress of International Relations and Political Science-Trabzon-Turkey, “Uluslararası Ceza Hukukunda Bölgeselleşme Çabaları: Afrika Adalet ve İnsan Hakları Divanı”, (12-13 September 2019).

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • “Sierra Leone’de İç Savaş ve Uluslararası Adalet Arayışı,” 20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik, Cenap Çakmak (ed.), İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, s.159-190.
 • “İnsan Hakları Komisyonu’ndan İnsan Hakları Konseyi’ne,” BM Sistemi ve BM’de Reform Tartışmaları, Nejat Doğan, Cenap Çakmak ve Halil Kürşad Aslan (ed.), Ankara, Siyasal Kitabevi, 2015, s.151-171.
 • “The Arab Spring and Unconstitutional Changes of Government in Africa,” World Community and Arab Spring Cenap ÇAKMAK ve Ali Onur ÖZÇELİK (ed.), Cham, Palgrave MacMillan, 2019, pp. 63-81.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çeşitli Yönleriyle Uluslararası Hukuk Konferansı-Eskişehir-TÜRKİYE, “Uluslararası Hukukta Tarihe Geri Dönüş: Afrika’nın Uluslararası Hukuk Tarih Yazımı,” (5 Mayıs 2016).

Diğer yayınlar :

 • “ABD’nin Afrika Politikası,” Afrika Gündemi, S.23(Aralık 2010), s.34-38.
 • Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke Profili, AÇAUM Afrika Ülke Profilleri Serisi, No.1 (Mayıs 2011)
 • “Batı Afrika’da Bir Güvenlik Tehdidi: Boko Haram,”Afrika Gündemi, S.36 (Ocak 2012), s.32-34.
 • “Kitap İncelemesi: Adekeye ADEBAYO (2010), The Curse of Berlin: Africa After The  Cold War (New York, Columbia Press, 414 s.),” Afrika, Cilt 1, Sayı 2 (Bahar 2012), s.121-126).

İdari Görevler:

 • Yüksek Lisans Tez Kontrolü Anabilim Dalı Sorumlusu
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ETTOM Fakülte Temsilcisi

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Sekreteryası

Ödüller:

 • 2015-Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtiçi Araştırma Bursu

 

 •