Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM
 • Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Hizbullah ve Ortadoğu Çalışmaları
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1133
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Uluslararası Siyaset
 • Ofis: A1-06
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004 - 2009
Lisans (Çift Anadal) İşletme Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 - 2009
Y. Lisans Uluslararası İlişkiler Sakarya Üniversitesi 2009 - 2011
Doktora Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi 2011 - 2016
Doktora Araştırması

Center for SouthAsian and Middle Eastern Studies

University of Illinois at Urbana 2015 - 2016

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2009 - 2016

Arş.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 2016

Yr.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 2018

Dr. Öğr. Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018-
 

Yayınlar:

Ulusal Kİtap:

 • Yetim, M., Kaşıkcı, T.  ve Kalaycı R. (2020), Ortadoğu'da Devlet Dışı Aktörler ve Arap Baharı: Müslüman Kardeşler, Hizbullah ve Hamas, Orion Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-605-9524-96-4.

Ulusal Kitaplarda Editörlük:

 • Erdağ, R. and Yetim, M. (2020), The Middle East and North Africa, Eskişehir, Anadolu University Publications, E-ISBN: 978-975-06-3902-9.

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 • Yeşilyurt, N. and Yetim, M . (2020), "Emergence of the Turkish-Qatari Alliance in the Middle East: Making of the Moderate Resistance Bloc", The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East , (Ed.) Amour, Philipp O., Palgrave Macmillan, pp. 131-164. (ISBN 978-3-030-45464-7) 
 • Kaşıkcı, T. and Yetim, M . (2018), "Transforming Middle Eastern International Relations during Globalization(s): Towards the Possible Empowerment of VNSAs",An Approach to Globalization from Different Perspectives, (Ed.) Bada Erdaoğan, New York, Nova Science Publishers,  pp. 173-190, (ISBN 978-1-53614-248-8)

Uluslararası Ansiklopedilerdeki Kısımlar (Entry)

 • Kaşıkcı T. and Yetim M. (2019), "Disarmament", The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Romaniuk S., Thapa M., Marton P. (Eds), Palgrave Macmillan, Cham. Online ISBN 978-3-319-74336-3, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3.
 • Yetim M. (2020), "Gulf Cooperation Council (GCC)", The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Romaniuk S., Thapa M., Marton P. (Eds), Palgrave Macmillan, Cham. Online ISBN 978-3-319-74336-3, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_508-1
 • Yetim M., and Kasikci T. (2020), "“New Wars” and Nontraditional Threats", The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Romaniuk S., Thapa M., Marton P. (Eds), Palgrave Macmillan, Cham, pp.  Online ISBN 978-3-319-74336-3, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_567-1

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Zorlu, M.,Yetim, M. (2020), “Yasa Dışı Göçle Mücadele Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye Politikalarının Karşılaştırması”, Ortadoğu Etütleri, Vol. 12, No. 2, , ss: 325-347.
 • Yetim, M. (2019), "Liberal Temelde Kurumsallaşan Türkiye-Latin Amerika İlişkileri", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt 19, Sayı 1, ss. 167-178.
 • Yetim, M. ve Taş Yetim, H. (2019), "Radical Period on The Use of Force: Bush Doctrine, Invasion of Iraq and Intensifying Just/Holy War Debates", The Journal of Social Sciences Research (Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi​), Vol. 14, No. 1, pp. 345-364.
 • Yetim, M. (2018), "İran-Hizbullah İlişkileri (1980-1995): Ulus-aşırılaşan Şiddet", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Cilt 10, Sayı 18, ss. 29-42. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428599
 • Yetim, M. ve Erdağ, R. (2018), "Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Söylem Analizi: Revizyonist Söylemin Gelişimi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss.79-100, doi: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.388223
 • Yetim M.(2015),  “Şiddet Eğilimli ve Direniş Temelli Şii Aktivizmi: Hizbullah’ın Fikirsel ve Örgütsel Zemini”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss. 59-88.
 • Yetim M.(2014),  “State-led Change in Qatar in the Wake of Arab Spring: Monarchical Country, Democratic Stance?”, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 1, No. 4, pp. 391-410.
 • Dinç C. ve Yetim M. (2012), “Transformation of Turkish Foreign Policy Toward the Middle East: From Non-Involvement to a Leading Role”,  Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 11, No. 1, pp. 67-84.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Yetim, M. (2019), "Ortadoğu'nun Filistin Trajedisi", IV. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu: Akdeniz'de Devlet ve Düzen, 22-24 Kasım 2019, Antalya.
 • Yetim, M. ve Yetim Taş, H. (2019), “Uluslararası İlişkilerin Dönüşen Ontolojisi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörler”, 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’, 12-13 Eylül 2019, Trabzon.
 • Yetim Taş, H. ve Yetim, M. (2019), "Kahire Konuşmasından Obama Doktrinine: Tek Lider İki Ortadoğu Temsili", Ortadoğu 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 19-22 Eylül 2019, Gaziantep.
 • Yetim, M. (2018), "Suriye İç Savaşı Süresince Hizbullah: “Direniş Dili”nde Yeni Boyut ve Sonuçları", IV. Middle Eastern Congress on Politics and Society, 10-12 Ekim 2018, Sakarya.
 • Yetim, M. (2018), "Ortadoğu’yu Kavrama: Etnik-Dini Yapı ve Bölgesel Siyaset İlişkisi", 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin.
 • Yetim, M. (2017), "İran-Hizbullah İlişkilerinde Artan Şii Faktörü: Suriye Örneği", Uluslararası Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’da Süreklilik ve Değişim Sempozyomu, 20-22 Nisan 2017, Ankara.
 • Yetim, M.  ve Erdağ, R. (2017), "Ortadoğu Bölgesinde ‘Bloklar’ ve Türkiye: Yeni Bir Bloğa Doğru Mu?", IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23-24 Ekim 2017, Bursa.
 • Yetim, M. (2016), "Ortadoğu Bölgesinin  Yeni Gerçeklik i Şiddet Eğilimli Devlet Dışı Aktörleri Anlamlandırma  Hizbullah Örneği", VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016, Bursa.
 • Yetim M. (2016),  "Instrumentality of the “Resistance Discourse”: Hizbullah during the Arab Uprisings”.  III. Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya, Türkiye.
 • Yetim M. (2016),  "Debating Hizbullah: A Violent Non-State Actor After the “Arab Spring”.  II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyomu, Kırıkkale, Türkiye.
 • Yetim M. (2014), “Revisiting Actor Debates in International Relations Discipline: Hizbu’llah as a Non-State Actor in the wake of Arab Spring”,  World Congress for the Middle Eastern Studies (WOCMESS), Ankara, 18-22 August.
 • Yetim M. (2014),  “The Impact of Hizbu’llah after the ‘Arab Spring’ as a Violent Non-State Actor: Prospects and Limitations”,  12th Annual International Conference on Politics and International Affairs, Athen, Grece, 16-19 June.
 • Yetim M. (2013),  “State-Led Change in the wake of  “Arab Spring”: Monarchical Country, Democratic Stance”,  International Studies Association Annual Convention 2013, San Fransisco, USA, 03-06 April.
 • Yetim M. ve Kalaycı R. (2010),  “Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu?”.  Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS) Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları, Ankara, 10-12 December.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Yetim, M. (2020), "Doğu Akdeniz Denkleminin Farkedilmeyen Aktörü Lübnan", Uluslararası Siyasette Doğu Akdeniz, Editörler: İsmail Numan Telci ve Recep Yorulmaz, Ortadoğu Yayınları, Ankara, ss. 241-258.
 • Yetim, M. (2020), “Introduction to the Middle East and North Africa", The Middle East and North Africa, Editörler: R. Erdağ and M. Yetim, Eskişehir, Anadolu University Publications, pp.2-30.
 • Yetim M. ve Kaşıkcı T. (2018), “Devrim ve Karşı Devrim Sürecinde Katar'ın Mısır Politikası", Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası, Editör: İsmail Numan Telci, Seta Kitapları, İstanbul, ss. 173-191.
 • Yetim M. (2018), “Bir DDSA Olarak Hizbullah", Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler, Editörler: Murat Yeşiltaş ve Burhanettin Duran, Seta Kitapları, İstanbul, ss. 365-387.
 • Yetim M. (2018), “Lübnan'da Parçalı ve Devlet Dışı Güvenlik", Ortadoğu'da Ulusal Güvenlik Stratejileri, Editör: Veysel Kurt, Seta Kitapları, İstanbul, ss. 231-251.
 • Yetim M. ve Kalaycı R. (2012), “Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: İsrail, İran, Rusya ve Çin Örneği”,  Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi I, Editör: Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 139-163.
 •  Kalaycı R. ve Yetim M. (2012), “Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: ABD, Brezilya, Almanya ve Türkiye Örneği”,  Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi I, Editör: Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 103-139.
 • Yetim M. (2011), “Nükleer Tartışmalar Gölgesinde ABD-İran İlişkileri”,  Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası Teori ve Pratik,  Editör: Çakmak, Cenap, Dinç, Cengiz ve Öztürk, Ahmet, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 229-255.
 • Dinç C. ve Yetim M. (2011), “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Tartışması, Ortadoğu’ya Açılım, Gazze ve İran Konularına Diplomasi ve Köşe Yazarlarının Bakışı”, Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları, Editör: Erol, Mehmet Seyfettin, Barış Kitabevi, Ankara, ss. 235-265.
 • Yetim M. (2010), “Haiti: Müdahelelerin, Kasoun ve Belirsizliklerin Gölgesinde Bir Ülke”, Dünya Çatışma Bölgeleri, Editör:İnat, Kemal; Duran, Burhanettin; Ataman, Muhittin, Nobel, Ankara, ss. 953-969.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yetim M. (2016), "Hizbullah’ın Oluşumu ve Güçlenmesi: Yerel-Bölgesel Mücadeleler",Yeni Türkiye, Cilt 22, Sayıs 87, ss. 465-475.
 • Yetim M., ve Kalaycı R.(2011),  “Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu?”,  Akademik Ortadoğu,  Cilt 5, Sayı 2, ss. 85-108.

Ortadoğu Yıllığı Yazıları:

 • Yetim M. (2020),  “Katar 2019”,  Ortadoğu Yıllığı 2019, Sayı.15, İdeal-Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss. 225-234.
 • Yetim M. ve Yetim Taş, H. (2019),  “Katar 2018”,  Ortadoğu Yıllığı 2018, Sayı.14, İdeal-Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss. 299-314.
 • Yetim M. (2018),  “Katar 2017”,  Ortadoğu Yıllığı 2017, Sayı.13, Kadim Yayınları, Ankara, ss. 351-368.
 • Yetim M. (2017),  “Katar 2016”,  Ortadoğu Yıllığı 2016, Sayı.12, Kadim Yayınları, Ankara, ss. 377-397.
 • Yetim M. (2016),  “Katar 2015”,  Ortadoğu Yıllığı 2015, Sayı.11, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 307-325.
 • Yetim M.(2015),  “Katar 2014”,  Ortadoğu Yıllığı 2014, Sayı.10, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 295-312.
 • Yetim M.(2015),  “Katar 2013”,  Ortadoğu Yıllığı 2013, Sayı. 9, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 335-353.
 • Yetim M.(2013), “Katar 2012”, Ortadoğu Yıllığı 2012, Sayı. 8, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 370-386.
 • Yetim M.(2012), “Katar 2011”,  Ortadoğu Yıllığı 2011, Sayı. 7, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 433-456.
 • Yetim M. (2011), "Suriye 2010", Ortadoğu Yıllığı 2010, Sayı. 6,  Açılım Kitap, İstanbul, ss. 253-287.
 • Yetim M. (2011), “Türkiye'nin Değişen Ortadoğu Algısı: İdeoloji-Güvenlikten Ekonomi-Medeniyete”, Ortadoğu Yıllığı 2009, Editör: İnat, Kemal, Ataman Muhittin, Çakmak Cenap, Küre Yayınları, İstanbul, ss. 453-478.

Türk Dış Politikası Yıllığı Yazıları:

 • Yetim, M. (2020), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019", Türk Dış Politikası Yıllığı 2019, Editörler: B. Duran, K. İnat ve M. Caner, Seta Yayınları, İstanbul, ss.427-444.
 • Yetim M. (2019), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2018, Editörler:Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner,  Seta Yayınları , İstanbul, ss. 385-402.
 • Yetim M. (2018), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, Editörler:Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner,  Seta Yayınları , İstanbul, ss. 457-475.
 • Yetim M. (2017), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, Editörler:Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, Seta Yayınları, İstanbul, ss. 515-535.
 • Yetim M. (2016), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, Editörler:Burhanettin Duran ve Kemal İnat, Seta Yayınları, Ankara, ss. 449-467.
 • Yetim M. (2015), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019", Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Balcı,  SETA Yayınlarıİstanbul, ss. 497-515.
 • Yetim M. (2015), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Balcı , SETA Yayınları, İstanbul, ss. 415-429.
 • Yetim M. (2013), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012,  Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ufuk Ulutaş, SETA Yayınları, İstanbul, ss. 461-477.
 • Yetim M. (2012), “Türkiye'nin Latin Amerika Politikası 2019”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Resul Usul,SETA Yayınları, İstanbul, ss. 637-655. 

Ortadoğu Analiz Yazıları

 • Yetim M.(2020), "“Normalleşme” Sürecinde Katar",Ortadoğu Analiz, Cilt 11, Sayı 96, Kasım-Aralık, ss. 22-25.
 • Yetim M.(2020), “Ortadoğu Gelişmelerinde “Küçük Devletler” Çekişmesi: Son Dönem BAE-Katar İlişkileri”, Ortadoğu Analiz, Cilt 11, Sayı 95, Eylül-Ekim , ss. 58-61.
 • Yetim M.(2020), "Farklılıklar ve Gereklilikler Ekseninde Son Dönem İran-Katar İlişkileri Nereye?", Ortadoğu Analiz,  Cilt 11, Sayı 94, ss. 80-83.
 • Yetim M.(2020), "Libya Krizinde Katar", Ortadoğu Analiz,  Cilt 11, Sayı 93, ss. 64-67.
 • Yetim M. ve Akcan N. (2020), "Türkiye-Katar Ortaklığında Sert Güç", Ortadoğu Analiz,  Cilt 11, Sayı 92, ss. 24-28.
 • Yetim M.(2020), "Gevşeyen Körfez Krizi ve Katar'ın Pekişen Otonomisi", Ortadoğu Analiz,  Cilt 11, Sayı 91, ss. 52-55.
 • Yetim M.(2019), "Yemen İç Savaşı Boyunca Katar'ın Değişen Yönelimi", Ortadoğu Analiz,  Cilt 10, Sayı 90, ss. 44-48.
 • Yetim M.(2019), "Katar Dış Politikasında Arabuluculuğun Geri Dönüşü: Doha'da Afgan Hükümeti-Taliban Görüşmeleri", Ortadoğu Analiz,  Cilt 10, Sayı 89, ss. 44-48.
 • Yetim M.(2019), "Brexit Sonrası İngiltere'nin Dönüşen Ortadoğu Politikası", Ortadoğu Analiz,  Cilt 10, Sayı 88, ss. 58-63.
 • Yetim M.(2017), "Lübnan Siyasetinde “Yeni”lenen Dönem ve Mişel Aun: İhtimaller ve İmkânsızlıklar", Ortadoğu Analiz, Cilt 9, Sayı 78, ss. 32-34 (Yorum).
 • Yetim M.(2016),  "Hizbullah'ın Son Dönem Bölgesel Siyaseti: Direniş Söyleminde Zemin-Anlam Kayması",  Ortadoğu Analiz, Cilt 8, Sayı 77, ss. 50-53 (Yorum).
 • Yetim M. (2016),  "Katar ve ‘Arap Baharı’ Süreci: Dönüşen Bölgesel İlişkiler Derinleşen Kaygılar",  Ortadoğu Analiz, Cilt 8, Sayı 74, ss. 73-75 (Yorum).

Diğer yayınlar (Görüş, Yorum,Kitap Kritiği, Teknik Not, Vaka Takdimi, Rapor, Analiz):

 • Yetim M. (2021), "Biden Dönemi Katar-ABD İlişkilerindeki İhtimaller: İhtiyatlı İyimserlik", Orsam Görüş, Ocak.
 • Yetim M. (2020), "Suudi Arabistan-BAE İttifakında Kırılmalar ve Türkiye ile İlişkilere Yansımaları", Orsam Görüş, Kasım.
 • Yetim M. (2020), "“Yüzyılın Planı”nda Son Süreç: İsrail’in İlhak Girişimleri ve Tepkiler", Orsam Görüş, Mayıs.
 • Yetim M. ve Akcan N. (2020), "Türkiye–KİK Ülkeleri İlişkilerinde Siyaset-Ticaret Etkileşimi", Analiz, No 248, Mayıs, ss. 1-20.
 • Yetim M. (2020), "Ortadoğu’da İran Caydırıcılığı: Milis Hilali Stratejisi ve Kudüs Gücü", Orsam Bakış, No. 111, Şubat 2020, 
 • Yetim M. (2020), "Blok Siyaseti Üzerinden Lübnan Protestoları", Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Analiz, No 239, Ocak, ss. 1-29.
 • Telci İ. N., Yetim M., Ereli Gökhan., (2020), "Yemen İç Savaşı: Bölgesel ve Küresel Aktörler, Yerel Unsurlar ve Çatışmanın Geleceği", Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Rapor 9, Ocak, ss. 1-28.
 • Yetim M.(2019), Parçalı Toplum Bütüncül Tutum: Lübnan’ın Yüzyılın Planı ve Bahreyn Toplantısına TepkisiOrsam Görüş, 2019.
 • Yetim M.(2019), Çok Boyutlu Mücadele Örneği Olarak Barış Pınarı Harekatı, Orsam Görüş, 2019.
 • Yetim M.(2019), Son İsrail-Hizbullah Çatışmaları Üzerine: Yıpratma(ma) Savaşı, Orsam Bakış, No. 96, Eylül 2019, ss. 1-12.
 • Yetim M. and Hamade B. (2014),  "The Impact of the ‘new’ Zero Problems Policy and the ‘Arab Spring’ on the Relations between Turkey and Lebanese Factions",  Insight Turkey, Vol. 6, No. 2, pp. 69-77.(Uluslararası)(Hakemli)(Yorum).
 • Yetim M. (2014),  "Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu: Güç,Politika ve İdeoloji  (The Middle East in International Relations: Power, Politics  and  Ideology)",  Uluslararası İlişkiler (International Relations),  Cilt 10, Sayı 40, ss. 167-172.(SSCI)(Kitap Kritiği).
 • Çakmak C.,Yetim M. ve Çolak F. G. (2011),  "Ortadoğu’da Devrimler ve Türkiye",  Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi(31), ss. 1-38.(Araştırma Notu).

Lisansüstü Tezlerde Danışmanlık:

 • Tüztürk, E. (2019), Bosna Savaşı'nda Türkiye ve İran, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.
 • Millimouno, A. T. (2019), Analysis of bilateral relations between Turkey and Guinea: Political-Diplomatic and Economic Dimensions, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.
 • Sekmen, Z. S. (2018), Türkiye'ye Yönelik Değişen ve Derinleşen Tehtitler: Suriye ve Irak'ta DAEŞ Terörü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.
 • Aksakal, M. (2019), Arap Ayaklanmaları Sürecinin Politik Ekonomisi: Küresel Enerji Güvenliği Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.

 İdari Görevler : 

 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcısı -   2016-2017
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Farabi Koordinatörlüğü - 2010-2016
 • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı-  2016-2018

Editörlük ve Editör Yardımcılıkları

 • Ortadoğu Analiz Editörlük
 • Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Editör Yardımcılığı
 • Ortadoğu Etütleri

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • International Studies Association   - Bir Yıllık Standart Üyelik (2013-2014)
 • International Studies Association   - Bir Yıllık Standart Üyelik (2015-2016)

Ödüller/Burslar :

 • 2014            - Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtdışı Araştırma Bursu
 • 2015            - Tokyo Foundation, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Fellow, Yurtiçi Araştırma Bursu
 • 2015-2016  - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu

Hakemlikler :

Contemporary Review of the Middle East, Interdisciplinary Political Studies, Insight Turkey,  Current Research in Social Sciences, İran Çalışmaları Dergisi, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Ortadoğu Etütleri, Akademik İncelemeler Dergisi, Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi​, Mukaddime, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi